Rekolekcje w Sulistrowiczkach

Prezes oraz liderzy Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej uczestniczyli w rekolekcjach między diecezjalnych w Sulistrowiczkach k/ Sobótki w pobliżu Wrocławia. Temat przewodni rekolekcji „W kościele nie ma bezrobocia”, na bazie Adhortacji Apostolskiej Christifideles Laici, o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie św. Jana Pawła II, poprowadził je ks. dr Sławomir Augustynowicz – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej.
W kolejnych konferencjach jakby jaśniej uświadamialiśmy sobie fakt, że to Pan nas wybrał, powołał i posyła dalej do świata ale też wymaga od nas permanentnej współpracy. To Pan daje łaskę by tę misję zrealizować.
Rekolekcjonista powołał się na Ewangeliczną przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt20,1-4) przytoczoną we wstępie adhortacji apostolskiej Christifideles laici Św. Jana Paweł II. Pogłębiona refleksja nad Jezusowym opowiadaniem doprowadzi osoby świeckie do odkrycia, czego Kościół i jego pasterze oczekują od wiernych świeckich. Współczesny kościół pragnie, „przyjęcia od świeckich Chrystusowego wezwania do pracy w Jego winnicy, aby włączyli się oni żywo, świadomie i odpowiedzialnie w misję Kościoła. Tego zaangażowania świeckich wymaga dzisiejsza sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza i kulturalna”.
Zaangażowanie katolików świeckich powinno się uwidaczniać w poszanowaniu godności każdego człowieka i pragnieniu dobra całego społeczeństwa „Osoba i społeczeństwo pozostają ze sobą w relacji współzależności i wzajemności. Wszystko , cokolwiek się czyni na rzecz osoby, jest także dobrem wyświadczonym społeczeństwu. Wszystko zaś, co się czyni na rzecz społeczeństwa obraca się na pożytek osoby. Dlatego apostolskie zaangażowanie świeckich w działalność na rzecz doczesnego świata oznacza zawsze i niepodzielnie służbę poszczególnemu człowiekowi w jego jedności niepowtarzalności oraz służbę wszystkim ludziom”.
Wspólny czas rekolekcyjnego oderwania od zabieganej codzienności pozwolił zobaczyć, jak bardzo ważne jest budowanie jedności i wspólnoty wspólnot.
Udział członków Akcji Katolickiej w rekolekcjach pokazał ze że niezależnie ile człowiek ma lat, to nie interesuje ich, bezczynne funkcjonowanie widoczne wśród wielu świeckich.
O łaskę gotowości do pracy w Winnicy Pana, modlono się podczas Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. Odkrywanie własnej tożsamości nie jest rzeczą łatwą. To długi proces ale konieczny. W Akcji Katolickiej nie możemy swojego życia realizować po swojemu – mówił do nas ks. rekolekcjonista. Zachęcał, by razem próbować wzmacniać Kościół Chrystusowy. Tak to widział nasz patron Św. Jan Paweł II. Trzeba tworzyć i kształtować razem. To „razem” trzeba wydobyć.

Źródło: KIAK

Skip to content