Dzień skupienia Akcji Katolickiej

23 listopada 2019 r. Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej przeżywała Dzień Skupienia w Archikatedrze Łódzkiej. Obchodzony jest co roku w sobotę przed ostatnią niedzielą roku liturgicznego wtedy Kościół obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa.

Uroczystość liturgiczna Jezusa Chrystusa została ustanowiona w liturgii Kościoła Katolickiego przez papieża Piusa XI 11 grudnia 1925 roku. Kiedy w 1930 roku Pius XI zatwierdził statut dla polskiej Akcji Katolickiej, usankcjonował jego zapis mówiąc ze świętem patronalnym stowarzyszenia będzie właśnie święto Chrystusa Króla. Po reaktywowaniu w latach 90-ch XX wieku przyjęto tradycję obchodów tej uroczystości jako głównego święta Akcji Katolickiej w Polsce.

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka w Archidiecezji łódzkiej została reaktywowana 16 października 1996 roku. Dekretem abp. Władysława Ziółka. Powołana Akcja Katolicka Archidiecezji nawiązywała do bogatych, przedwojennych tradycji.

Chociaż chrześcijanin nie potrzebuje dodatkowego upoważnienia, aby mógł wiarę głosić, to jednak włączenie się w Akcję Katolicką stwarza kolejną okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomoże w przełamaniu anonimowości wiary poprzez włączenie się w zorganizowany apostolat.

Podczas sobotniego spotkania odbyła się konferencja poświęcona apostolstwu świeckich, którą wygłosił ks. prałat dr Jarosław Pater.

,,Dziś apostolstwo świeckich oznacza przede wszystkim apostolstwo bycia zwykłym uczciwym obywatelem, który dając przykład moralnie spójnego życia nie boi się także mówić o swojej wierze w swoim otoczeniu”, powiedział ks. prelegent.

Apostolstwo jest czymś należącym do natury chrześcijanina: nie jest to coś dodatkowego, przydanego, zewnętrznego wobec jego codziennych zajęć, wobec jego działalności zawodowej. Chodzi o to, by uświęcać codzienną pracę, uświęcać siebie w tej pracy i uświęcać innych poprzez wykonywanie swojego zawodu, każdy we własnym stanie.

Musimy postępować w taki sposób, aby inni, widząc nas, mogli powiedzieć: to jest chrześcijanin, ponieważ nie nienawidzi, ponieważ potrafi być wyrozumiały, ponieważ nie jest fanatykiem, ponieważ panuje nad swoimi skłonnościami, ponieważ się umartwia, ponieważ roztacza pokój, ponieważ miłuje, powiedział prelegent.

Prelegent podał przykłady, że dzięki zaangażowaniu świeckich przetrwała wiara Tajlandii, Japonii i Korei Południowej. Mówiąc o kościele czujemy się wszyscy odpowiedzialni za kościół świeccy i duchowni. Duchowni w kościele stanowią 1% a 99 % stanowią osoby świeckie. Jeśli oceniamy kościół oceniamy i swoje zaangażowane.

Po prelekcji była adoracja Najświętszego Sakramentu.

Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Władysława Ziółka oraz księży Asystentów Kościelnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz ks. Asystenta Kościelnego DIAK Ireneusza Kuleszy.

W swojej homilii arcybiskup nawiązał do Ksiąg Machabejskich przedstawiając różne postawy wobec konieczności wyrzeczenia się wiary.

,,Tych nabrzmiałych problemów, rozpalających dyskusje jest wiele. Nie tylko w szerokim świecie ale także  w naszym polskim domu. Krzyż w miejscach publicznych, wyznawanie i realizowanie swojego chrześcijańskiego światopoglądu, aborcja , in vitro, eutanazja. To wszystko w kontekście bohaterskich postaw Ksiąg Machabejskich skłania do zastanowienia nad swoją wiara.

Do postawienia pytania nie tylko o to czy ja wierzę, ale także jak wierzę?”

Członkowie Zarządu DIAK włączyli się aktywnie do udziału w mszy świętej.

Na zakończenie złożono kwiaty i podziękowania abp. Władysławowi Ziółkowi za przewodniczenie Mszy Świętej, ks. prałatowi dr Jarosławowi Pater za słowa skierowane podczas konferencji, ks. Ireneuszowi za opiekę duchowa i wspieranie w działaniach Akcji Katolickiej. Podziękowano Ks. Asystentom Kościelnym POAK za udział w Mszy świętej i wspólną modlitwę w imieniu Akcji Katolickiej. Dziękuje ks. proboszczom którzy zdecydowali się na utworzenie Akcji Katolickiej w swoich parafiach i wspieranie członków w ich działaniach.

Dziękuję za udział licznie przybyłym członkom z parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej ze swoimi ks. Asystentami Kościelnymi. Zapraszamy ks. proboszczów do współpracy i założenia Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Marianna prezes DIAK

Zdjęcia Maria Niedziela

Zdjęcia Marek Szlawski

Skip to content