U STÓP MATKI BOSKIEJ SIERADZKIEJ

Parafianie z Parafii pw. Matki Boskiej Dobrej w Zgierzu wspólnie z ks. proboszczem Andrzejem Blewińskim wybrali się na pielgrzymkę, w ramach projektu wspartego przez Urząd Marszałkowski na rzecz aktywnych seniorów. W parafii powstał chór seniorów, chór prowadzi Krystian Lewandowski. Przy parafii istnieje Klub Seniora prowadzony przez Sylwestra Sobiecha a następna grupa seniorów uczestniczy w warsztatach muzycznych i organizacji wyjazdów, przygotowanie poczęstunku.

 Seniorzy oraz liderzy grup pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Boskiej Sieradzkiej w Charłupi Małej. Mszę św. w intencji uczestników pielgrzymki celebrował przez ks. Andrzej Blewiński, z historią Sanktuarium zapoznał nas ks. Przemysław Szczepaniak. Uczestnicy pielgrzymki byli pod wrażeniem przygotowania młodego księdza o historii kościoła, namalowanych tryptykach. Nie kryli radości z udziału w Mszy Świętej i modlitwy w naszych intencjach przed Królową Sieradzką celebrowana prze ks. proboszcza.

Charłupia Mała, to wieś szlachecka, której powstanie zbiega się z początkiem państwowości polskiej. W 1331 r. zniszczona została przez Krzyżaków, później, w XVII wieku, przez Szwedów. Parafia w Charłupi Małej erygowana została w XIV wieku. Ks. Przemysław poinformował – jest to neogotycki kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Charłupi Małej powstał w latach 1907-16. Mieści się w nim sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej – Księżnej Sieradzkiej. Kościół został konsekrowany w 1924 r. Jest to już czwarta świątynia w Charłupi Małej. Pierwszy kościół parafialny Wniebowzięcia NMP zniszczyli w 1331 r. Krzyżacy. W głównym ołtarzu świątyni znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wizerunek otaczany jest na ziemi sieradzkiej szczególnym kultem.

W ołtarzu bocznym lewym obrazy Najświętszej Marii Panny Niepokalanej i św. Tekli. W ołtarzu w kaplicy bocznej wisi obraz Najświętszego serca Pana Jezusa, namalowany przez Stelmaskiego, ucznia Matejki. W zakrystii znajdują się obrazy olejne „Salwator Mundi” i św. Józef z Dzieciątkiem oraz feretron z Aniołem Stróżem. W prezbiterium stoi kamienna chrzcielnica z 1538 r. (typu kielichowego o ośmiokątnej stopie, ozdobiona napisem wotywnym oraz herbami: Lis, Jelita, Jastrzębiec i Poraj) oraz polichromowana Pieta z XVIII w. W 1981 r. w prezbiterium znalazły się dwa tryptyki Zdzisława Pabisiaka z Krakowa, nawiązujące do historii ziemi sieradzkiej.

Szczególnie ciekawym elementem wystroju kościoła jest wykonany współcześnie (w latach 1981-1988) przez krakowskiego artystę malarza Zdzisława Pabisiaka zespół dziesięciu tryptyków różnej wielkości malowanych olejno na płótnie oraz duży obraz w formie trójkąta nad kaplicą. Ks. Przemysław omówił nam historie przedstawione na tryptykach. Są one rozmieszczone w prezbiterium oraz nawach bocznych i przedstawiają wydarzenia z historii Polski, dziejów Ziemi Sieradzkiej i dawnych kościołów charłupskich. I tak np. na lewej ścianie prezbiterium obraz centralny przedstawia śluby Jana Kazimierza, boczne: „Potop” w ujęciu Sienkiewiczowskim i hetmana Stefana Czarnieckiego. W części centralnej drugiego tryptyku jest scena koronacji Matki Bożej Charłupskiej. Obraz z prawej strony przedstawia Jakuba Bema, który zawiesił dwa orły na cudownym obrazie Matki Bożej, po lewej stronie natomiast widzimy przyjazd papieża Polaka do Ojczyzny. Obraz nad kaplicą przedstawia apoteozę ducha Narodu Polskiego: Duch Święty przez ręce Matki Boskiej śle swe łaski na przedstawicieli różnych sfer, dzięki którym Polska zachowała mimo niewoli poczucie więzi narodowej i wiarę katolicką. Na obrazie są znane postacie naszych pisarzy, poetów, malarzy, kompozytorów, duchownych, wodzów, królów, uczonych i męczenników. Osiem tryptyków zawieszonych w nawach poświęconych jest tematowi Matki Boskiej w doświadczeniu Narodu. Są tu przedstawione m.in. sceny chrztu Polski, męczeństwo św. Wojciecha, zmagania z pogańskimi zwyczajami, śmierć św. Stanisława Biskupa, kulturotwórczą działalność zakonów, najazd Krzyżaków na Sieradz, sceny spod Grunwaldu, triumf Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, tragedię rozbiorów Polski (Prusak szarpie orła, Austriak depcze mapę Lechistanu, Rosjanin kolbą dobija powstańca), sceny wdzięczności na Jasnej Górze za odzyskanie wolności (1918-1920), sceny z ostatniej wojny (Oświęcim, Dachau), męczeństwo św. Maksymiliana Kolbego, symbole odbudowy po II wojnie światowej, oddanie Polski przez kardynała Augusta Hlonda w opiekę Matki Boskiej.

Kościół otoczony jest murem z barokową bramą z XVIII wieku .Po modlitwie przed obrazem Matki Boskiej Sieradzkiej, zwiedzeniu Sanktuarium w Charłupi Małej, udaliśmy się do Wieruszowa do Sanktuarium Pana Jezusa Pięciorańskiego.

Migawki z Sanktuarium Matki Boskiej Sieradzkiej
Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content