Wzory pism POAK

ZIP   Do pobrania w folderze skompresowanym

Poszczególne formularze pism i deklaracji do pobrania w różnych formatach tekstowym:

 • DOCX   PDF     – Deklaracja członkowska Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
 • DOCX   PDF     – Deklaracja wstąpienia na członka wspierającego Akcji Katolickiej
 • DOCX   PDF     – Informacja Prezesa POAK przesłana dla Zarządu DIAK
 • DOCX   PDF     – Lista Członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na Walnym Zebraniu Zwyczajnym, Nadzwyczajnym
 • DOCX   PDF     – Lista uczestników na Walnym Zebraniu Członków POAK
 • DOCX   PDF     – Oświadczenie członka zwyczajnego AK o rezygnacji z członkowstwa w AK
 • DOCX   PDF     – Oświadczenie o gotowości wstąpienia w szeregi POAK
 • DOCX   PDF     – Oświadczenie Zarządu POAK o rezygnacji z członkostwa w Akcji Katolickiej
 • DOCX   PDF     – Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Walnego Srawozdawczo-Wyborczego POAK
 • DOCX   PDF     – Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej POAK
 • DOCX   PDF     – Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie wyboru kandydatów na prezesa POAK
 • DOCX   PDF     – Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie wyboru Zarządu POAK
 • DOCX   PDF     – Protokół POAK z wyborów członków Zarządu
 • DOCX   PDF     – Protokół z Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zebrania POAK w sprawie prawomocności zebrania
 • DOCX   PDF     – Protokół Zwyczajnego, Nadzwyczajnego, Walnego Zebrania POAK
 • DOCX   PDF     – Regulamin Komisji Rewizyjnej POAK
 • DOCX   PDF     – Regulamin Walnego Zebrania Członków POAK
 • DOCX   PDF     – Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału AK
 • DOCX   PDF     – Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej POAK
 • DOCX   PDF     – Statut Akcji Katolickiej
 • DOCX   PDF     – Uchwała w sprawie oceny zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności POAK
 • DOCX   PDF     – Uchwała w sprawie reprezentacji POAK w sprawach majątkowych
 • DOCX   PDF     – Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi POAK
 • DOCX   PDF     – Uchwała w sprawie wyboru 3 kandydatów na prezesa POAK
 • DOCX   PDF     – Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok POAK
 • DOCX   PDF     – Uchwała Walnego zebr. w sprawie składek członkowskich
 • DOCX   PDF     – Uchwała Walnego Zebrania Nadzwyczajnego w sprawie, w której zostało zwołane
 • DOCX   PDF     – Uchwała Walnego Zebrania w sprawie planu finansowego POAK
 • DOCX   PDF     – Wniosek do Księdza Arcybiskupa o mianowanie prezesa Zarządu POAK
 • DOCX   PDF     – Wniosek POAK do Zarządu DIAK o wykluczenie z AK

DOCX   PDF     Druki przy Walnym Zebraniu (wyborczym) Parafialnego Oddziału AK Łodź

ZIP                   Instrukcja Pisania Protokołów Zarządu Rady DIAK w Łodzi

Sprawozdania i aktualizacje

ZIP                 Do pobrania w folderze skompresowanym

 • DOCX   PDF     – Aktualizacja danych POAK na dzien 31 grudnia 2016 r.
 • DOCX   PDF     – Formularz Sprawozdania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za 2015 r.
 • DOCX   PDF     – Informacja Prezesa POAK dla zarządu DIAK
 • DOCX   PDF     – Lista członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 • DOCX   PDF     – Sprawozdanie finansowe Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za  2015 r.
 • DOCX   PDF     – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 • DOCX   PDF     – Zbiorcze zestawienie sprawozdań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 • DOCX   PDF     – Zestawienie opłat składek członkowskich Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Wykaz dokumentów przesyłanych do DIAK każdego roku

ZIP                 Do pobrania w folderze skompresowanym

Wzory dokumentów

przy zakładaniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

Opracowane  przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Łódź, październik 2016 r.

ZIP            Opis i zebranie danych przy zakładaniu, funkcjonowaniu POAK, DIAK

ZIP           Do pobrania w folderze skompresowanym

 1. DOCX   PDF     – Idźcie i głoście
 2. DOCX   PDF     – Jak założyć Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii.
 3. DOCX   PDF     – Lista inicjatorów powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 4. DOCX   PDF     – Deklaracja wstąpienia do Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.
 5. DOCX   PDF     – Deklaracja wstąpienia na członka wspierającego Akcji Katolickiej.
 6. DOCX   PDF     – Pismo do Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej o powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 7. DOCX   PDF     – Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Założycielskiego Zebrania POAK.
 8. DOCX   PDF     – Protokół z wyboru Komitetu Założycielskiego POAK przy parafii pw.
 9. DOCX   PDF     – Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru  kandydatów na prezesa POAK.
 10. DOCX   PDF     – Protokół Komisji Skrutacyjnej Zebrania Założycielskiego POAK w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 11. DOCX   PDF     – Protokół Komisji Skrutacyjnej Zebrania Założycielskiego POAK i Wyboru członków Zarządu POAK.
 12. DOCX   PDF     – Protokół z Zebrania Założycielskiego POAK.
 13. DOCX   PDF     – Uchwała  w sprawie  wyboru 3 kandydatów  na prezesa POAK
 14. DOCX   PDF     – Uchwała w sprawie uchwalenia  planu finansowego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 15. DOCX   PDF     – Uchwała w sprawie reprezentacji POAK w sprawach majątkowych.
 16. DOCX   PDF     – Uchwała Założycielskiego Zebrania Członków POAK w sprawie składek członkowskich.
 17. DOCX   PDF     – Wniosek do Ks. Arcybiskupa o mianowanie Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 18. DOCX   PDF     – Wzorcowy protokół założycielski wraz  z uchwałami.
 19. DOCX   PDF     – Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
 20. DOCX   PDF     – Statut Akcji Katolickiej w Polsce uchwalony przez Konferencję Episkopatu Polski www.ak.org.pl/statut/