Aktualności

Informacje i zaproszenia

Nowości na stronie fanpage

Stanowiska


STANOWISKO W SPRAWIE KARTY LGBT+

Stanowczo protestujemy przeciw wprowadzeniu do przedszkoli i szkół standardów edukacji seksualnej WHO...


STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI

Akcja Katolicka popiera inicjatorów i organizatorów manifestacji  STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI...


W OBRONIE PRAWDY

Ostatnie tygodnie w naszym kraju to wielka batalia o życie, to poczęte, dopiero rodzące się w łonie matki, życie bezbronnego, niewinnego człowieka. To walka o zapisanie każdemu prawa...

Formacja

GRUDNIOWY SERWIS ORRK nr 138

Serwis o rozeznawaniu

Rozpoczął się Synod, który jest procesem rozeznawania duchowego i pastoralnego. W ruchach staramy się wykorzystać czas Synodu do pogłębienia postaw synodalnych, stąd temat numeru specjalnego Serwisu ORRK to rozeznanie. Życie ciągle nas zaskakuje i trzeba nam każdego dnia na nowo rozeznawać drogi Boże. Nie ma gotowych recept, każdy musi sam poszukiwać drogi, którą Bóg pragnie go prowadzić. Stąd rodzi się potrzeba nieustannego pogłębiania zdolności rozeznawania woli Bożej. Nie wystarczy znać zasady życia chrześcijańskiego, trzeba jeszcze umieć odczytać, jak je wprowadzić w życie w konkretnej sytuacji. Dziś potrzeba ludzi umiejących rozeznawać...

LISTOPADOWY SERWIS ORRK nr 137

Rozpoczął się Synod Biskupów

Członkowie ruchów zaangażowali się w organizowanie spotkań synodalnych w parafiach, a jednocześnie rozpoczął się proces pogłębiania synodalności w samych ruchach. Wszyscy podkreślają, że czas na doświadczenie synodalności na poziomie diecezji jest stanowczo za krótki, to jednak możemy nadal rozwijać synodalność niezależne od aktualnych prac Synodu. Ojciec św. zachęca nas do tego, aby synodalność stała się naszym normalnym stylem pracy zarówno w parafiach np. w ramach Parafialnych Rad Duszpasterskich, jak i w naszych ruchach, gdzie możemy pogłębiać postawy spotkania, słuchania oraz rozeznawania wspólnotowego...

Na skróty