Pomoc dla Ukrainy – vademecum łódzkiej Komisji Pomocy Migrantom

Archidiecezja Łódzka, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódzki Urząd Wojewódzki i Miasto Łódź podejmują współpracę na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Pozostają w stałej łączności, żeby wymieniać się wiedzą i doświadczeniem oraz pomagać sobie nawzajem reagować na pojawiające się potrzeby i inicjatywy.

MATERIAŁY DO POBRANIA: 

Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy?

1. Baza ośrodków, gdzie przyjmowane będą osoby przybywające do Polski, które nie mają na miejscu żądnych kontaktów – miejsca instytucjonalne: ośrodki, domy rekolekcyjne i formacyjne, Wyższe Seminarium Duchowne, klasztory i domy zakonne. Osoby odpowiedzialne za ww. miejsca mogą zgłaszać gotowość przyjęcia uchodźców na adres mailowy: ekonom@archidiecezja.lodz.pl, podając informacje: od kiedy obiekt jest dostępny, okres na jaki może przyjąć gości, liczbę miejsc i możliwość zapewnienia całodziennego wyżywienia.

Do ww. miejsc trafią uchodźcy, którzy zgłoszą się wcześniej do punktów recepcyjnych na granicy lub w Łodzi – na Dworcu PKS Łódź Kaliska i Dworcu Łódź Fabryczna. Punkty informacyjne działają w godz. 8.00-20.00. Zgłoszenie w punktach recepcyjnych daje obywatelom Ukrainy status uchodźcy, legalizuje pobyt, daje możliwość korzystania ze świadczeń medycznych NFZ.

2. Proboszcz parafii zgłasza do Kanclerza Kurii Metropolitalnej informację o domach, mieszkaniach i pokojach prywatnych osób/rodzin z terenu własnej parafii w archidiecezji łódzkiej, które są gotowe przyjąć uciekających przed wojną Ukraińców we własnym domu. Do zgłoszonych wcześniej rodzin kierowani będą uchodźcy ze zorganizowanych ośrodków pomocy, po zgłoszeniu w punktach recepcyjnych. Księża Proboszczowie wysyłają na adres: kanclerz@archidiecezja.lodz.pl maila z tytułem „Uchodźcy z Ukrainy” z informacją o liczbie rodzin, które chcą przyjąć uchodźców i liczbie rodzin, które chcą przyjąć uchodźców.

3. Pomoc instytucjonalna dla uchodźców

  • Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadzi zbiórkę pieniężną na zakup produktów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz kosmetyków artykułów chemicznych. Zakupiona żywność przeznaczona zostanie dla uchodźców, którzy zamieszkają na terenie archidiecezji łódzkiej.

Produkty można dostarczać bezpośrednio do Punktu Pomocy Charytatywnej łódzkiej Caritas w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 108, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00. Najbardziej potrzebne artykuły spożywcze to: konserwy mięsne i rybne, gotowe hermetycznie zamknięte potrawy gotowe, ryż, kasza, mąka, cukier, olej, herbata, batony energetyczne, żywność dla małych dzieci. Artykuły higieniczne: płyny do kąpieli, płyny pod prysznic, mydło, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, podpaski, pampersy, chusteczki nawilżające. Wszystkie osoby, które mają możliwość udzielenia jakiegokolwiek wsparcia prosimy o kontakt mailowy: pomocukrainie@toya.net.pl.

 • Pomoc finansowa:
 • wpłaty na konta:

PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
EURO: 05 1240 1545 1978 0000 1165 5181
USD: 13 1240 1545 1787 0000 1165 5178
SWIFT: PKOPPLPW – z dopiskiem UKRAINA

 • SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).
 • Łódzki Urząd Wojewódzki uruchomił specjalną infolinia informacyjna dla obywateli
  z Ukrainy (tymczasowe zakwaterowanie, formalności związane z legalizacją pobytu, wszelkie pytania): 42 664 10 81. Wszelkie oferty pomocy można kierować na adres e-mail: lodzkiedlaukrainy@lodz.uw.gov.pl

Ogólnopolski portal pomocowy: https://pomagamukrainie.gov.pl/
Infolinia centralna: +48 47 721 75 75
Straż Graniczna (szczegółowych zasad przekraczania granicy): +48 82 568 51 19

 • Miasto Łódź organizuje zbiórkę darów rzeczowych, które sukcesywnie transportowane są do granicy z Ukrainą, a następnie odbierane z granicy i przewożone do miejsc dystrybucji na Ukrainie. Dary przyjmuje Urząd Miasta Łodzi,  Piotrkowska 104, budynek B, kancelaria główna, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Wszystkie osoby, które mają możliwość udzielenia jakiegokolwiek wsparcia prosimy o kontakt mailowy: ukraina@uml.lodz.pl lub telefoniczny 42 638 49 99. Całodobowa infolinia Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Łodzi: 42 638 49 49.
 • Biuro Działań Społecznych świadczy bezpłatne usługi informacyjno-doradcze dla cudzoziemców z zakresu m.in.: legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa, doradztwa zawodowego, porad prawnych, pomocy psychologa, pomocy w przygotowaniu i składaniu dokumentów, i spraw urzędowych (NIP, PESEL, świadczenia socjalne), pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół. Obsługa w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Kontakt: 600 98 55 11 (Viber), lodz@punktinfo.plskierniewice@punktinfo.pl, adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi, ul. Piotrkowska 103, Biuro Obsługi Klienta w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29.
 • Adwokaci Łódzkiej Izby Adwokackiej udzielają bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz uchodźców z Ukrainy. Osoby chcące skorzystać z pomocy proszone są o wysyłanie zgłoszeń mailowo pod adres: ukraina@lodz.adwokatura.pl

4. W dalszym etapie planowana pomoc długofalowa dla osób, które będą chciały pozostać w Polsce: miejsca w żłobkach, przedszkolach i szkołach, nauka j. polskiego, pomoc w formalnościach (podania, pisma urzędowe), wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy. Potrzebne będzie wsparcie wolontaryjne.

Źródło: https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2022/03/pomoc-dla-ukrainy-vademecum-lodzkiej-komisji-pomocy-migrantom

Skip to content