Półkolonie w mieście

„Czuwajmy, aby nie skamieniały nasze serca, aby miłość rodziła błogosławione owoce w codziennym życiu”
ks. Kard. Stefan Wyszyński

„Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliźnim- to najlepsze, co można uczynić na tym świecie”
Peter Rosegger

Akcja Katolicka przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu wspólnie z ks. proboszczem A. Blewińskim oraz Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowym już 15 razy zorganizowali wakacyjny wypoczynek dla dzieci. W tym roku zorganizowano półkolonie dla 50 dzieci. Półkolonie zorganizowano przy wsparciu Urzędu Miasta Zgierza i fundacji Kółka Graniastego. Oprócz różnych atrakcji dzieci realizowały program „Owocowy Raj”.

Program półkolonii obejmował: zajęcia integracyjne, warsztaty, zajęcia edukacyjne z krajoznawstwa – turystyki. Półkolonie rozpoczęto Mszą Św. w Sanktuarium św. Antoniego w Kościele Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach. Z historią kościoła zapoznał nas o. Jerzy.

Dotarliśmy też do kościoła św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi. Tu z historią kościoła oraz świętej Faustyny Kowalskiej zapoznał nas Ks. kanonik Wiesław Potakowski, proboszcz parafii. Kościół parafialny wybudowany został, w pobliżu miejsca (ówczesnego Parku Wenecja), gdzie Święta Faustyna miała widzenie Chrystusa, i skąd udała się na modlitwę do łódzkiej katedry. Podczas spotkania dzieci miały bardzo dużo pytań do ks. Proboszcza, nie kryły swego zadowolenia ze spotkania które dostarczyło im wiele radości.

Zwiedzaliśmy też Archikatedrę Łódzką z przewodnikiem.

W kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu, Dziekan Zgierski ks. Andrzej Chmielewski zapoznał z historia kościoła i Św. Katarzyny z Aleksandrii męczennicy.

Podziwialiśmy też architekturę i wyposażenie Kolegiaty pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu. W kościele znajduje się kamienna tablica upamiętniająca wymarsz wojsk polskich z Wolborza na zwycięską bitwę pod Grunwaldem.

Byliśmy też w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej Patronki Polskich Parlamentarzystów, które jest miejscem modlitwy za sprawujących władzę. W tym sanktuarium modlili się przed nim monarchowie (m. in. król Stefan Batory), posłowie i senatorowie.

Na naszym szlaku do zwiedzania była też cerkiew pod wezwaniem św. Olgi w Łodzi. Ks. Jakub zapoznał nas z historią cerkwi i tradycją w prawosławiu.

Podczas pobytu na półkoloniach dzieci zapoznały się z historią powstania pomników.

Zobaczyły pomnik Tadeusza Kościuszki – generała bohatera narodowego. Pomnik Naczelnika przedstawiającego, wspartego o „Drzewo sprawiedliwości”, w drugiej dłoni trzyma zwinięty dokument (przypuszcza się, że tekst Uniwersału Połanieckiego).

Pomnik św. Faustyny – pomnik-fontanna poświęcona św. Faustynie Kowalskiej. Należy do grona najbardziej znanych i lubianych świętych oraz największych mistyków w historii Kościoła.

Pomnik Chwały Żołnierzy Armii Łódź w Parku Helenów w Łodzi. Ofiarowało go społeczeństwo w hołdzie niezłomnym żołnierzom AK, którzy oddali życie za Polskę na polach bitew w czasie II wojny światowej, a także doznali nieludzkich tortur oraz poniżeń w kaźniach gestapo, NKWD i UB.

Pomnik ks. Ignacego Skorupki upamiętniający bohaterskiego kapelana poległego w bitwie warszawskiej z bolszewikami pod Radzyminem 14 sierpnia 1920 r. Na cześć bohaterskiego księdza w Łodzi w roku 1930 odsłonięto jego pomnik.

Pomnik Władysława Stanisława Reymonta – pisarza, autora powieści m.in. „Ziemi obiecanej” i „Chłopów”, za którą otrzymał nagrodę Nobla w 1924 roku.

Pomnik Ofiar Komunizmu – pierwszy w Polsce pomnik upamiętniający ofiary reżimu komunistycznego w latach 1919 -1989. Monument poświęcony pamięci m.in. mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, ofiarom bolszewickiej inwazji 1919-1920, ofiarom zbrodni katyńskiej, ofiarom pacyfikacji protestów robotniczych na Wybrzeżu Grudzień 1970, działaczom „Solidarności” i ofiarom stanu wojennego 1981-1983 pozbawionym życia, więzionym i represjonowanym.

Pomnik Martyrologii Dzieci – Pęknięte Serce, dla upamiętnienia zamordowanych dzieci w czasie II wojny Światowej. Pomnik Martyrologii Dzieci- przedstawiający chłopca wtulonego w pęknięte serce symbolizuje pęknięte serce matki.

Dotarliśmy też do katedry gdzie obok katedry Grób Nieznanego Żołnierza w Łodzi poświęcony poległym na polach bitew bezimiennym żołnierzom. Symboliczny pomnik, odsłonięty 22 marca 1925 r. jako pierwszy tego rodzaju pomnik w Polsce.

W Zgierzu dzieci spotkały się oko w oko z jeżem- pomnik jeża. Sympatyczna postać zwierzaka trzyma w łapkach herb Zgierza, witając przechodniów. Jeż jest postacią autentyczną z bajki pt. „Przygody jeża spod miasta Zgierza” autorstwa polskiej poetki Wandy Chotomskiej.

Dzieci podziwiały też pomniki przyrody, parki miejskie:

Pomniki przyrody w Parku Helenów, w parku spośród drzew parkowych pięć jest pomnikami przyrody. Mieli możliwość zobaczyć rzekę Łódkę, amfiteatr z lawy wulkanicznej, lilie wodne nenufary.

Park Staromiejski w Łodzi(tzw. Park Śledzia) – Położony w dolinie rzeki Łódki, schowanej obecnie w podziemnym kanale. W parku znajduje się staw na rzece Łódce, rzeźba Henryka Burzeca, zegar słoneczny i Pomnik Dekalogu (Mojżesza) oraz fontanna, pomnik Aleksandra Kamińskiego. Centralny punkt stanowi duża, okrągła fontanna, w pobliżu znajduje się pomnik harcmistrza Aleksandra Kamińskiego, wieloletniego działacza ZHP, nauczyciela, w czasie wojny członka Głównej Kwatery Szarych Szeregów, pisarza – autora m.in. „Kamieni na szaniec”..

W tej samej części parku, przy ulicy Nowomiejskiej, stoi zbudowany w 1975 roku zegar słoneczny przedstawiający wycinek układu słonecznego.

W 1995 roku, w północnej części parku, przy ulicy Wolborskiej, powstał Pomnik Dekalogu. Jest to figura Mojżesza, który trzyma tablice z Dekalogiem, w podstawę monumentu wmurowano urnę z ziemią z Jerozolimy.

Pomnik upamiętniać ma Żydów zamieszkujących niegdyś Łódź oraz jest symbolem pojednania  i pokoju. W pobliżu pomnika przed II wojną światową znajdowała się synagoga, nazywano ją Altshtot czyli stare miasto. Budynek został spalony przez hitlerowców w listopadzie 1939 roku i nie ma po nim śladu.  Pomnik Dekalogu został odsłonięty w miejscu gdzie wcześniej stały dwie łódzkie synagogi gminne.

Park im Stanisława Moniuszki w Łodzi -kompozytora Prząśniczki – hejnału Łodzi. W parku stoi pomnik – popiersie Stanisława Moniuszki, patrona parku, ufundowany w 1963 roku przez mieszkańców Łodzi.

Zabytkowy Park Helenów. Założony w połowie XIX wieku przez łódzkiego przemysłowca K. Anstadta na bagnistych terenach doliny rzeki Łódki. Bywał tu Julian Tuwim, o czym po latach wspominał w „Kwiatach Polskich„.

Spacerowali też po Lesie Łagiewnickim. To największy teren rekreacyjny w Łodzi i jeden z największych kompleksów leśnych znajdującym się w granicach miasta w Europie.

Uczestnicy hasali też w Parku Miejski w Zgierzu im. Tadeusza Kościuszki i podziwiali malowniczy staw z wysepką.

Zwiedzili tez Park Kulturowy Miasta Tkaczy, Muzeum Zgierskie, Urząd Miasta i spotkanie z wiceprezydentem i sekretarzem miasta.

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne na ziemi Łódzkiej w Wolborzu. To właśnie w Wolborzu można szukać korzeni pożarnictwa polskiego, bo stąd pochodził jego prekursor Andrzej Frycz Modrzewski, a pięć wieków tradycji i działalności strażackiej przyczyniło się do zgromadzenia bogatego dorobku w postaci dokumentacji oraz zbiorów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wiele wartościowych i ciekawych eksponatów można było znaleźć w niejednej remizie czy Domu Ludowym, gdzie skryte w kątach, ulegały powolnemu niszczeniu i zapomnieniu. Placówka powstała po to właśnie, by je ocalić.

Nie mogło zabraknąć kąpieli; Miejska Kryta Pływalnia WODNIK w Ozorkowie, MOSiR Łódź – Pływalnia Wodny Raj

Dzieci wzięły udział w projekcie Owocowy Raj. Bardzo chętnie uczestniczyły w projekcie. Była praca z komputerem i różne zadania np. znaleźć rodzaje deserów, najdziwniejsze potrawy świata, co na śniadanie je Japończyk, Anglik, Wietnamczycy a później degustacja zrobionych przez uczestników deserów.

Jak powinno wyglądać nakrycie stołu, zasady obowiązujące przy zachowaniu się przy stole, dzień szalonej kanapki. Półkolonie przyczyniły się do poznawania i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży, uwrażliwiały ich na dziedzictwo kulturowe, poznawanie zabytków „Małej Ojczyzny”, wartości patriotyczne oraz regeneracji sił fizycznych Warsztaty w grupach przyczyniły się do poznania swoich mocnych stron co wzmocniło poczucie własnej wartości i podniesienia samooceny jej uczestników. Przyczyniły się także do nawiązania relacji koleżeńskich i integracji z rówieśnikami.

Uczestnicy półkolonii oraz jej kadra serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego typu wypoczynku dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej i mają nadzieję że w przyszłym roku znów uda się nam pozyskać środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci. Słowa podziękowania kieruję dla wolontariuszy Laszczak Aliny, Hanny Wójciak, Renaty Kurczewskiej, Felicji Kowalskiej, Kamili Kubali, Klaudii Barskiej, Mileny Rucińskiej oraz Agnieszki Gajek kierownika półkolonii, którzy wspierali cały czas realizację zadań.

Dziękujemy ks. Krzysztofowi Basztabinowi, który wspierał nas duchowo. Dzieci były mile zaskoczone bogactwem województwa łódzkiego, które zawiera dużo skarbów, urokliwe miejsca.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content