Razem ku radości z narodzenia

PLAKAT DO POBRANIA

Akcja Katolicka w Polsce łącznie z Fundacją Słowo, w przededniu 8 września, kiedy to w Kościele ze czcią i wdzięcznością wspominamy narodziny Matki Bożej, rozpoczyna kampanię promującą życie. Święto Narodzenia pobudza nas w szczególny sposób do dziękczynienia za ten wielki dar Bożej Miłości, ale też pragniemy zwrócić szczególną uwagę na dar życia. Ciesząc się Maryją, wołamy w dzień jej święta o uszanowanie świętości życia. Zaproponowany przez nas obraz spotkamy na banerach, plakatach, stronach internetowych, reklamach świetlnych a także w przestrzeni komunikacji społecznej.

Narodzenie zwiastowało całemu światu radość. I w nas jest wielkie pragnienie, aby poderwać znów wielkie rzesze ludzi do wspólnej modlitwy w intencji obrony życia nienarodzonych. Za przykładem naszego świętego Patrona Jana Pawła II, zachęcamy do modlitwy, którą to zakończył encyklikę Evangelium vitae: „O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie”.

To, co wyróżnia człowieka, to zdolność poznawania siebie, autorefleksji i panowania nad sobą. Każde życie ludzkie jest najcenniejszym darem. W Instrukcji Dignitas personae czytamy: „Początek życia człowieka ma swój prawdziwy kontekst w małżeństwie i w rodzinie, w której zostaje ono poczęte poprzez akt wyrażający wzajemną miłość mężczyzny i kobiety. Prokreacja prawdziwie odpowiedzialna wobec mającego się narodzić dziecka winna być owocem małżeństwa”. Bóg, Stwórca człowieka, jest jedynym Panem życia i śmierci, dlatego człowiek nigdy nie może mieć absolutnej władzy nad innym człowiekiem, który zawsze jest „obrazem Boga”.

W Sejmie procedowany jest projekt „Zatrzymaj aborcję”, przygotowany przez obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Ogranicza on możliwości zabijania dzieci w łonie matki ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby. Pomimo, że posłowie zgłosili do Trybunału Konstytucyjnego niezgodność z Konstytucją obecnie działającej ustawy „O planowaniu rodziny…”, (co było dobrym działaniem) nie powinno się dalej zwlekać z procedowaniem tego projektu przez Sejm.

Uważamy, że ważne jest nieustanne uwrażliwianie Rodziców, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia i trwa do naturalnej śmierci. Jest to niezbity fakt naukowy. Zachęcamy do szerokiego propagowania i nieustannej afirmacji życia. Życząc wszystkim przyszłym Rodzicom radości z narodzenia dzieci, liczymy również na to, że akcja ta zjednoczy wszystkich do przyjęcia postawy „za życiem”.

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Skip to content