Formy pracy w POAK

Zespoły w POAK (najczęściej występujące)

 • Zespół nauki katolickiej.
 • Zespół Kultu Bożego.
 • Zespół oświatowo - opiekuńczo - wychowawczy.
 • Zespół gospodarczo - ekologiczny.
 • Zespół środków przekazu i kultury chrześcijańskiej.
 • Sekcja Ewangelizacyjna
 • Sekcja Pielgrzymkowo - turystyczna
 • Sekcja Poradnictwa prawnego i pedagogicznego
 • Sekcja Oświatowo - Bibliotekarska
 • Sekcja Gospodarcza
 • Sekcja Kulturalno - Oświatowa
 • Sekcja ds. młodzieży
 • Sekcja kulturalno-społeczna

Działalność na rzecz archidiecezji

 • Przygotowanie Łódzkich Dni Rodziny - Pierwszy dzień (poniedziałek) - Parafia Świętej Rodziny
 • Dni Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej - Parafia NSJ Łódź - Julianów
 • Pielgrzymka Rowerowa na Jasna Górę - Parafia Opieki św. Józefa w Łodzi
 • Różaniec w intencjach: Ojczyzny, Ojca świętego, dzieci nienarodzonych, mediów katolickich, Akcję Katolicką w Archidiecezji i jej członków - Parafia Świętej Rodziny
 • Pomoc dla dzieci i młodzież dla szkoły w Dziewieniszkach na Litwie
 • Zbieranie ofiar na odbudowę cerkwi prawosławnej przy ul. J. Kilińskiego w Łodzi
 • Zbieranie ofiar na pomoc dla ofiar katastrofy - powodzi we Włoszech
 • Koncert zespołu Mietka Szcześniaka
 • i wiele innych

Działalność na rzecz parafii

 • Prowadzenie grupy katechumenów (księża, siostry i członkowie POAK)
 • Prowadzenie wypożyczalni książek i czytelni
 • Prowadzenie bibliotek parafialnych
 • Organizowanie festynu "Wiosna w parafii"
 • Opłatek dla członków POAK, sympatyków i delegacji z innych grup parafialnych
 • Prowadzenie spotkań dla osób mających problemy alkoholowe
 • "Jajko" dla chorych wraz z Mszą świętą i Sakramentem Chorych
 • Rozprowadzanie czasopism w niedzielę po Mszach świętych - Niedzieli i innych
 • Rozprowadzanie książek i biuletynów Akcji Katolickiej
 • Prowadzenie systematycznie w parafiach spotkań, konferencji i wykładów z zapraszaniem prelegentów włącznie
 • Prowadzenie świetlic
 • Organizowanie I Kongresów Ruchów i Stowarzyszeń katolickich działających w parafii (na wzór I Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej)
 • Roznoszenie Opłatka
 • Przygotowanie ołtarza na Boże Ciało
 • Ubieranie Żłóbka i Grobu Pańskiego
 • Pielgrzymki do Sanktuariów w całej Polsce, Wycieczki i spacery po cmentarzach Łodzi
 • Prowadzenie modlitw: Różaniec, Droga Krzyżowa - także ulicami miast
 • Przygotowanie i roznoszenie osobom samotnym, biednym paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
 • Sprzedaż zniczy i przeznaczanie na pomoc osobom potrzebującym
 • Pomoc matkom samotnie wychowującym dzieci
 • Organizowanie loterii fantowych
 • Organizowanie wideoteki - z projekcją filmów o treści religijnej
 • Pomoc w wypełnianiu PIT-ów podatkowych
 • Przygotowywanie spotkań dla dzieci ze św. Mikołajem
 • Współpraca ze Szkołą Podstawową - konkursy i inne, Współpraca z Samorządem Gminnym (udział w sesjach)
 • Pomoc w adaptacji budynku dla potrzeb młodzieży - obecnie znajduje się biblioteka parafialna
 • Pomoc w budowie domu parafialnego
 • Współpraca z ks. Antonim Klimanowiczem w Mińsku na Białorusi
 • Przekazanie kilku kompletów odzieży do Centrum Służby Rodzinie przy ul. Broniewskiego 1a w Łodzi i współpraca ze Schroniskiem dla mężczyzn przy ul. Szczytowej 11 w Łodzi
 • Remont dzwonu kościelnego, współpraca z Caritas i Wspólnotą Polską oraz opracowanie historii parafii i wiele, wiele innych

Praca na rzecz dzieci i młodzieży (wybrane)

Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź

Prowadzenie biblioteki parafialnej, wypożyczalnia kaset wideo, udział na rzecz partycypowania w obiadach szkolnych dla dzieci.

Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Retkińska 127, 94-004 Łódź

Współdziałanie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w zorganizowaniu wyjazdów letnich dzieci i młodzieży.

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ul. Słowackiego 13/19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Prowadzenie biblioteki parafialnej. Wydawanie biuletynu POAK.

Opatrzności Bożej, ul. Kolińskiego 26, 91-849 Łódź

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Dobroczynności opieka nad ubogimi rodzinami, korepetycje indywidualne, opieka specjalna nad jedną z rodzin z czworgiem dzieci sanatoria.

Opieki św. Józefa, ul. Liściasta 9, 91-357 Łódź

Lekcje gry na organach elektronicznych, kolonie dla dzieci z najuboższych rodzin, zajęcia w salce komputerowej.

Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Kościuszki 48, 96-140 Brzeziny

Pomoc w adaptacji budynku gdzie mieści się biblioteka i kawiarenka, gdzie można wypić kawę, przeczytać prasę, czy uczestniczyć w spotkaniach z interesującymi osobami.

Przemienienia Pańskiego, ul. Rzgowska 88, 93-148 Łódź

Całoroczna opieka nad rodzinami wielodzietnymi i dziećmi z rodzin patologicznych poprzez wydawanie odzieży i żywności. Dwa razy w roku duże paczki żywnościowe.

Świętego Antoniego, ul. Antoniego 4, 91-038 Łódź

Zorganizowanie wieczoru spotkanie z Mikołajem dla dzieci z rodzin uboższych. Zorganizowanie zajęć dla dzieci w okresie ferii. W miesięczniku katolickim Rodzina św. Antoniego co miesiąc organizujemy konkursy (nagradzane). Współpracując z ks. Opiekunem dzieci wydajemy wkładki w gazecie by zachęcić dzieci do uczestniczenia w różnorodnych nabożeństwach.

Świętego Franciszka z Asyżu, ul. Przyszkole 2, 93-549 łódź

Pomoc w prowadzeniu świetlicy parafialnej dla dzieci.

Świętego Krzysztofa, Tuszyn Las; ul. 1 Maja 18, 97-315 Tuszyn

Kolonie letnie dla dzieci. Dożywianie dzieci w szkole 30 obiadów dziennie. Paczki świąteczne dla dzieci, dzień dziecka wyjazd z dziećmi do Mc Donald`s.

Świętego Maksymiliana Kolbe, ul. Tatrzańska 111, 93-279 Łódź

Pomoc dla dzieci przystępujących do I Komunii świętej. Biblioteka parafialna wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży.

Świętego Mikołaja, Kałów 10, 99-200 Poddębice

Prowadzenie biblioteki dla dzieci i młodzieży. Zbiórka pieniędzy dla chorej Marleny, l. 13. Konkursy na najdłuższą palmę wielkanocną i wieniec dożynkowy.

Świętej Anny, Al. Śmigłego Rydza 24/26, 93-118 Łódź

Organizowanie biblioteki i paczek świątecznych przed Bożym Narodzeniem dla najbiedniejszych dzieci

Świętej Elżbiety Węgierskiej, ul. Sporna 71/73, 91-738 Łódź

Całoroczna opieka nad rodzinami najbiedniejszymi w parafii, spotkanie opłatkowe, wielkanocne, festyn

Świętej Rodziny, Al. Kard. Wyszyńskiego 41 A, 94-047 Łódź

Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży oraz obóz dla studentów.

Wniebowięcia NMP, ul. Główna 143, 97-318 Czarnocin

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przygotowanie prezentów świątecznych dla dzieci osieroconych i niepełnosprawnych. Współpraca i pomoc dla szkół na Wschodzie.

Skip to content