Marsz Pamięci Dzieci Pomordowanych

75. rocznica utworzenia obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej

9 listopada  2017 roku odbyła się Msza św. i Marsz Pamięci Dzieci Pomordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej. Marsz Pamięci  rozpoczął się Mszą Świętą w  kościele  Zesłanie Ducha Św. w Łodzi a następnie  przejście  pod Pomnik  Martyrologii Dzieci – Pęknięte Serce Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki   przewodniczył i wygłosił  homilię podczas uroczystej Mszy świętej.

 – Młodzi, popatrzcie na nich: to są zwycięzcy! To nie są pokonani. Doświadczyli w życiu zła, ale ono nie utrąciło w nich wiary! – mówił do zgromadzonej w kościele p.w. Zesłania Ducha św. młodzieży z łódzkich szkół, podczas uroczystości upamiętniającej dzieci z obozu na Przemysłowej, abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. – bo największe zwycięstwo Chrystusa dokonuje się w nas a On sam objawia się nam w drugim człowieku, w każdym miejscu i czasie – podkreślił.

W czasie homilii abp Grzegorz Ryś zauważył, że na uroczystości spotkały się ze sobą dwie grupy – ci, którzy pamiętają czasy wojny, z tymi, którzy dziś mają tyle samo lat, co oni wtedy.  I to doskonała okazja, by młodzi usłyszeli świadectwo ich przeżyć. Ale także spotkały się ze sobą dwa wydarzenia – jedno sprzed siedemnastu wieków: poświęcenie bazyliki św. Jana na Lateranie i początek chrześcijańskiej Europy, drugie – sprzed lat, gdy przez 25 miesięcy funkcjonował w Łodzi obóz hitlerowski dla dzieci. – z jednej strony 1700 lat funkcjonowania Ewangelii, a z drugiej miejsce, w którym trudno mówić o Ewangelii – mówił.

Po Eucharystii ksiądz arcybiskup przeszedł ze wszystkimi zgromadzonymi – młodzieżą, klerykami WSD, kapłanami i mieszkańcami Łodzi – w marszu pamięci pod pomnik Pękniętego Serca. Trasa przemarszu wiodła ulicami starej Łodzi, gdzie przed laty usytuowane było Litzmannstadt Ghetto. Młodzi uczestnicy marszu nieśli ze sobą fotografie dzieci, które swoje życie zakończyły w niemieckim obozie przy ul. Przemysłowej

Pod pomnikiem Pękniętego Serca, zgromadziła się młodzież oraz pamiętający tamten czas – dziś już poważni wiekiem – więźniowie obozu dla dzieci. Spotkanie zakończyła modlitwa za dzieci, które zginęły w łódzkim obozie przy ul. Przemysłowej oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Obóz prewencyjny( izolacyjny) dla młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi niemieckiej. Utworzony na obszarze wydzielonym z łódzkiego getta (graniczący od wschodu z cmentarzem żydowskim przy ul. Brackiej), przeznaczony dla dzieci i młodzieży polskiej od 2 do 16 roku życia. Formalnie utworzony około połowy 1942, operacyjną działalność rozpoczął 11 grudnia 1942 roku. Funkcjonował do końca okupacji niemieckiej w Łodzi, tj. do 19 stycznia 1945 roku. Jego popularna, powojenna nazwa (Obóz przy ul. Przemysłowej) pochodzi od ulicy, na której znajdowała się jego brama główna i która dalej, na odcinku obozowym, była wykorzystywana jako plac apelowy.

Członkowie Akcji Katolickiej wzięli udział w tej uroczystości oraz mieli ze sobą sztandar Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

 Źródło: Archidiecezja Łódzka
 Materiały zebrała Marianna Strugińska

Skip to content