DIAK

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

ZARZĄD DIAK ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

wybrany  podczas  Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w dn. 7 października 2019 roku

Prezes: mgr Marianna Strugińska-Felczyńska, parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
Zastępca: Krzysztof Góra, parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi
Zastępca: Anna Jaworowicz, parafia Świętej Anny w Łodzi
Sekretarz: Marek Rybak, parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi
Skarbnik: Grażyna Cicherska, parafia Św. Antoniego z Padwy w Łodzi
Członek Zarządu: Teresa Banasiak, parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi
Członek Zarządu: Marianna Dąbrowska, parafia św. Franciszka z Asyżu w Łodzi

RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, członkowie AK mianowani do Rady DIAK przez Biskupa Diecezjalnego

KOMISJA REWIZYJNA

Marek Rybak, parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi
Marian Surma, parafia Najświętszego Serca Jezusa w Łodzi
Maria Świderska, parafia Świętego Antoniego w Łodzi

DELEGAT DO RADY KIAK

Grażyna Cicherska, parafia Św. Antoniego z Padwy w Łodzi

KORESPONDENT DIAK

Elżbieta Anna Gruda, parafia archikatedralna Św. Stanisława Kostki w Łodzi

DIECEZJALNY ASYSTENT KOŚCIELNY

Ks. prał. Ireneusz Kulesza, proboszcz parafii archikatedralnej Św. Stanisława Kostki w Łodzi, mianowany przez Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

PREZES KRAJOWEJ AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Urszula Furtak, Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, mianowana przez Konferencję Episkopatu Polski.

KRAJOWY ASYSTENT KOŚCIELNY AKCJI KATOLICKIEJ

Ks. biskup Mirosław Milewski, Diecezja Płocka, mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski

Skip to content