Wigilijne spotkanie 14.12.2017

„Wigilijne spotkanie” jest troską o zachowanie i kultywowanie tradycji związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia, stworzenie rodzinnej i ciepłej atmosfery przez zaproszenie członków stowarzyszeń. Wzmacnianie więzi międzypokoleniowej i zacieśnienie kontaktów wśród działaczy.

Tegoroczne spotkanie wigilijne Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych odbyło się w Świetlicy Środowiskowej przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 14 grudnia 20017 roku. Swoją obecnością zaszczycili nas: ks. Andrzej Blewiński Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, prezes Zarządu Główny PTSM w Warszawie-Waldemar Domarańczyk, Sekretarz Generalny Cezary Piotrowski oraz członek Zarządu Głównego pełniący funkcje prezesa Oddziału PTSM w Piotrkowie Trybunalskim – Jarek Jańczak. Program artystyczny przygotowała młodzieżą z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach im. Jana Pawła II którego dyrektorem jest Teresa Socalska. Głównym dyrygentem była pani Beata Wojakowska. Zespół „Leśne Nutki” przybliżył istotę Świąt Bożego Narodzenia dostarczył wiele radości i zadowolenia wśród uczestników.

Tradycja Bożonarodzeniową jest dzielenie się wszystkim, tak by w ludzkich sercach zagościła miłość, a na ludzkich twarzach uśmiech i radość. Święta Bożego Narodzenia i czas poprzedzający go jest okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. Odczuwamy inną niż zwykle potrzebę duchowej przemiany oraz chęć wprowadzenia w nasze życie nadzwyczajnej roli Boga. Przemiana człowieka polega na tym aby w naszych sercach zagościła miłość szacunek, ofiarność, sprawiedliwość, uczciwość.

 W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim – rodzinom i krewnym, ale też ku naszym koleżankom i kolegom działaczom, wolontariuszom Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystw Schronisk z którymi spędzamy wiele godzin poprzez udział w wycieczkach, pielgrzymkach, zlotach rodzinnych. Wspólna praca na rzecz dzieci i ich rodzin, wymieniamy się doświadczeniami i wzajemnie wspieramy. W naszym gronie czujemy się jak w rodzinie. W ostatnich pięciu latach byliśmy na 38 wspólnych wyjazdach jednodniowych i 5 wyjazdach 8-10 dni (38-45 dni). Niektórzy wolontariusze poświęcają rocznie około 300 godzin pracy na wyrównywanie zajęć edukacyjnych młodzieży.

Spotkania wigilijne są wspaniała okazją na podsumowanie i podziękowanie za pracę dla działaczy wolontariuszy.

Dyplomy Zarządu Głównego PTSM otrzymali: ks. Andrzej Blewiński, Teresa Socalska, Iwona Kubiak, Krystyna Ulman.

Brązową Odznaka PTSM otrzymali: Ewa Świętosławska, Maria Olszewska, Krzysztof Góra.

Srebrną Odznakę PTSM: Gajek Agnieszka, Maciej Jankowski, Grażyna Rubacha.

Złotą Odznakę PTSM: Krystyna Marszał, Danuta Przymusiała-Żuk.

Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych otrzymała – prezes Oddziału Łódzkiego PTSM im. Lecha Kosiewicza – Marianna Strugińska-Felczyńska.

Na spotkaniu opłatkowym zostały wręczone podziękowania dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej za pracę społeczną dla: Marii Niedzieli, Wiesławy Kliś, Zofii Rożniaty, Zdzisława Pogorzelskiego, Bogdana Pietrzaka, Andrzeja Abraszewskiego oraz dla Fundacji dla Dzieci i młodzieży „Kółko Graniaste” i Prezydenta Miasta Zgierza za wspieranie działania Świetlicy Środowiskowej.

Pani Marianna przedstawiła najmłodszy Oddział POAK w Łodzi, który powstał przy Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża z prezesem Krzysztofem Górą. Najmłodszą stażem Panią prezes Grażynkę Cicharską przy parafii Świętego Antoniego. Obecna była też nowa prezes Anna Jaworska z parafii pw. Świętej Anny. Po programie artystycznym przybliżającym nam Święta w klimat Świat Bożego Narodzenia wprowadził na ks. Andrzej Blewiński. Po życzeniach ks. Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, prezesa Zarządu Głównego wszyscy przystąpili do składania sobie życzeń , łamania białym opłatkiem, co jest znakiem pokoju i pojednania w gronie rodzinnym. Po takich życzeniach nadszedł czas jedzenie potraw wigilijnych i słuchania kolęd.

Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content