Odpust w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu

Odpust w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu
Mszy Świętej dziękczynnej przewodniczył i homilie wygłosił Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski – Biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. W uroczystości uczestniczyli ks. Dziekan Dekanatu Zgierskiego Ks. kan. Andrzej Chmielewski oraz Księżą Proboszczowie z Dekanatu Zgierskiego a także z Łodzi. Przybyły tez delegacje z pocztami sztandarowymi z okolicznych parafii.
Podczas homilii Biskup wspomniał historię powstania nazwy Matki Boskiej Matka Dobrej Rady. Matka Boża Dobrej Rady – tytuł nadany Najświętszej Maryi Pannie, po uznaniu za cudowny obrazu znajdującego się obecnie w XIII-wiecznym kościele Augustianów w Genazzano, niedaleko Rzymu we Włoszech. Na przestrzeni wieków nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady wzrastało wśród świętych i papieży, do tego stopnia, że odniesienie do niego zostało dodane do Litanii loretańskiej. Jej święto w kalendarzu katolickim przypada 26 kwietnia.22 kwietnia 1903 papież Leon XIII włączył do litanii loretańskiej inwokację „Mater boni consilii”..
Biskup nadmienił – tytuł nadany Najświętszej Maryi Pannie w celu podkreślenia jej roli jako pośredniczki i wychowawczyni wypraszającej u Boga oświecenie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza wymagających roztropnych decyzji w życiu duchowym lub działalności apostolskiej. Podstawę kultu MB Dobrej Rady stanowią teksty biblijne z ksiąg mądrościowych zastosowane do Najświętszej Maryi Panny, a także teologiczne uzasadnienia św. Augustyna, św. Anzelam z Canterbury i św. Bernarda z Clairvaux o Matce Bożej jako wszech pośredniczce łask, zwłaszcza darów Ducha Świętego.
Zachęcał wiernych aby modlić i prosić się o dobre rady do Maryi. Jedna z rad Maryi jest ,,Zrobicie wszystko co mój Syn Wam powie’’ .Wskazał aby prosić Matkę Boską Dobrej Rady o Dary Ducha Świętego, a szczególnie o dar mądrości – co czynił codziennie Święty Jan Paweł II, nasz wielki rodak.
Dary Ducha Świętego pomagają nam podejmować dobre decyzje i zachować czyste sumienie. Są to specjalne uzdolnienia, które ułatwiają nam żyć po chrześcijańsku.
Dar mądrości to dar, który często jest źle rozumiany. Nie chodzi tu o inteligencję czy wykształcenie, dużą wiedzę. Dar mądrości od Ducha Świętego sprawia, że potrafimy zachwycić się tym, co stworzył Bóg. Jest to mądrość serca – mądrość, która sprawia, że patrzymy na świat oczami Boga . Biskup podkreślił, że nasze myśli są chwiejne nie stałe , kierujemy się emocjami a nie rozsądkiem, stosujemy argumenty siły dlatego szukajmy pomocy u Matki Boskiej Dobrej Rady
Dar rady to dar, który podpowiada nam, co powinniśmy zrobić w danej sytuacji, jaką podjąć decyzję. Dzięki niemu wiemy, co będzie bardziej budujące i pożyteczne dla naszej wiary. Jest to dar, przez który – jak mówi Papież Franciszek – Bóg “oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść”
Wspomniał ze Słowa Jezusa spisane przez Ewangelistów należy rozumieć jako dobre rady np. nie sądźcie a nie będzie osądzani i tym samym unikniemy nie świadomego wyrządzania krzywdy innemu człowiekowi a sobie cierpienia.
Na zakończenie ks. proboszcz Krzysztof Nowak podziękował biskupowi , przybyłym kapłanom , wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie oraz wzięli udział w Mszy Świętej dziękczynnej Naszej patronki parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu jedynej o takim wezwaniu w Archidiecezji Łódzkiej. Podziękowanie złożyli tez parafianie kierując słowa wdzięczności biskupowi za przybycie do naszej parafii, za posługę następcy Apostołów, za umocnienie wiernych Duchem Świętym
i skierowanie do nas Słowa Bożego wzmacniającego naszą wiarę nadzieję i miłość.
Na zakończenie uroczystości od Ks. proboszcza Krzysztofa Nowaka przygotował słodycze dla wszystkich uczestników w Mszy świętej dziękczynnej naszej patronki.
 
Marianna Strugińska-Felczyńska

 

Skip to content