Wieczerza wigilijna 13.12.2018

Spotkanie wigilijne Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej prezesów oraz członków AK wspólnie z członkami Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych odbyło 13 grudnia 2018 roku się w Świetlicy Środowiskowej przy parafii pw. Matki Boskiej w Zgierzu. Organizacje współpracują ze sobą od lat i dlatego wspólne spotkania traktowane są rodzinie, kiedy łamiąc się opłatkiem razem składają sobie życzenia.

W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas wprowadził nas chór ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza ze Słowika śpiewając kolędy oraz ks. prałat Stanisław Kaniewski i ks. Konrad Wojna. Ks. Stanisław przypomniał nam, czym są Święta Bożego Narodzenia oraz złożył życzenia w imieniu kapłanów. Życzenia złożyła prezes Zarządu DIAK I PTSM Marianna Strugińska-Felczyńska oraz sekretarz Urzędu Miasta Zgierza Robert Chocholski. W spotkaniu wigilijnym uczestniczył też ks. kan. Andrzej Blewiński proboszcz parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.

W spotkaniu udział wzięli prezesi z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z Łodzi, Zgierza wraz ze swoimi członkami, Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Zarząd Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z Łodzi , opiekunowie , dyrektorzy placówek oświatowych, Pan Robert Chocholski przedstawiciel Urzędu Miasta Zgierza – sekretarz oraz kierownik MOPS-u Pani Renata Wolska, Sekretarz Zarządu Głównego PTSM Cezary Piotrowski.

Uroczystość Bożego Narodzenia, jak mówi sama nazwa, jest pamiątką, uobecnieniem i na nowo przeżywaniem historycznego faktu przyjścia na świat Boga w postaci ludzkiej blisko 2000 lat temu, by spełnić oczekiwania, tęsknoty i nadzieje całej ludzkości – mówił ks. Stanisław.

Kaznodzieja przypomniał, że „dzień Bożego Narodzenia to nie tylko spotkanie się przy stole wigilijnym, śpiewanie kolęd, opłatek, choinka, prezenty, zwyczaje, tradycja, ale przede wszystkim spotkanie nieba z ziemią, Boga z człowiekiem. Mówi się często, że jest to święto rodzinne, święto Bożej miłości, święto braterstwa; owszem, ale przede wszystkim jest to przypomnienie prawdy, że człowiek jest powołany do nadprzyrodzoności, do nieba, że człowiek, mający godność dziecka Bożego, jest przeznaczony do uczestniczenia w życiu samego Boga”.

Istotny sens Bożego Narodzenia polega na spotkaniu i zjednoczeniu się Boga z człowiekiem, a właściwie na narodzeniu się Boga w duszy ludzkiej. Tak naprawdę w noc narodzenia Zbawiciela świata chodzi jedynie o to, by Chrystus narodził się w nas. A ma to miejsce wtedy, gdy człowiek zaczyna myśleć jak Chrystus, dobrze czynić jak Chrystus, gdy staje się źródłem błogosławieństwa dla innych, gdy człowiek cierpi i umiera jak Chrystus. Dobrze rozumiał sens Bożego Narodzenia nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, kiedy pisał: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w Betlejemskim żłobie? Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.

Prezes przypomniała, że organizacje Akcja Katolicka i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych są organizacjami o charakterze ogólnonarodowym z długoletnią tradycją.

Akcja Katolicka powstała na świecie 1876 roku pod nazwa Opera dei Congressi – do nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi (miłość, pokój, dobro). Na przełomie XIX i XX wieku duży wpływ na kształtowanie idei akcji miała działalność Papieża Leona XIII. Papież stwierdził ,ze dwa główne czynniki hierarchia kościelna i wierni świeccy musza współpracować aby panował spokój i ład społeczny na świecie.

Jako nazwa Akcja Katolicka pojawiła się w 1903 roku. 1905 roku pojawia się encyklika w której Papież nawoływał do czynnego brania udziału w czynnościach na rzecz Kościoła, społeczeństwa i jednostki.

1928 roku powstała włoska Akcja Katolicka, w Polsce 1934 roku, 16 października 1996 roku reaktywowano w Łodzi a 2002 roku powstała Akcja Katolicka w Zgierzu.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych utworzono w Polsce w 1926 roku jako trzecie na świecie. W Łodzi powstało 1946 roku z inicjatywy Kuratorium Oświaty. Celem stowarzyszenia jest organizowanie sieci schronisk młodzieżowych, upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej bazy formy letniego wypoczynku, organizowanie imprez turystycznych środowiskowych, powiatowych, centralnych.

Wspólnie razem organizacje zorganizowały XVII Zlotów Rodzinnych w Polsce i za granicą, pomoc przez 18 lat w prowadzeniu Świetlicy Środowiskowej, wspólne wyjazdy, współpraca w prowadzeniu od 20 lat obozów, kolonii lub półkolonii.

Po wspólnych życzeniach, wszyscy częstowali się potrawami wigilijnym przygotowanymi przez zespół w Zgierzu. Dziękuję zespołowi za przygotowanie wieczerzy wigilijnej; Panu Markowi Wietrzykowi, Alinie Laszczak, Mari Rogali, Hannie Florczak, Małgorzacie Wieczorek, Alinie Frączak, Hieronimie Bretes, Lidii Kralkowskiej, Hannie Wójciak, Józefowi Felczyńskiemu, Felicji Kowalskiej.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w wieczerzy wigilijnej, kapłanom, przedstawicielom Urzędu Miasta chórowi ze Szkoły Podstawowej w Słowiku, prezesom Oddziałów POAK w Łodzi ze swoimi członkami, opiekunom SK PTSM.

Podziękowanie składam dla s. Agnieszki Wójt za prowadzenie strony Oddziału Łódzkiego PTSM i Diecezjalnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Panu Mirkowi Ciepłucha za przesyłanie informacji z działalności Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej na stronę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej a Panu Jakubowi przesyłanie informacji z Zarządu Oddziału w Łodzi im. Lecha Kosiewicza na stronę Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content