Koncert z okazji 10 rocznicy kanonizacji Jana Pawła II

Koncert z okazji 10 rocznicy kanonizacji Jana Pawła II
28 kwietnia 2024 roku odbył się koncert w Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady dla uczczenia
10 rocznicy kanonizacji Jana Pawła II w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia w Zgierzu.
Aby oddać hołd Wielkiemu Polakowi jako wyraz naszej pamięć o największym z rodu
Polaków, znanego na całym świecie i autorytetu starszych i młodszych oraz ocalić od
zapomnienia Jego wielkie dziedzictwo wiary.
Ks. proboszcz Krzysztof Nowak witając artystów przybyłych na koncert wyraził radość,
że wynika to z potrzeby serca artystów i pragnienia ludzi chcących wyrazić wdzięczność za
Jego osobę i posługę.
Podziękował za zaangażowanie się w koncert artystów z doświadczeniem, dyrekcji
wspólnie z najmłodszymi artystami.
Utwory których melodia wypełniała wnętrze kościoła.

1.„Barka” wyk. Sylwia Wach-Walkiewicz – śpiew ,Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Zgierzu
Maciej Zaforemski – akompaniament
2. J,S.Bach – Aria na strunie G wyk. Piotr Kalinowski kl. I II° przygotowała – Ewa
Bereżewska
3.A. Dvorak – Temat z IX Symfonii e-moll „Z nowego świata” wyk. Mateusz Gąsiorkiewicz kl.
I II° przyg. Adrian Walkiewicz
4. J. Tomkowska – „Dla Jana Sebastiana”, sł. J. Wiśniewska wyk. Adrianna Walkiewicz
przygotowała – Sylwia Wach-Walkiewicz
5. W. A. Mozart – Koncert klarnetowy A-dur cz. II Adagio wyk. Robert Stefański
6. G. Caccini – Ave Maria M. Matuszewski – „Piosenka małego patrioty” wyk. Chór przyg.
Ewelina Bień Akompaniament: Maciej Zaforemski,
Sylwia Wach-Walkiewicz Prowadzenie koncertu i opracowanie graficzne programu: Sylwia
Wach-Walkiewicz
Podczas koncertu cytaty Jana Pawła II czytał Bolesław Urbanowicz nasz parafianin.
Owacjami publiczność zgromadzona w kościele Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu
podziękowała :Dyrekcji , nauczycielom i uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Zgierzu. Artyści wznosili się na wyżyny swoich umiejętności, dozując muzyczne emocje.
Kolejny grany utwór wydawał się piękniejszy od poprzedniego. Dała temu dowód
zgromadzona widownia, której oklaski były intensywniejsze niż zwykle. Wyczuwalne było
swego rodzaju szczególne uduchowienie, wynikające z granej muzyki. Być może fakt, że
koncert był dedykowany Janowi Pawłowi II wyzwolił w muzykach dodatkowy potencjał?

Ks.Krzysztof Nowak , dziękując muzykom, za piękny koncert- powiedział – Myślę, że to, co
usłyszeliśmy, na długo zostanie w naszej pamięci i sercach. To szczególny znak miłości, jaką
chcemy przekazać Janowi Pawłowi II przez muzykę.
Niech nasze wspólne angażowanie się w ocalenie i przekazywanie dziedzictwa Jana
Pawła II przyniesie owoc pogłębienia wiary, a także otwartość serca na współpracę
w podejmowanych działań na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

Marianna Strugińska-Felczyńska

 

Skip to content