POAK

Jak zakładać Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej?

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich o określonej statutowo strukturze organizacyjnej. Podstawową jednostką są Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.

Duszpasterze i osoby zainteresowane działalnością Akcji Katolickiej często stawiają sobie pytanie, od czego rozpocząć tworzenie struktur w parafii. Korzystając z naszych doświadczeń i innych diecezji, przedstawiamy poniżej kilka propozycji, opartych na Statucie i wypracowanych w czasie spotkań roboczych:

Zgłosić gotowość założenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Prezesowi Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej lub Asystentowi Kościelnemu (terminy dyżurów i telefony oraz adresy na stronie głównej)

Zorganizować Niedzielę Akcji Katolickiej w parafii i z udziałem członków Zespołu Inicjatywnego i Asystenta Kościelnego.

Zorganizować spotkanie z udziałem członków Zespołu Inicjatywnego Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Asystenta Kościelnego dla osób zainteresowanych. Ksiądz Proboszcz może osobiście zaproponować udział w spotkaniu wybranym przez siebie Parafianom.

W czasie tego spotkania należy powołać Parafialny Zespół Inicjatywny Akcji Katolickiej, którego Asystentem jest Ksiądz Proboszcz lub kapłan przez niego delegowany. Zespół powinien liczyć przynajmniej 8 osób.

Parafialny Zespół Inicjatywny wybiera swojego przewodniczącego, którym nie może być kapłan ani inna osoba duchowna.

Parafialny Zespół Inicjatywny odbywa swoje spotkania według ustalonych terminów oraz zapoznaje się ze Statutem Akcji Katolickiej w Polsce, Statutem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej oraz publikacjami dotyczącymi jej działania.

Po okresie stażu przewidzianym Statutem (por. art. 12) Proboszcz parafii występuje do Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej z wnioskiem o powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK).

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wybierają najpierw ze swego grona trzech kandydatów na urząd prezesa POAK, spośród których prezesa mianuje Ksiądz Arcybiskup (por. art. 43 Statutu), a następnie pozostały skład Zarządu: dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, dwóch członków (por. art. 42 Statutu).

Parafialny Asystent Kościelny zostanie mianowany przez Księdza Arcybiskupa (por. art. 47).

Przyjęcie powyższych propozycji usprawni organizowanie Parafialnych Oddziałów w naszych parafiach. Zachęcamy wszystkich do lektury Statutu Akcji Katolickiej w Polsce. Kierowanie się artykułami statutowymi jest konieczne do uzyskania rejestracji Akcji Katolickiej przez władze państwowe oraz do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej służy zainteresowanym wszelką radą i pomocą oraz dysponuje materiałami formacyjnymi.

 

_________________________________

Wzory dokumentów przy zakładaniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

Skip to content