20 lat Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

„Dzisiejsze spotkanie, powinno być nie tylko dziękczynieniem za 20 lat Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej, ale przede wszystkim spotkaniem, którego zadaniem jest pogłębienie refleksji na jej temat i podjęcie konkretnych kroków, by działalności tego katolickiego instytutu rozwijała się coraz bardziej.” – mówił w swoim wykładzie do członków AK ks. prał. Józef Niżnik.

Jubileuszowe spotkanie członków Akcji Katolickiej Archidiecezji łódzkiej, rozpoczęło się 12 listopada 2016 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi wykładem zatytułowanym pt. „Dlaczego św. Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką?” Na to pytanie odpowiedział asystent diecezjalny AK w Przemyślu.

-„Pierwszym papieżem, który użył sformowania „Akcja Katolicka” był papież Pius X, a jego następcy rozwijając tę myśl i nawiązując do działalności Kościoła pierwszych wieków, postanowili przywrócić należne świeckim miejsce we wspólnocie Kościoła. Dlatego też możemy mówić, że Akcja Katolicka to organizacja papieska, założona i wspierana przez kolejnych Biskupów Rzymu.” – mówił ks. Niżnik.

Po konferencji, uczestnicy wzięli udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu, a o godz. 12:00 we Mszy św. w łódzkiej Katedrze, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. Na liturgię przybyli kapłani, którzy są asystentami AK w parafiach.

O początkach i rozwoju Akcji Katolickiej oraz nowych zadaniach, które stoją przed członkami tego kościelnego instytutu, mówił w swoim słowie Metropolita łódzki. -„Akcja katolicka ma służyć temu, by katolicy świeccy działający dzisiaj, żyjący dzisiaj brali żywy udział w tych wszystkich debatach, które są w przestrzeni publicznej, nawet jeśli są potężne siły, które chciały, by ją z tej przestrzeni usunąć i zamknąć jej usta! – podkreślił Ksiądz Arcybiskup.

Zwracając się do obecnych w Katedrze, powiedział: „Dziś czekamy na jasny i zdecydowany głos katolików świeckich, zwłaszcza wyrażający się poprzez struktury Akcji Katolickiej. (…) Dziś naród nie może milczeć, wobec zła, które chce zawładnąć naszymi sumieniami. Katolicki naród musi jednoznacznie wyrażać ten świat wartości, dla którego Chrystus go powołał, i których musi strzec, dla dobra Kościoła, dla zbawienia nas, dla dobrej przyszłości naszej Ojczyzny i całego świata. Nie można milczeć wobec zła! Akcja katolicka, z samej swojej zasady musi stać na straży prawdy, wolności autentycznej, godności człowieka, Kościoła i Ojczyzny, tak jak to wpisało się w jej dotychczasowe dzieje.” – zakończył łódzki Pasterz.

Po zakończeniu liturgii, odbył się koncert piosenki religijnej w wykonaniu scholi „Melodyjki” z parafii p.w. Matki Bożej Dobrej Rady ze Zgierza. Spotkanie jubileuszowe zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.

– „Na terenie Archidiecezji łódzkiej działa 13 ośrodków Akcji Katolickiej skupiających blisko 150 osób w rożnym wieku.” – mówi ks. kan. Andrzej Blewiński, diecezjalny asystent AK. -„Najstarsze koło Akcji katolickiej działa w parafii p.w. Św. Anny w Łodzi, a najmłodsze w parafii p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.” – dodaje Marianna Strugińska-Felczyńska – prezes diecezjalnego instytutu AK.

Skip to content