Dzień Skupienia Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

25 listopada 2017 r. odbył się Dzień Skupienia Akcji Katolickiej w Wyższym Seminarium Duchownym O. Franciszkanów w Łodzi, w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla. Świętem Akcji Katolickiej jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Dzień AK był pod hasłem ,,Otrzymaliście w Darze Ducha świętego” (Dz. 2,38).

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest okazją do uświadomienie sobie kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. Można powiedzieć, że Jezus jest królem miłości, miłosierdzia, prawdy i pokoju.

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od modlitwy poprowadzonej przez ks. Andrzeja Blewińskiego Asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej oraz słowa wstępnego prezesa Marianny Strugińskiej-Felczyńskiej, która przypomniała czym jest Akcja Katolicka, filary działania Akcji Katolickiej. Filarami działania stowarzyszenia są: modlitwa, formacja, poświęcenie ofiarne oraz apostolat.

Podczas sobotniego spotkania konferencję wygłosili: profesor O. Paulin Sotowski OFMConv., Święty Maksymilian Maria Kolbe jako wzór i patron działacza’’ oraz Siostra Sancja Mazur „Zadania Nowej Ewangelizacji i nasze miejsce w głoszeniu”. Uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza arcybiskupa Władysława Ziółka. Po Mszy świętej program artystyczny przygotowała Scholia Miraculum z Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego i bł. O. Rafała Chylińskiego.

W swoim wystąpieniu O. Sotowski przedstawił działalność oraz cechy Świętego O. Maksymiliana Kolbe które są aktualne niezbędne w działaniu dziś Akcji Katolickiej. Jedną z cech wyróżniającą Świętego Ojca Maksymiliana Kolbe jest Ojcowska miłość do drugiego człowieka, bo jak można działać i pomagać jeśli nie kochamy drugiego człowieka. Swoją postawą wskazywał na miłość jako cel życia człowieka, gdzie obok modlitwy i pokuty jest warunkiem rozwoju życia wewnętrznego. Starał się pracować aby być pożytecznym dla Boga i człowieka.

O. Paulin wspomniał też o liście napisanym przez O. Maksymiliana z Rzymu do swojego brata Alfonsa Kolbego, w którym pisał ze jak można okazywać miłość w sytuacjach nas denerwujących ,,Miłość Boża to miłość bez granic, ku Najlepszemu Ojcu, którą to miłość przez posłuszeństwo się okazuje i ćwiczy szczególnie o wypełnienie rzeczy , które się nam nie podobają’’. Innymi cechami Świętego ważnymi w działaniach która pomagała osiągnąć efekty to aktywność i kreatywność w pracy i ,,Kochaj nieprzyjaciół tym więcej im więcej ci przykrości uczynili.” Święty wsłuchiwał się w podwaliny Papieża Piusa X-,,Odnowić w Chrystusie całe Królestwo , które były priorytetami jego działania.

O. Maksymilian Kolbe podczas swojej działalności duża wagę przywiązywał do roli środków masowego przekazu, czego owocem było założenie czasopisma Rycerza Niepokalanej . Ważną cechą w działaniu Świętego była odwaga w podejmowaniu działania, będąc w więzieniu upomniał się w obozie śmierci o prawo do życia niewinnego człowieka- wyrażając gotowość pójścia na śmieć w jego zastępstwie.

Drugą konferencję poprowadziła sercanka s. Sancja Mazur ,,Zadania nowej Ewangelizacji i nasze miejsce w głoszeniu” ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Siostra podkreśliła czym jest Nowa Ewangelizacja – to zaangażowanie ludzi świeckich, nie tylko słowem ale czynem. Proces przekazywania wiary osobom, które tę wiarę utraciły z różnych przyczyn środowiskowych, które kiedyś przyjęły chrzest. Nowa Ewangelizacja polega na tym aby swoim stylem życia, decyzją wyborów dawać świadectwo wiary. Każdy z nas zaproszony jest do głoszenia Ewangelii. Pomaga nam w tym Duch Święty, którego otrzymaliśmy w darze łaski .Pomaga odkrywać swoje dary, którymi są także duchowe bogactwo i dobroć człowieka; pomaga rozeznawać własne powołanie życiowe; posługi naturalne.

Po konferencjach uczestniczyliśmy we Mszy Świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego – seniora. Podczas homilii arcybiskup podkreślił jak bardzo potrzebne są Kościołowi organizacje w tym Akcja Katolicka. Współczesny świat potrzebuje świadków ewangelizacji, aby pokazać jak żyć dekalogiem dla innych. Działalność organizacji to praca dla innych, dla ludzi biednych, upokorzonych. Potrzeba dzisiaj działania w stawianiu diagnozy – chorób społeczeństwa :alkoholizm, narkomania, samotność. Troski o prawdę, sprawiedliwość zadanie które będzie przenikać naszą codzienność.

Na zakończenie wystąpiła Schola z Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego pod opieką O. Mariusza i pani Violetty Cywińskiej. Dzieci występując ze swoim programem artystycznym dostarczyły nam dużo radości. Na zakończenie Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – ks. kan. Andrzej Blewiński odmówił koronkę i podziękował wszystkim uczestnikom i prelegentom.

Słowa podziękowania należy skierować do O. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Mirosława Bartosza za wsparcie podczas organizacji uroczystości O. Franciszkanów, młodych kleryków, oraz oprawą liturgii podczas Mszy Świętej.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content