Msza Św. z otwarciem Drzwi Świętych w Roku Jubileuszowym

W sobotę 12 grudnia 2020 r. w łódzkiej bazylice archikatedralnej zostały uroczyście otwarte Drzwi Święte, ogłoszony rok jubileuszowy, a pochodzący z Łodzi – ks. kard. Konrad Krajewski odczytał list Ojca Świętego Franciszka napisany specjalnie z tej okazji.

– Jezus przyszedł do Was, by ogłosić Wam nowy, jeszcze bliższy i dostępniejszy sposób swojej obecności – wcielonej i przejawiającej się w nowo utworzonym Kościele partykularnym – w Diecezji Łódzkiej. Nie przyszedł do ludzi, którzy Go nie znali, bo wiara na Waszych ziemiach trwa, jak dobrze wiecie, od przeszło tysiąca lat; przyszedł jednak z nową intensywnością, skracając dystans – by być bliższym i łatwiej dotykalnym. W narodzinach łódzkiego Kościoła można usłyszeć Pana, który mówi do waszych przodków: ,,Czas się wypełnił i przybliżyło się do was Królestwo Boga” (Mk 1, 14).- napisał do uczestników dzisiejszej liturgii Ojciec Święty Franciszek.

Uroczystym otwarciem Drzwi Świętych w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki rozpoczęły się uroczystości związane z ogłoszeniem Roku Jubileuszowego związanego ze 100-leciem powołania do istnienia Diecezji Łódzkiej. Summie Pontyfikalnej przewodniczył Legat Papieski – ksiądz kardynał Konrad Krajewski z Watykanu.

W samo południe – tuż przed rozpoczęciem liturgii i przed otwarciem drzwi świętych prowadzących do łódzkiej katedry ksiądz biskup Ireneusz Pękalski odczytał list delegujący jałmużnika papieskiego do przewodniczenia dzisiejszym uroczystościom, odmówiono specjalne modlitwy i w sposób uroczysty otwarto drzwi święte.

Następnie ksiądz biskup Marek Marczak odczytał list związany z kościołami stacyjnymi, w których przez cały rok jubileuszowy będzie można uzyskać odpust zupełny.

Słowa powitania do uczestników liturgii skierował metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś, który nawiązał do Chrystusa, który jest Bramą, przez którą się wchodzi i wychodzi do świata, do domu do pracy, do życia społecznego i publicznego, do ludzi najbliższych i dalekich, do tych z którymi nad wiele łączy. Wychodzimy, bo jesteśmy do nich posłani– podkreślił arcybiskup Grzegorz.

W czasie homilii ksiądz kardynał odczytał lista Ojca Świętego Franciszka – przygotowany specjalnie na dzisiejszą uroczystość – w którym Papież zwraca uwagę na to, że – Jubileusz, choć odsyła naszą pamięć w przeszłość, nas samych jednak koncentruje na «dziś». Dziś Pan chce do nas dotrzeć z nową świeżością: ze Słowem i działaniem, które ciągle potrafią nas zaskoczyć, uzdrowić, wyzwolić, wskrzesić! Pamiętajcie: Ewangelia jest ciągle przed nami! Nie po to odkrywacie historię naszego Kościoła, by się poddać bezpłodnej nostalgii utyskującej, że „dobrze to już było; teraz może być już tylko gorzej; nasze kościelne «dziś» to wyłącznie kryzys, z którego Kościół już się nie podniesie…”. Nie! Nasze «dziś» nie należy do kryzysu! Nasze «dziś» należy do Pana. Jest Jego czasem: jest rokiem Jego łaski! – podkreślił Ojciec Święty.

Przywołując początki powstania Diecezji Łódzkiej wskazał na to, że – Wasz łódzki Kościół: powstał w mieście, które wręcz ,,eksplodowało”, rozwijając się w ciągu XIX wieku od kilkuset do kilkuset tysięcy mieszkańców, w ogromnej większości ciężko pracujących w przemyśle włókienniczym. Można powiedzieć, że Wasz Kościół urodził się w samym środku ,,kwestii społecznej”: został posłany z Ewangelią do świata, który miał na imię ,,fabryka” – do kobiet pracujących w straszliwych warunkach po kilkanaście godzin dziennie, do ich nierzadko bezrobotnych mężów, do rodzin bez szans na własne mieszkanie czy godziwe wychowanie dzieci; do całych obszarów biedy i braku poczucia bezpieczeństwa – mimo heroicznego trudu. – zauważył Pasterz Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ojciec Święty przypomniał także postać pierwszego pasterza Kościoła Łódzkiego – Biskup Wincenty był pasterzem o ogromnej wyobraźni miłosierdzia – i do takiej wyobraźni, przekutej w czyn, zdołał porwać powierzony mu Kościół: budował setki domów dla najuboższych rodzin, rozdzielał żywność zwłaszcza w okresie kryzysu ekonomicznego, karmił mlekiem dzieci i ich matki, dzieciom organizował wakacyjny wypoczynek, niósł pomoc rodzinom dotkniętym alkoholizmem. – dodał Papież.

– Zobaczcie wokół siebie ludzi samotnych, chorych, starszych; zobaczcie bezdomnych, wykorzysty­wa­nych i uzależnionych; zobaczcie tych także, których nasze grzechy dotknęły cierpieniem, a czasami wręcz wygnały z Kościoła. Duch miłości miłosiernej niech zapanuje w Kościele, któremu patronują św. Józef – patron ludzkiej pracy, i św. Faustyna – apostołka miłosierdzia. – podkreślił w swoim liście.

Następca świętego Piotra zwrócił uwagę na to, że Łódź, jest miastem czterech kultur, w którym obok siebie żyli i żyją zarówno Żydzi jak i Prawosławni, Protestanci i Katolicy. – Ekumenizm – wtedy jeszcze bardzo nieoczywisty, a przecież w Łodzi praktykowany – dziś jest nieodwracalnym wyborem Kościoła. Dlatego proszę Was, zaproście do przeżywania waszego Jubileuszu wszystkie bratnie Kościoły chrześcijańskie. Niechaj ten Rok Pański okaże się szczególnie czasem łaski jedności – czasem ,,wymiany duchowych darów”. Dzięki temu, Kościół – całe Ciało Chrystusa Pana – będzie się mógł stać w sposób skuteczny i wiarygodny ,,jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem zjednoczenia całego rodzaju ludzkiego” – przypomniał.

Na zakończenie listu Ojciec Święty życzył wszystkim pięknego czasu jubileuszowego błogosławiąc i prosząc o modlitwę w Jego intencji.

Liturgię zakończyło błogosławieństwo papieskie połączone z łaską Odpustu zupełnego, którego udzielił kard. Krajewski. Błogosławieństwo papieskie – jak informuje list Penitencjarni Apostolskiej odczytany przez ks. prał. Krzysztofa Nykla  – dotyczy także tych, którzy – ze rozumnych powodów – nie brali fizycznie udziału w świętych obrzędach, ale w czasie ich sprawowania będą w nich uczestniczyć z należy tym usposobieniem ducha za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać Odpust zupełny, zgodnie z normami prawa.

W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele bratnich Kościołów Chrześcijańskich, władz miasta i województwa, a także delegacje wiernych.

Uroczystości – z uwagi na pandemię koronawirusa covid-19 – odbywały się w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich przepisów epidemicznych i były transmitowane przez kanał YouTube Archidiecezja Łódzka, TVP3Łódź oraz Radio Niepokalanów.

Źródło: archidiecezja.lodz.pl

 

Skip to content