Hybrydowe wyjazdy po województwie łódzkim

Wiara, przyroda, sztuka, historia.

W 2019 roku województwo łódzkie obchodzi swój Jubileusz 100 lat powstania .Zarząd Województwa łódzkiego w swoich działaniach wspiera działania organizacji społecznych aby poznać jego bogactwo przyrodnicze, kulturowe oraz dziedzictwo. Rocznice, jubileusze stwarzają okazje do bliższego poznania, dlatego członkowie PTSM wspólnie z członkami Akcji Katolickiej wspólnie poznają dziedzictwo województwa łódzkiego.

Skąd nazwa Hybryda Kujawska? Województwo łódzkie posiada swój herb, w herbie województwa jest Hybryda Kujawska. Hybryda kujawska przedstawiająca półorła-półlwa. Nawiązuje do dawnych herbów województw sieradzkiego (czarny połorzeł) i łęczyckiego (biały połorzeł) oraz dodatkowo w dolnej części tarczy czarnego nieukoronowanego orła z literą R na piersi (XVI-wieczne godło ziemi rawskiej na Mazowszu, w znacznej części należącej dziś do województwa łódzkiego). Żółto-czerwone barwy pasów (wzięte z herbu miejskiego Łodzi) oraz nowoczesna, XX-wieczna stylizacja zwierząt heraldycznych wskazują na czas powstania województwa łódzkiego (1919 r.), przemysłowy charakter regionu oraz obecną rolę miasta Łodzi.

Zaczęliśmy od ziemi wieluńskiej, każdy zakątek województwa posiada swoje skarby, kościoły , historię, walory przyrodnicze i bogate tradycje

Program zaczęliśmy od zwiedzania szkoły w Sędziejowicach i poznania historii Sędziejowic. Nazwa wsi w łacińskim brzmieniu znalazła się w Bulli Gnieźnieńskiej w 1136 r., 26 sierpnia 1863 r. została tu stoczona bitwa z Rosjanami. Dyrektor szkoły zapoznał z historią powstania szkoły rolniczej, zwiedziliśmy Izbę Historyczną.

Co ciekawego w Toporowie nad Wartą?

Toporów to niewielka malownicza miejscowość na lewym brzegu Warty. Z historia kościoła i jego skarbami zapoznał nas ks. proboszcz tamtejszej parafii. Murowany kościół pw. Przemienienia Pańskiego kryje w swoich wnętrzach niezwykłe dzieło – obraz Jerzego Dudy-Gracza „Przemienienie Pańskie”, namalowany w 1995 r. Obraz o wymiarach 534×505 cm umieszczono nad ołtarzem i jest jedną z największych realizacji artysty –powiedział ks. proboszcz. Składa się z sześciu płócien. Sportretował na nim także siebie w postaci w czerwonej chustce w lewym dolnym rogu. Inne figury Przemienienia Pańskiego mają twarze bezdomnych, których Duda–Gracz spotkał na dworcu kolejowym w Katowicach, gdzie mieszkał. W Toporowie kontynuowane są plenery malarskie i rzeźbiarskie a turyści przyjeżdżają podziwiać dzieło Dudy–Gracza z całej Polski i zagranicy.

Dlaczego dotarliśmy tez do Kamionu w niedalekiej odległości od Toporowa.? W Kamionie znajduje się drewniana kapliczka na rozstaju dróg, kryta gontem, zwieńczona sygnaturą. Ściany niewielkiej kapliczki zbudowano z imponujących bali szerokich na grubo ponad pół metra. Na wiszącym krucyfiksie daty wycięte w 1894 i 1900. W środku wisi drewniany płaskorzeźbiony tryptyk z wizerunkiem Chrystusa Króla, Św. Wojciecha i Św. Stanisława Kostki. Wnętrze kapliczki, niewielkie ciemne robi wrażenie.

Nie mogło zabraknąć zwiedzania Wielunia.

Obszar wieluński bogaty jest w stanowiska archeologiczne, dawne szlaki handlowe, w tym bursztynowy, czy unikatowe drewniane kościoły z XVI wieku.

Do najważniejszych obiektów atrakcyjnych turystycznie które poznaliśmy są klasycystyczny pałac z XIX wieku mieszczący się na fundamentach średniowiecznego zamku Kazimierza Wielkiego, układ urbanistyczny miasta, zachowane fragmenty fortyfikacyjne, w tym jedyna zachowana brama Krakowska z 1350 roku. Licznie zachowane kościoły. Kościół parafialny pw. św. Józefa z ok. 1740 roku. Siostra zapoznała z historią świątyni .Ciekawy element wystroju wnętrza stanowią polichromie z iluzjonistycznie malowanymi ołtarzami. W ołtarzach bocznych znajdują się obrazy Przemieniania Pańskiego (przeł. XVIII i XIX w.), Rozmnożenia chlebów (autorstwa Jana Ścisło, 1796 r.), św. Jana Nepomucena, św. męczenniczki, Objawienia św. Jana Kalasantego i św. Barbary (przeł. XVIII i XIX w., później przemalowane), a ponadto XVII-wieczny obraz Złożenie do grobu.

Kościół parafialny p.w. św. Józefa należał do zespołu zabudowań dawnego kolegium pijarskiego i pełnił funkcję świątyni przyklasztornej.

Jakie skarby znajdują się w Rudzie ?

Ruda – najciekawszym zabytkiem jest kościół, którego budowę rozpoczęto w 1106 roku. Zachowały się do dnia dzisiejszego fragmenty romańskiej budowli wraz z pozostałościami malowideł w stylu bizantyjskim. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła znajduje się zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem z 1851 roku.

Kurhany Książęce w Przywozie.

Przewodnik zapoznał nas z historią kurhanów i przeszliśmy spacerkiem przez las do kurhanów książęcych.

Podczas badań archeologicznych w jednym z kurhanów znaleziono cenne przedmioty, naczynia z okresu rzymskiego, srebrną i złotą biżuterię, przedmioty z brązu, co może oznaczać, że pochowano tam osobę o wysokim statusie społecznym. Kurhany zostały nazwane „Kurhanami książęcymi”.

Dotarliśmy do źródełka Objawienia w Kałużach k. Wielunia. Źródełko ma początek w 1856 r., kiedy to Franciszce Pęcherz, mieszkance Dzietrznik, w konarach sosny ukazała się Matka Boska. Również inni mieszkańcy Dzietrznik dostrzegali cudowny wizerunek i modlili się do niego. Do dzisiaj jednak władze kościelne oficjalnie nie uznały tego miejsca kultu, biskupi odprawiają Msze Święte przy źródełku. Źródło Objawienia znajduje się w lesie koło Dzietrznik.

Załęczański Park Krajobrazowy. Niewątpliwie Załęczański Park Krajobrazowy to jedno z piękniejszych i wartościowszych przyrodniczo miejsc o ciekawej kulturze i historii. Urokliwy przełom Warty, otaczające rzekę
o naturalnym korycie lasy oraz soczyście zielone, bujne łąki, a do tego wapienne ostańce, wzgórza morenowe, jaskinie, źródła krasowe i występująca bogato fauna i flora oczarują każdego. Jednym z niezapomnianych wrażeń zostały uroki Żabiego Stawu
.Swój urok zawdzięcza przede wszystkim białym kwiatom grzybienia północnego (lilii wodnej), które pokrywają powierzchnię stawu. Mogliśmy też posłuchać kumaka nizinnego.

Podczas wyjazdu nie mogło zabraknąć pieczenia kiełbasek i wspólnego śpiewu.

Z wyjazdu w pamięci zostały niezapomniane wrażenia, modlitwa do Św. Józefa czy wspólne śpiewanie pieśni Majowych przy źródełku w Dzietrznikach. Urokliwe zakątki województwa zostaną na stałe w pamięci.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content