Wykład o historii Diecezji Łódzkiej oraz Msza Święta jubileuszowa

ABP RYŚ NA JUBILEUSZ DIECEZJI ŁÓDZKIEJ: TO JEST ROK ŚWIĘTY, NOWY CZAS, NOWY POCZĄTEK!

W czwartek 10 grudnia 2020 r. – dokładnie w 100. rocznicę powstania Diecezji Łódzkiej w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki rozpoczęliśmy uroczystości jubileuszowe.

O godz. 17:00 ks. prof. Waldemar Gliński zaprezentował wykład na temat historii Archidiecezji Łódzkiej, a następnie o godz. 18:00 Mszy Świętej jubileuszowej przewodniczył arcybiskup metropolita łódzki – Grzegorz Ryś. Oprawę muzyczną w czasie liturgii poprowadził zespół Mocni w Duchu działający przy parafii Księży Jezuitów w Łodzi.

– W ten nowy czas przez bramę przełomów czasu trzeba wchodzić w pokorze, w poczuciu, że jestem najmniejszym, że jestem grzesznikiem, a wtedy mam zrozumienie wielkości tych, którzy byli przede mną! To jest święty rok, nowy czas, nowy początek! – mówił abp Grzegorz Ryś.

Czuwaniem modlitewnym prowadzonym przez zespół Mocnych w Duchu rozpoczęło się przygotowanie do Eucharystii Jubileuszowej celebrowanej dokładnie w 100. rocznicę powołania do istnienia Diecezji Łódzkiej.

Młodzi poprzez śpiew i taniec uwielbiali Boga za dar Kościoła Łódzkiego. Na samym początku wszystkich zebranych przywitał arcybiskup Grzegorz Ryś zwracając się wpierw do młodych – jesteście pierwszymi, których chcę pozdrowić dzisiejszego wieczoru w tej katedrze, a zaraz po was waszych ojców – księdza kardynała Konrada Krajewskiego, księdza arcybiskupa Władysława Ziółka – seniora oraz biskupów diecezji łowickiej z bp. Andrzejem F. Dziubą oraz biskupów pomocniczych diecezji łódzkiej.

– Nie będę mówił o dziejach diecezji, ale o dziejach mojego Kościoła! Kościoła, w którym żyję, który wyrósł na tej ziemi, i który przekazuje to, co było związane z tym łódzkim środowiskiem. To, co było najważniejsze! – rozpoczął swoją refleksję ks. prof. Mieczysław Różański.

Prelegent przypomniał losy początków diecezji oraz pierwszego jej pasterza bpa Wincentego Tymienieckiego, który położył fundament pod budowę diecezji, ale także dbał o najbiedniejszych mieszkańców Łodzi. Przywołał na pamięć trudny czas okupacji, kiedy łódzcy księża zostali aresztowani przez okupanta i wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Dachau. Wskazał na świętych, którzy przeszli przez ziemię łódzką oraz na jeden z najważniejszych dni w 100-letniej diecezji, jakim była wizyta Papieża Jana Pawła II w Łodzi – pamiętnego 13 czerwca 1987. Wówczas Ojciec Święty udzielił I Komunii Świętej łódzkim dzieciom, spotkał się ze światem akademickim w łódzkiej katedrze oraz z włókniarkami w zakładzie „Unontex”.  – Tak wygląda mój Kościół, który powstał 100 lat temu, który nie tylko posiada piękne dzieje, ale świadczy o działaniu Jezusa Chrystusa w mieszkających tutaj ludziach, którzy słuchają Go i kochają. – zakończył profesor.

Uroczysta Eucharystia Jubileuszowa, której przewodniczył metropolita łódzki – abp Grzegorz Ryś rozpoczęła się śpiewem Sekwencji do Ducha Świętego i ułożonym specjalnie na 100-lecie diecezji hymnem.

– Dzisiejszym słowem jesteśmy na jakimś przełomie czasów. – zauważył łódzki pasterz. – Wiemy, że takim przełomem czasów było wcielenie Pana Jezusa, ale są pewnie jeszcze mniejsze przełomy w historiach ludzkich. To, co pokazuje nam dzisiejsza ewangelia, to jest to, że ta granica biegnie przez człowieka – Jana Chrzciciela, to jest on z jednej strony syntezą tego, co nazywamy Starym Testamentem, ale jest też początkiem Ewangelii Jezusa Chrystusa. W nim jest przeszłość dziejów zbawienia i początkiem czasów dziejów zbawienia. W Janie ta granica staje się przestrzenią spotkania. – mówił w homilii metropolita łódzki.

Zwracając się do młodych kaznodzieja zauważył, że – każdy człowiek, ja i każdy z was jak tu jesteście, i my jako Kościół potrzebujemy jak Jan Chrzciciel jednego i drugiego przeszłości i przyszłości. Potrzebujemy korzeni i nowości w życiu. Potrzebujesz zakorzenienia, dlatego twoje serce musi być skierowane ku rodzicom. Twoje serce musi byś skierowane do twoich przodków, i w tym spotkaniu dokonuje się przyjście Pana. Między pokoleniami rośnie Kościół, i to jest miejsce jego wzrostu! – dodał.

Cytując encyklikę papieską Fratelli Tutti podkreślił – w propozycji – oderwać od korzeni – pojawia się metoda, by zabrać siłę wielkim słowom takim jak: wierność, sprawiedliwość i miłość. Czy naprawdę musi być tak, że to my wymyślimy desygnaty tych słów? Czy od nas ma się zacząć rozumienie tych wielkich słów? Czy nie lepiej się zapytać o znaczenie tych słów ojca, matki, babci czy dziadka i poszukać co to słowo znaczyło 100 lat temu? Papież pokazuje jak to jest ważne, by mieć w sobie zarówno pragnienie nowość, ale i zakorzenienie. A jednak nie wydaje się to ani łatwe, ani oczywiste. – zauważył metropolita łódzki.

– Młodzi mają pokusę myśleć: my dopiero! A starzy mają pokusę myśleć: kiedyś tak nie było! Młodzi mówią: może już dość tego kombatanctwa, dokąd będziecie stawiać pomniki, to co proponujecie, to jest średniowiecze! Starzy mówią: czeka nas fatalna przyszłość! Czy rzeczywiście będzie tak, że synowie zajmą miejsce swych ojców, nie wyrzucając Ojców za drzwi, tylko wchodząc w dziedzictwo z całą odpowiedzialnością, twórczością i nowością jaką przynosi Duch? – pytał zgromadzonych kaznodzieja.

Przed błogosławieństwem zgromadzeni w świątyni otrzymali od celebrujących liturgię księży biskupów i odmówili po raz pierwszy Modlitwę Jubileuszową przygotowaną specjalnie na rozpoczynający się rok przez arcybiskupa Grzegorza opartą na fragmencie z ewangelii św. Łukasza ( Łk 4,16-22).

Obecny na liturgii jałmużnik papieski – kard. Konrad Krajewski – pozdrowił wszystkich zebranych od Ojca Świętego Franciszka, a duszpasterz młodzieży poinformował zebranych o tym, że Europejskie Spotkanie Młodych, które co roku odbywa się w jednym z krajów Europy będzie miało także swój łódzki etap.

Diecezja Łódzka została powołana do istnienia 10 grudnia 1920 roku przez Ojca Świętego Benedykta XV Bullą Christi Domini. Pierwszym biskupem nowopowstałej diecezji został proboszcz łódzkiej katedry ks. Wincenty Tymieniecki. 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II ustanowił Archidiecezję Łódzką podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, a 24 lutego 2004 roku utworzył Metropolię Łódzką z diecezją sufragalną – diecezją łowicką.

 

Skip to content