Jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej świętowała w dniu 21 listopada 2021 r. Jubileusz 25-lecia działalności.

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich współpracujących z hierarchią Kościoła, które ma strukturę krajową, diecezjalną i parafialną. Akcja Katolicka jest jedynym stowarzyszeniem powołanym przez papieża oraz została wymieniona w dokumentach II Soboru Watykańskiego przez co jest traktowana jako urząd Kościoła, który ma do wypełnienia określoną rolę.

16 października 1996 r. dekretem abp. Władysława Ziółka powołana została Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej, nawiązująca do bogatych, przedwojennych tradycji. Pierwszym Asystentem Kościelnym Ksiądz Arcybiskup mianował ks. dr. Marka Stępniaka, pierwszym prezesem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej Arcybiskup mianował Mirosława Ciepłuchę.

Pierwszy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Archidiecezji powstał 19 listopada 1996 roku w parafii Świętej Anny, w której przeżywaliśmy Jubileusz Akcji Katolickiej.

Wcześniej przed uroczystością członkowie AK przygotowali się duchowo, odmawiając nowennę do Chrystusa Króla Wszechświata. Podczas modlitwy polecali Kościół Święty, kapłanów, naszą Ojczyznę, rodziny, dzieci, młodzież, chorych cierpiących członków i sympatyków oraz zmarłych członków Akcji Katolickiej.

Uroczysta Msza Święta była koncelebrowana przez Ks. kan. dr. Piotra Turka Proboszcza parafii Świętej Anny, Księży Asystentów Kościelnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, ks. Andrzeja Milczarka, ks. Jarosława Kalińskiego, ks. Macieja Łazarka i Ojca Salezjanina dr. Piotra Przesmyckiego. Ojciec Piotr w swojej homilii nawiązał do uroczystości Chrystusa Króla, a tym samym patrona Akcji Katolickiej Mszę świętą ubogacił swoim pięknym śpiewem chór parafialny. W Jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli prezesi i przedstawiciele POAK, wspólnoty i grupy parafialne z parafii Świętej Anny. Przed Mszą św. o 17.30 odbyło się nabożeństwo dziękczynne do Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata. Na zakończenie słowa podziękowania do wszystkich skierował ks. kan. dr Piotr Turek – Proboszcz Parafii św. Anny.

Historia powstania Akcji Katolickiej na świecie

Na przełomie XIX i XX wieku duży wpływ na kształtowanie się idei akcji katolickiej miała działalność papieża Leona XIII. Jego Encyklika Rerum novarum (1891) przyczyniła się do obudzenia wśród katolików świeckich świadomości, że oni także są odpowiedzialni – obok hierarchii kościelnej – za losy Kościoła. Leon XIII, budując chrześcijański ustrój społeczny, ważną rolę wyznaczał świeckim. Stwierdził, że dwa główne czynniki – hierarchia kościelna i wierni świeccy – muszą współpracować, aby społeczeństwo zmierzało do właściwego celu i panował spokój społeczny.

Terminu akcja katolicka jako pierwszy użył papież św. Pius X w Motu proprio z 1903 roku, a w Encyklice Il fermo proposito (1905) przedstawił zasady teologiczne i organizacyjne akcji katolickiej rozumianej jako działalność katolików zmierzająca do odnowy całego świata i człowieka w Chrystusie.

Za faktyczną datę założenia Akcji Katolickiej uważa się rok zatwierdzenia statutów włoskiej Akcji Katolickiej w 1923 roku przez Piusa XI. Papież ten w Encyklice Ubi arcano ogłoszonej w 1922 roku ukazał istotę Akcji Katolickiej, określił jej cel, wyznaczył środki działania oraz wezwał do powołania tej organizacji we wszystkich krajach katolickich. Według Piusa XI Akacja Katolicka polega na udziale świeckich w apostolstwie pod kierunkiem hierarchii kościelnej. Papież pisał w Encyklice, że „trzeba odbudować Królestwo Chrystusowe na ziemi” przez współpracę apostołów świeckich i hierarchii kościelnej.

W Polsce Akcja Katolicka została założona w czasie obrad Konferencji Episkopatu Polski w dniach 28-30 IX 1930 roku w Poznaniu. Statut Akcji Katolickiej w Polsce zatwierdził 27 XI 1930 roku Pius XI. 27 listopada 1930 r. papież Pius XI zatwierdził statut Akcji, zredagowany przez kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. W ten sposób rozpoczęła się wspaniała przygoda Akcji Katolickiej w Polsce. Wsparcia świeckich, pełnych ducha i przekonanych o swojej wierze, potrzebują obecnie pasterze nie tylko  w Polsce. Chrystus – najlepszy z pasterzy, ciągle może na nich liczyć.

Do II wojny światowej w Akcji Katolickiej działało ok. 750 tysięcy młodzieży. Po wojnie działalność Akcji Katolickiej została zawieszona. Swoją działalność wznowiła dopiero w latach dziewięćdziesiątych.

Papież Franciszek w 2017 roku podczas 150. rocznicy narodzin Akcji Katolickiej we Włoszech wskazał w swym przemówieniu cztery ważne filary Akcji Katolickiej, a są nimi: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat.

Pierwszy filar to modlitwa. Nasza gorliwość wymaga zaplecza modlitwy w parafiach i diecezjach. Jeśli nasze pomysły nie będą się rodziły na kolanach, w naszych kościołach parafialnych i katedralnych, nie mamy szansy na ich owocne zrealizowanie.

Drugi filar to formacja. Papież powiedział ,,(…) Aby jednak nieść tego katolickiego ducha, właściwe patrzenie na człowieka, postawę otwartości i miłości, trzeba być uformowanym i ciągle poddawać się formacji., które uwrażliwiają Członków Akcji, i innych: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

Trzeci filar Akcji Katolickiej pracy to poświęcenie, ofiara. Papież Franciszek we wspomnianym przemówieniu tłumaczył.,, Nie zamykajmy naszych wspólnot, a nade wszystko naszych serc i umysłów na innych ludzi, także tych myślących inaczej od nas.’’ Dziś Akcja Katolicka potrzebuje pasjonatów, którzy będą chcieli poświęcić czas drugiemu człowiekowi. W tym właśnie wyraża się nasze podstawowe powołanie do miłości.

Dziś, chyba bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba , zaangażowania w życie publiczne, w sprawy społeczne Kościoła i narodu. Jeśli zabraknie w sferze roztropnej troski o dobro wspólne, czyli w życiu politycznym, samorządowym, szkolnym, to te wymiary zostaną pozbawione istotnego wkładu myśli i dziedzictwa chrześcijańskiego, które buduje nasz świat od ponad dwóch tysiącleci. Wniknięcia  w struktury życia społecznego może zabraknąć w nich prawdziwych wartości, jak prawda, dobro i piękno, które od wieków niesiemy jako chrześcijanie, a także „wartości nienegocjowalnych”, o których wielokrotnie przypominał nam Benedykt XVI: ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz prawa rodziców do edukacji dzieci w zakresie przekazu moralności.

Ostatni filar naszej pracy to apostolat, ewangelizacja. Papież Franciszek w bardzo jasny sposób wytłumaczył włoskiej Akcji Katolickiej to zadanie: „(…) Nie siadajcie wygodnie na kanapie, bo od tego się tyje i rośnie poziom cholesterolu. Wspominanie długiej drogi życia pomaga nabrać świadomości, że jest się ludem w drodze i że mamy się troszczyć o wszystkich, pomagając każdemu rozwijać się w swym człowieczeństwie i w wierze” (Watykan, 30 kwietnia 2017 r.). Bycie Apostołem to, nade wszystko praca w parafiach, w małych wspólnotach, gdzie każdy ma swoje miejsce w ławce kościoła parafialnego, swoje zwyczaje świąteczne, gdzie znamy każdą ulicę, wieś, sąsiadów i ich problemy.(…) Miejcie zatem oczy szeroko otwarte i rozmawiajcie z Waszymi duszpasterzami o problemach Waszych wspólnot.’’

Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Urszula Furtak powiedziała(…) Trzeba mieć oczy szeroko otwarte i bardzo wyczuloną duszę by zauważyć, te czasem bardzo subtelne prądy i zabiegi, które odwodzą nas od Kościoła. Nie godzi się nam stać bezczynnie, gdy nad „nasze Chrystusowe miasta” nadciąga burza. Wrogowie Kościoła prowadzą sprytną „krecią” robotę, by je zburzyć i zasypać jego własnymi kamieniami.’’

Można powiedzieć, że przez wieki, przez wszystkie ponad 2000 lat kolejni apostołowie byli pracowici. Dzięki tej nieprzerwanej pracowitości, my dziś możemy cieszyć się radością wiary. Nie dajmy się niczym oderwać od Kościoła, choćby nas próbowano rozdzielać, waśnić, osłabiać tysiącami zarzutów, niech się rozbijają o nasz solidny, uformowany fundament wiary!

Kochani kapłani w roku Jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej dziękuje Księżom Asystentom Kościelnym w Diecezji którzy na przestrzeni minionych lat wspierali nas duchowo, służyli dobrą radą, Księzom Asystentom Parafialnych Oddziałów za zaangażowanie i wspólne budowanie Kościoła. Dziękuje prezesom Parafialnych Oddziałów oraz ich członkom za wspieranie swoich kapłanów w parafiach w realizacji misji kościoła ora za współpracę w realizacji różnych dzieł na chwałę Boga. Kochani bądźmy radośni w życiu codziennych.

Króluj nam Chryste!

Opracowała Marianna Strugińska-Felczyńska

Anna Jaworowicz

Zdjęcia: Maria Niedziela

Skip to content