AK w Archidiecezji

Akcja Katolicka w międzywojennej Łodzi

Kinga Wiśniewska-Roszkowska

Gdy byłam jeszcze dzieckiem, nazwa „Akcja Katolicka” kojarzyła mi się z żywą społeczną pracą mojej matki oraz z osobą bp. Wincentego Tymienieckiego, o którym często mówiono w domu. Później dowiedziałam się, że od 1909 r. był on proboszczem parafii św. Stanisława Kostki. Kończył wtedy budowę gmachu dzisiejszej katedry, rozwijając przy tym szeroko zakrojoną akcję duszpasterską i charytatywną, zwłaszcza służąc intensywną pomocą dzieciom i osobom starszym w czasie wojny…

Czujmy się odpowiedzialni za przyszłość Kościoła

5 lat Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
Opr. Elżbieta Adamczyk, źródło: Niedziela

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. Patronem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej jest Święta Rodzina z Nazaretu. Świętem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata…

5. rocznica wznowienia działalności Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

Źródło: Niedziela Łódzka, 16 września 2001 r.   

(…) Ojciec Święty Jan Paweł II 12 stycznia 1993 r. skierował do nas, Biskupów polskich przebywających w Rzymie z wizytą ad limina apostolorum, następujące słowa: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś była żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich byłaby niepełna”…

IV Zjazd Akcji Katolickiej

W dniu 16 lutego 2002 miał miejsce IV Zjazd Akcji Katolickiej z udziałem bp. Ireneusza Pękalskiego w siedzibie przy ul. Zgierskiej w Łodzi…

Akcja Katolicka w Polsce i w Diecezji Łódzkiej w okresie międzywojennym

Refleksja historyczna w 10. rocznicę powołania Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
Ks. Marek Stępniak

Pasterze Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej powołali Akcję Katolicką jako stowarzyszenie katolików świeckich w tym celu, aby misję głoszenia Ewangelii i budowania Królestwa Bożego uczynić bardziej skuteczną, aby rozbudzić w sercach świeckich świadomość odpowiedzialności za Kościół, a kapłanom uświadomić konieczność współpracy z katolikami świeckimi…

Skip to content