Kronika

Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

2015

10 stycznia – Wigilia Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.
6 marca – Podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie” w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.
28 maja – 1 czerwca – Członkowie Akcji Katolickiej wraz z wiernymi z parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu brali udział w rekolekcjach w Domu Rekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem.
13 czerwca – Udział członków Akcji Katolickiej w dorocznym święcie Eucharystii Archidiecezji Łódzkiej.
20 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

2014

4 stycznia – Spotkanie opłatkowe w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.
6 lutego – Posiedzenie Zarządu DIAK Archidiecezji Łódzkiej z udziałem pani Haliny Szydełko prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
8 czerwca – Udział Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Archidiecezjalnym Święcie Eucharystii. Na zaproszenie arcybiskupa  Marka Jędraszewskiego przewodniczył arcybiskup Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.
21 czerwca – Udział ok. 100 członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej, pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj”, na Jasną Górę. Była to pielgrzymka dziękczynna za kanonizację papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.
27 września – Udział przedstawicieli Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Forum duszpasterskim w Poznaniu
22 listopada – Dzień Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

2013

5 stycznia – Spotkanie opłatkowe – podsumowanie działalności w 2012 r.
7 marca – Udział prezes DIAK Marii Mazurkiewicz w Radzie Duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej
19 marca – Odznaczenia dla prezes DIAK Archidiecezji Łódzkiej p. Marii Mazurkiewicz i prezes POAK przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu p. Marianny Strugińskiej-Felczyńskiej. Odznaczenia wręczył, podczas uroczystej Mszy św., JE Arcybiskup Marek Jędraszewski
14 kwietnia – Udział Prezes DIAK Archidiecezji Łódzkiej Marii Mazurkiewicz w sesji duszpasterskiej kapłanów archidiecezji łódzkiej
11 maja – Posiedzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady DIAK Archidiecezji Łódzkiej
18 maja – Modlitewne czuwanie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
24 maja – Nową Prezes DIAK Archidiecezji Łódzkiej została pani Marianna Strugińska-Felczyńska z parafii Matki Bożej Dobrej Rady z Zgierzu. Diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej Abp Marek Jędraszewski mianował ks. kan. dr Andrzeja Blewińskiego, proboszcza par. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
1 czerwca – Piesza pielgrzymka ze Skoszew do Kalonki
10 czerwca – Udział członków AK AŁ w Diecezjalnym Święcie Eucharystii.
15 czerwca – Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
14 września – Udział  przedstawicieli Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w I Krajowym Zjeździe Parafialnych Rad Duszpasterskich w Licheniu
28 września – Udział przedstawicieli Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Forum Duszpasterskim  „Wierzę w Syna Bożego” w Poznaniu
14 października –  XII Dzień Papieski – Jan Paweł II Papież Rodziny
19 października – Udział członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w dorocznym spotkaniu ruchów i stowarzyszeń kościelnych w kościele p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi
23 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla. Święto patronackie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, pod hasłem: „Głosić Ewangelię świadectwem życia” w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

2012

7 stycznia – Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – podsumowanie roku 2011
21 kwietnia – Udział Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w manifestacji w Warszawie, w obronie wolnych mediów i poparcia dla starań TV Trwam o miejsce na multipleksie telewizji cyfrowej
2 czerwca – Piesza pielgrzymka ze Skoszew do Kalonki
9 czerwca – Udział w Archidiecezjalnym Święcie Eucharystii
czerwiec – Rozpisanie konkursu na logo Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
13 czerwca – Wędrówka szlakiem Jana Pawła II po Łodzi w 25 rocznicę wizyty Ojca Świętego w Łodzi
15-16 czerwca – Udział w Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Tematem była 50 rocznica inauguracji Soboru Watykańskiego II
8 września – Nowym Ordynariuszem Archidiecezji Łódzkiej został Arcybiskup Marek Jędraszewski – ingres do archikatedry
28 września – Koronka na ulicach miast
24 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla. Dzień Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach

2011

styczeń – spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
18-20 lutego – Udział w Studium Nauki Społecznej Kościoła w Warszawie
19 lutego – Udział przedstawicieli DIAK Archidiecezji Łódzkiej w uroczystej Sesji Jubileuszowej dedykowanej Metropolicie Łódzkiemu z okazji jubileuszu 25-lecia ingresu do katedry łódzkiej
maj – Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej w Rokicinach. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa, obrona pracy habilitacyjnej i imieniny księdza Marka Stępniaka, pierwszego Asystenta Diecezjalnego reaktywowanej Akcji Katolickiej w diecezji łódzkiej (1996-2006)
15 czerwca – W Urzędzie Miasta w Łodzi odbyło się zakończenie konkursu o św. Maksymilianie Kolbe. Konkurs organizowała Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej wraz z Seminarium Duchownym w Łodzi Łagiewnikach oraz Szkołami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (marzec-czerwiec 2011)
18 czerwca – Udział w Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę
16 października – 15. rocznica reaktywacji Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej
19 listopada – „Kościół naszym domem”  pod takim hasłem, Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej przeżywała tegoroczne święto patronalne – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata –  łącząc je z obchodami 15-lecia odrodzenia się Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

2010

Powołanie przedstawiciela Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej do Rady Duszpasterskiej
6-9 maja – Udział w V Europejskim Spotkaniu Międzynarodowego Forum AK „Chleb, życie, pokój, wolność”, Kraków-Częstochowa
26 czerwca – Udział członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę
22 maja – Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – wybór kandydatów na stanowisko Prezesa DIAK Archidiecezji Łódzkiej
Wspólnotowe czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
18 września – Ukonstytuował się nowy Zarząd DIAK Archidiecezji Łódzkiej
3 października – VI Dzień Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w kościele p.w.  św. Siostry Faustyny Kowalskiej
20 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla – Dzień Akcji Katolickiej w  Porszewicach.  Mottem  spotkania: „Modlitwa – czas dla Boga”.  Mszy św.  koncelebrowanej przewodniczył JE Arcybiskup Władysław Ziółek

2009

11 stycznia – Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
14 czerwca – Udział członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w dorocznym Diecezjalnym Święcie Eucharystii. (Święto Eucharystii obchodzimy od 11.06.1989 roku zawsze w II niedzielę czerwca)
26-27 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka  AK na Jasną Górę
3 października – Spotkanie, którego tematem było „In Vitro a nadzieje i zagrożenia współczesnej rodziny”, spotkanie prowadził ksiądz dr Jan Wolski”
17 października – Udział Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w spotkaniu ruchów i stowarzyszeń katolickich Archidiecezji Łódzkiej. Tytuł  konferencji: Ruchy i Stowarzyszenia wobec „Roku Kapłańskiego”
21 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla – Dzień Akcji Katolickiej w parafii Najśw. Serca Jezusa w Łodzi – Julianowie. Tematem konferencji: ”Realia, oczekiwania i zadania wobec edukacji – doświadczenia łódzkie”

2008

Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
8 czerwca – Archidiecezjalne Święto  Eucharystii
13 czerwca – VI wędrówka Łódzkim Szlakiem Jana Pawła II w 21. rocznicę wizyty Papieża w Łodzi
20 czerwca – Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
19-21 września – Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej do Gietrzwałdu połączona z rekolekcjami
28 września – Posiedzenie Rady Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – podziękowanie księdzu  dr Markowi Stępniakowi pierwszemu Asystentowi Kościelnemu za opiekę nad Akcją Katolicką Archidiecezji Łódzkiej i przedstawienie nowego Asystenta Kościelnego księdza dr Grzegorza Dziewulskiego
18 października – Udział członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w dorocznym spotkaniu ruchów i stowarzyszeń katolickich archidiecezji Łódzkiej – konferencja : „Ruchy i stowarzyszenia katolickie wobec świata – dialog i zaangażowanie”
25 października – Pielgrzymka  w intencji beatyfikacji Sł. Bożego Jana Pawła II do Niepokalanowa i Szymanowa

2007

styczeń – Spotkanie opłatkowe członków AK AŁ
10-11 lutego – Udział przedstawicieli AK AŁ w szkoleniu animatorów AK.
31 marca – Wielkopostny Dzień Skupienia AK AŁ
1 kwietnia – POAK w parafii NSJ w Łodzi-Retkinii zorganizował loterię fantową „Dar serca”
2 kwietnia – Członkowie AK AŁ rozprowadzili w parafiach1000 egzemplarzy książki „Wstańcie chodźmy” Jana Pawła II w 2-gą rocznicę śmierci Papieża
28 kwietnia – W parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi- Retkini rozpoczęły się Warsztaty Nauczania Papieskiego
3 czerwca – Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Rady DIAK AŁ.
15 czerwca – Zakończenie archidiecezjalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej. Tematem konkursu: „Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce”. Wręczenie nagród. Podsumowanie ogólnopolskie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w Warszawie 1 grudnia.
22-23 czerwca – Ogólnopolska pielgrzymka AK na Jasną Górę. Wręczono wówczas medale Akcji Katolickiej „Za dzieło apostolstwa”. Medal otrzymał m.in. pierwszy prezes DIAK AŁ.
14 października – VII Dzień Papieski
25 listopada – Święto Chrystusa Króla. Dzień Akcji Katolickiej

2006

22 stycznia – Spotkanie opłatkowe AK AŁ w parafii Opatrzności Bożej w Łodzi
13 maja – Zebranie DIAK – udział w ogólnodiecezjalnym przygotowaniu do wizyty Benedykta XVI do Polski w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi
20 maja – Dzień Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – spotkanie z księdzem biskupem Adamem Lepą w parafii św. Anny w Łodzi. Tematem prelekcji: „Apostolstwo świeckich w orędziach Benedykta XVI do biskupów polskich”
16-17 czerwca – Pielgrzymka na Jasną Górę – udział członków AK AŁ w Centralnych obchodach X-lecia AK na Jasnej Górze
17 czerwca – zawierzenie Akcji Katolickiej Matce Bożej Jasnogórskiej
15 sierpnia – piesza pielgrzymka członków AK AŁ z Nowosolnej do Sanktuarium Maryjnego w Skoszewach
9 września – autokarowa jubileuszowa pielgrzymka AK AŁ do Lichenia
15 października – Sesją naukową, poświęconą nauczaniu Jana Pawła II o Akcji Katolickiej, zakończył się II Kongres AK AŁ zorganizowany z okazji jubileuszu X-lecia AK AŁ

2005

9 stycznia – Spotkanie opłatkowe w parafii Św. Franciszka z Asyżu w Łodzi
3 maja – VII Dzień AK AŁ – spotkanie miało miejsce w dniu Święta Matki Bożej w Woli Kutowej, niedaleko Czarnocina
9 czerwca – Udział członków AK AŁ w Diecezjalnym Święcie Eucharystii
25 czerwca – Udział członków AK AŁ w Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę
22 września – W Łodzi Julianowie odbyło się spotkanie przedwyborcze z kandydatami do Sejmu i Senatu
19 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla. Dzień Akcji Katolickiej AŁ

2004

11 stycznia – Spotkanie opłatkowe AK AŁ w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Łodzi
9 maja – Dzień AK AŁ w formie pielgrzymki do grobu Sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie
19 czerwca – Ogólnopolska pielgrzymka AK na Jasną Górę i posiedzenie Rady KIAK
26 czerwca – Wybór Zarządu i Prezesa DIAK na III kadencję. Po raz kolejny Prezesem DIAK wybrano mgr Teresę Zalewską (2001-2004, 2004-2007)
24-25 września – Ogólnopolskie Spotkanie Prezesów i Księży Asystentów Diecezjalnych
3 października – VI Dzień AK AŁ pod hasłem: „Naśladować Chrystusa czyniąc Miłosierdzie”
9 października – Pielgrzymka AK do Kalisza i Świnic Warckich w intencji papieża Jana Pawła II
10 października – Dzień Papieski w AŁ
listopad – Uroczystość Chrystusa Króla, Dzień AK AŁ

2003

Spotkanie opłatkowe
23 kwietnia – udział AK AŁ w I pielgrzymce do Rzymu i spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II (23 IV – 01 V). Hasłem pielgrzymki: „Apostołować miłosierdziem”
4 maja – V Dzień AK AŁ w kościele Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Łodzi.
21 czerwca – Pielgrzymka diecezjalna na Jasną Górę
12 października – Obchody Dnia Papieskiego w AŁ pod hasłem „Jan Paweł II – Apostoł Jedności”

2002

16 lutego – IV Dzień Akcji Katolickiej AŁ w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi-Julianowie – sympozjum nt: „Rodzina wobec przemian społecznych w Polsce”.
23-26 maja – IX Tydzień Społeczny – „Chrystus w Polskiej wolności”. W drugim dniu obrad Mszy św. Przewodniczył i homilię wygłosił JE ksiądz biskup Adam Lepa, który odniósł się do problemu wolności w mediach.
9 czerwca – Udział członków AK AŁ w Diecezjalnym Święcie Eucharystii
15 czerwca – Udział członków AK AŁ w VII Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę
20 października – rozpoczął się I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej pod hasłem „Z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie” w parafii św. Anny w Łodzi. Kongres był podsumowaniem dotychczasowych, 6-cioletnich, działań Stowarzyszenia.
6 listopada – został powołany, decyzją DIAK, Parafialny Oddział AK przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Dokonano wyboru Zarządu.
24 listopada – Zakończenie – trwającego 4 tygodnie – I Kongresu AK AŁ w WSD w Łodzi, sesją pt. ”Ojczyzną Akcji Katolickiej jest parafia”

2001

5 stycznia – Zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa
5 stycznia – Spotkanie opłatkowe AK AŁ
7 stycznia – Rozpoczął działalność nowy Oddział AK przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Łodzi
13 stycznia – Delegatem do KIAK wybrano pana Jerzego Wardęskiego – prezesa POAK w Dalikowie.
17 lutego – III Dzień AK AŁ : „Karta Praw Człowieka – refleksje z perspektywy Łodzi”, w Łodzi-Julianowie. Nominacje z rąk biskupa Adama Lepy otrzymało 18 nowych prezesów Parafialnych Oddziałów AK AŁ
16-18 marca – Rekolekcje Wielkopostne dla członków AK AŁ w Drzewocinach
31 marca – Wielkopostny Dzień Skupienia dla członków AK AŁ w Arturówku pod Łodzią – konferencja o tematyce wielkopostnej
28 kwietnia – III Pielgrzymka AK AŁ do Wilna, Kowna i Trok (28.IV-04.V)
30 kwietnia – zakończył się diecezjalny etap Konkursu Wiedzy Religijnej na temat :”Znaczenie 2000 lat Chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”
14 maja – III Dzień Patronacki AK AŁ w parafii Świętej Rodziny w Łodzi
16 czerwca – Pielgrzymka AK na Jasną Górę
sierpień – pielgrzymka rowerowa członków AK AŁ na Ukrainę
16 września – Obchody 5 rocznicy odrodzenia się AK w AŁ. Wykład nt: „Nowa ewangelizacja w Kościele w Polsce na progu III Tysiąclecia”.
16 września – Arcybiskup Władysław Ziółek poświęcił sztandar AK AŁ
23-25 listopada- Udział przedstawicieli AK AŁ w I Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej w Poznaniu. Hasło Kongresu „Chrystus nadzieją przyszłości”

2000

Nowy Statut Akcji Katolickiej w Polsce
16 stycznia – Spotkanie opłatkowe członków AK AŁ
12 lutego – II Dzień AK AŁ w Łodzi-Julianowie w parafii NSJ
26 lutego – zastępcą Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady KSM został wybrany Piotr Jędrzejczyk (z KSM archidiecezji łódzkiej)
2 kwietnia – Sesja robocza przedstawicieli Zarządu DIAK AŁ z przedstawicielami Oddziałów parafialnych AK. Dyskutowano o dotychczasowej działalności Akcji Katolickiej w Diecezji Łódzkiej i dalszym jej rozwoju.
15 maja – VII Łódzkie Dni Rodziny – Dzień Patronacki AK AŁ: Rodzina katolicka wobec zadań XXI wieku
17 maja – Zakończenie I Roku Studium Nauki Społecznej Kościoła AK AŁ
18-21 maja – członkowie AK AŁ uczestniczyli w VII Tygodniu Społecznym w Warszawie : „Wiara źródłem kultury w Polsce III tysiąclecia”
2-4 czerwca – Łódzkie Kościelno-Narodowe obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa
4 czerwca – Diecezjalne Święto Eucharystii z udziałem Episkopatu Polski
17 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę
3-12 sierpnia – II Rowerowa Pielgrzymka AK AŁ – Wilno 2000
22 października – Światowy Dzień Misyjny w Polsce. Udział członków AK AŁ w dziele misyjnym Kościoła
26 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla. Dzień AK AŁ
Konkurs pt „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”

1999

16 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej AŁ
6 lutego – I Zjazd Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. „Fides et ratio” w refleksji naukowców – sympozjum na temat Encykliki Jana Pawła II.
13 marca – Udział członków AK AŁ w uroczystościach kościelnych III Synodu Archidiecezji Łódzkiej
6-9 maja – VI Tydzień Społeczny Akcji Katolickiej w Warszawie
10 maja – Dzień AK w Łodzi – VI Łódzkie Dni Rodziny
7 czerwca – Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Licheniu
13 czerwca – Spotkanie z Ojcem Świętym w Warszawie
14 czerwca – Spotkanie z Ojcem Świętym w Łowiczu
19 czerwca – Pielgrzymka członków AK AŁ na Jasną Górę
8-11 lipca – Pierwsza pielgrzymka rowerowa AK AŁ na Jasną Górę
24-25 września – Spotkanie Prezesów DIAK i Księży Asystentów Diecezjalnych W Pilaszkowie k/Warszawy
październik – Inauguracja powołanego przez Diecezjalny Instytut AK AŁ Studium Nauki Społecznej Kościoła
21 listopada – Święto Chrystusa Króla. Dzień Akcji Katolickiej AŁ
25 grudnia – Uroczysta inauguracja obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa w Archikatedrze z udziałem przedstawicieli AK AŁ. Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Władysław Ziółek wręczył przedstawicielom parafialnych Oddziałów AK AŁ kamienne tablice Jubileuszowe, które zostały następnie wmurowane w kościołach łódzkich.

­1998

17 lutego – Dzień Skupienia Prezesów Parafialnych Oddziałów AK AŁ i Prezesów Zespołów Inicjatywnych AK AŁ
17 marca – Mister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Akcji Katolickiej AŁ osobowość prawną (decyzja weszła w życie 7 kwietnia 1998 r)
11 maja – ”Rodzina świadkiem wiary w Kościele i świecie” to hasło pod jakim odbyły się V Łódzkie Dni Rodziny w Archidiecezji Łódzkiej
14 czerwca – członkowie AK AŁ uczestniczyli w Diecezjalnym Święcie Eucharystii
20 czerwca – Pielgrzymka Akcji Katolickiej AŁ na Jasną Górę
15 września – Odbyło się pierwsze spotkanie kandydatów z różnych parafii do powołanego przez POAK w parafii Katedralnej, katechumenatu
20 września – Dzień Skupienia Prezesów POAK i Przewodniczących Zespołów Inicjatywnych – Wybrany został Zarząd Diecezjalny
29 października – Arcybiskup Władysław Ziółek powołał na Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej pana Mirosława Ciepłuchę
15 listopada – Rada AK AŁ wybrała Zarząd DIAK
21 listopada – odbyło się pierwsze spotkanie członków Zarządu DIAK AŁ
22 listopada – Święto Chrystusa Króla Wszechświata – Dzień Akcji Katolickiej
5-6 grudnia – I Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej

1997

Ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
23 lutego – Dzień skupienia dla przedstawicieli Zespołów Inicjatywnych AK AŁ
12 maja – „Biblia w rodzinie” pod takim hasłem odbyło się spotkanie członków AK AŁ w ramach IV Dnia Rodziny
20 maja – Spotkanie Zespołu Inicjatywnego w parafii NSJ na Retkinii
23 listopada – Dzień Akcji Katolickiej – Uroczystość Chrystusa Króla
16 grudnia – Arcybiskup Łódzki powołał pierwszych 16 prezesów parafialnych Oddziałów AK AŁ i Asystentów parafialnych

1996

16 października – Arcybiskup Łódzki Władysław Ziółek reaktywował Akcję Katolicką w Archidiecezji łódzkiej
21 października – Odczytano Słowa Arcybiskupa Łódzkiego o Akacji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej we wszystkich parafiach
23 października – odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Inicjatywnego AK AŁ. Praca nad Statutem.
15 listopada – rozpoczął działalność pierwszy Zarząd AK AŁ
20 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla. Święto AK AŁ
3 grudnia – Spotkanie w parafii św. Anny, gdzie powstał (19 listopada 1996r) pierwszy w diecezji Parafialny Oddział AK
6 grudnia – Wizyta Zespołu Inicjatywnego AK AŁ w Radio EMAUS
8 grudnia – Powstał Oddział AK AŁ w parafii Opatrzności Bożej
9 grudnia – Powstał Oddział AK AŁ w parafii św. Maksymiliana
12 grudnia – Odbyło się spotkanie z Zespołem Inicjatywnym w parafii św. Wojciecha

Reaktywacja­

1939

Czynnych Oddziałów KSK DŁ było 150. Zrzeszały one 5000 członkiń
W Domu Kościelnym przy ul Gdańskiej 111 odbył się Walny Zjazd delegatek Oddziałów Parafialnych z udziałem przedstawicielki Zarządu Głównego z Poznania i biskupa Kazimierza Tomczaka
AK DŁ zorganizowała 4 tygodniowe wakacje darmowe, dla łódzkich robotnic i matek z dziećmi. W tym czasie nie znane były jeszcze wczasy pracownicze
Tuż przed wybuchem II wojny światowej Akcja Katolicka liczyła 750 000 członków. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą „Ruch Katolicki”
1 września wybuchła II wojna światowa. Domy Kościelne Akcji Katolickiej zajęli Niemcy, a działalność Akcji Katolickiej zawieszona została na prawie 50 lat.

1938

AK AŁ zorganizowała 4 tygodniowe wakacje darmowe, dla łódzkich robotnic i matek z dziećmi. W tym czasie nie znane były jeszcze wczasy pracownicze
20 lekarzy prowadziło bezpłatne poradnictwo lekarskie dla ludności wiejskiej.­

1936

W dniach 26-27 sierpnia Prezes Roszkowska uczestniczyła w I Polskim Synodzie Plenarnym w Częstochowie
W Łodzi, w Centrali KSK DŁ przy ul. Gdańskiej 111 zorganizowana została Biblioteka ogólna i ruchoma

1935

10 listopada – w Rzgowie powstał Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet.
W 1935 roku było w Polsce 2000 Oddziałów AK, które skupiały 120 000 kobiet. W Katolickie Stowarzyszenie Kobiet diecezji łódzkiej skupiało 3000 członkiń.

1934

W kursach szkoleniowych dla zakładających Akcję Katolicką w Polsce uczestniczyło ponad 1800 osób.
5-6 lutego Kraków. Do Akcji Katolickiej zostały włączone wszystkie organizacje świeckie działające w Kościele tworząc z nich, na wzór włoski, cztery kolumny. Każda z nich posiadała własną centralę krajową, diecezjalną oraz oddziały parafialne i dekanalne.

1933

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet Diecezji Łódzkiej Paulina Roszkowska, decyzją biskupa Tymienieckiego i Zarządu KSK DŁ, została wydelegowana do Rzymu na Zjazd Międzynarodowej Unii Kobiet Katolickich

1932

Pani Paulina Roszkowska została mianowana prezeską Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet diecezji łódzkiej

1931

Powstało Koło Pań Katolickich Diecezji Łódzkiej, którego prezeską biskup Wincenty Tymieniecki mianował panią Paulinę Roszkowską. Koło miało za zadanie przygotowanie ludzi na stanowiska kierownicze w parafialnych Katolickich Stowarzyszeniach Kobiet. Prezeską Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet Rzeczpospolitej Polskiej była wówczas pani Zofia Rzepecka z Poznania.
Asystentem Akcji Katolickiej DŁ mianowany został ksiądz Antoni Kaczewiak.­

1930

24 listopada kardynał August Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Poznaniu
27 listopada – Papież Pius XI, pismem Sekretariatu Stanu, zatwierdził nowy, zredagowany przez Prymasa Hlonda, jednolity dla całego kraju, Statut AK. którym ustanowił św. Wojciecha patronem Stowarzyszenia, przyjął również święto Chrystusa Króla Wszechświata jako główną uroczystość Akcji Katolickiej w Polsce.
6 grudnia – mianowano władze Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Prezesem mianowany został Adolf Bniński, a biskupa Dymka asystentem kościelnym.
W Diecezji Łódzkiej:
Biskup Wincenty Tymieniecki powołał biskupa Kazimierza Tomczaka do organizowania Akcji Katolickiej w Diecezji Łódzkiej.
Powstała w Łodzi Akcja Katolicka. Prezesem Diecezjalnego Instytutu AK DŁ został biskup Kazimierz Tomczak
Siedzibę AK DŁ zorganizowano w Domu Katolickim przy ul. Gdańskiej 111 w Łodzi. Były tam biura Stowarzyszeń: Kobiet, Mężczyzn i Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.

1929

9 września – Obradująca w Poznaniu Komisja Prawna Episkopatu Polski podjęła decyzję o powołaniu Akcji Katolickiej w Polsce

1928

Powstała Komisja Episkopatu Polski d.s. Akcji Katolickiej na czele której stanął kardynał August Hlond­

1925

11 grudnia tego dnia papież Pius XI, Encykliką „Quasi Primas” ustanowił Święto Chrystusa Króla, któremu Kościół oddaje cześć zawsze w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Skip to content