Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Rada Krajowego Instytutu AK obradowała na zwyczajnym zebraniu w dniu 03 lutego 2018 r., w siedzibie Centrum Okopowa w Warszawie. To pierwsze spotkanie w bieżącym roku stało się okazją do skierowania podziękowań za odpowiedzialność, zaangażowanie i apostolski trud każdego członka Akcji Katolickiej w Polsce. Rada przyjęła sprawozdania za rok 2017 oraz udzieliła absolutorium Zarządowi KIAK.
Wśród wielu tematów, podsumowujących miniony rok, podkreślono ważność zorganizowanej formacji dla Zarządów DIAK i Księży Asystentów, uaktywnienie w przestrzeni medialnej a także liczne spotkania w diecezjach oraz widoczny udział AK w uroczystościach Kościoła w Polsce. Jednak za wydarzenie najważniejsze roku 2017 uznano ustanowienie Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce.
Podejmując kierunek nakreślony przez Konferencję Episkopatu Polski, zawarty w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, Rada omówiła zaplanowane na najbliższy czas inicjatywy zawarte w kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2018. Kontynuując umocnienie AK na mapie duszpasterskiej Polski, omówiono przygotowania do rozpoczynających się między diecezjalnych rekolekcji dla liderów AK, które odbędą się w czterech miejscach w Polsce: Zakopanem, Sobótce k. Wrocławia, Gnieźnie oraz Kodniu.
Wśród innych ważnych kwestii, poruszanych przez Radę, znalazł się temat 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz udział w pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę i przygotowanie do Zjazdu Akcji Katolickiej w Polsce, zaplanowanego w Poznaniu z okazji 1050 rocznicy przybycia do Polski pierwszego biskupa Jordana.
Rada podziękowała za pracę wieloletniemu skarbnikowi Zarządu KIAK Panu Mieczysławowi Falkowskiemu. W wyniku wyborów uzupełniających Pani Aneta Wolna z Diecezji Ełckiej została wybrana do składu Zarządu KIAK.
Odpowiadając na potrzeby dzisiejszego świata, poprzez multimedialny wykład Pani dr Moniki Przybysz pt. „Odpowiedzialność za Słowo w Sieci”, zgromadzeni członkowie Rady KIAK rozeznawali współczesną misję aktywnej części Kościoła.
Spotkanie Rady Krajowej zakończono oświadczeniem wspierającym działania najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej, w sprawie ataków na Państwo Polskie w związku z przyjęciem nowelizacji ustawy o IPN.

Króluj nam Chryste!
W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Prezes Zarządu
KIAK Urszula Furtak

Skip to content