Gratulacje KIAK z okazji XX-lecia AKAŁ

W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, Krajowego Asystenta Kościelnego bpa Marka Milewskiego i Pani Prezes Urszuli Furtak – gratulacje i życzenia złożył Artur Dąbrowski, członek Zarządu.

„Ziemia łódzka zrodziła wielu ludzi, którzy zaufali Panu i z Nim szli przez życie” – Łódzki DIAK świętował swój Jubileusz.

KLIKNIJ BY POWIĘKSZYĆ

W sobotę, 12 listopada 2016 r., w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, miejscowy DIAK, rozpoczął świętowanie jubileuszu dwudziestolecia powołania swego istnienia. Przybyłych na spotkanie członków POAK powitała prezes DIAK Marianna Strugińska-Felczyńska. Następnie konferencję na temat: „Dlaczego św. Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką”, do członków i sympatyków AK, wygłosił ks. Józef Niżnik. W swym referacie Asystent przemyskiej AK, zwrócił uwagę na to, że: -„Akcja katolicka ma służyć temu, by katolicy świeccy działający dzisiaj, żyjący dzisiaj brali żywy udział w tych wszystkich debatach, które są w przestrzeni publicznej, nawet jeśli są potężne siły, które chciały, by ją z tej przestrzeni usunąć i zamknąć jej usta!”. Nawiązując do reaktywowania AK w Polsce, ks. Niżnik przypomniał świętującym jubileusz, że: -„Akcja Katolicka powstała z pragnienia serca i przynaglenia Jana Pawła II”, w związku z czym, – „jej członkowie powinni być świadomi spłacenia ciążącego na nich długu.

Centralnym punktem obchodów była Eucharystia, której przewodniczył Arcybiskup Marek Jędraszewski. W homilii, Metropolita Łódzki w nadmienił, że: -„Dziś czekamy na jasny i zdecydowany głos katolików świeckich, zwłaszcza wyrażający się poprzez struktury Akcji Katolickiej”. Arcybiskup Jędraszewski, przypomniał również członkom AK, że w chwili obecnej -„naród nie może milczeć, wobec zła, które chce zawładnąć naszymi sumieniami. Katolicki naród musi jednoznacznie wyrażać ten świat wartości, dla którego Chrystus go powołał, i których musi strzec, dla dobra Kościoła, dla zbawienia nas, dla dobrej przyszłości naszej Ojczyzny i całego świata.

Po Eucharystii, serca wiernych zebranych w archikatedrze, rozgrzewał śpiew zespołu „Melodyjki”, ze zgierskiej parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Celebrowanie jubileuszu zakończyło uroczyste wręczenie legitymacji członkom POAK oraz modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Zarząd krajowy, podczas obchodów jubileuszowych, reprezentował rzecznik AK w Polsce Artur Dąbrowski, który w imieniu prezes KIAK Urszuli Furtak, bp. Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta AK oraz Zarządu Krajowego, złożył Jubilatom życzenia. Niech ten -„świąteczny czas Jubileuszu dwudziestu lat Waszej misji w budowaniu żywego Kościoła w Archidiecezji Łódzkiej, staje się w Waszych sercach pięknym dziękczynieniem a jednocześnie wielką deklaracją trwania na fundamencie wiary”, powiedział Dąbrowski, przytaczając słowa z Listu Gratulującego sygnowanego przez prezes KIAK i Krajowego Asystenta Kościelnego.

Łódzki DIAK skupia w swych szeregach ponad 150 członków, którzy realizowane przez siebie apostolstwo świeckich realizują w 13 Parafialnych Oddziałach na terenie archidiecezji. Funkcję prezesa DIAK pełni Marianna Strugińska-Felczyńska. Diecezjalnym asystentem AK jest ks. kan. dr Andrzej Blewiński.

Skip to content