Orszak Trzech Króli 2019 – Ogólnopolskie Konkursy

Ogólnopolski Konkurs Szopek Orszaku Trzech Króli 2019

13/12/2018 – 07/01/2019

Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza całe rodziny do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie szopek.
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia przyjmowane są od 13 grudnia 2018 r. do 07 stycznia 2019 r.

Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w dowolnej technice (proponujemy użyć naturalnych surowców typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.) należy sfotografować w taki sposób, by była dobrze widoczna, należy zadbać o stosowne oświetlenie i tło (jasne i jednokolorowe np. na tle białej ściany). Istotne jest, aby szopka w sposób wyraźny niosła przesłanie Bożego Narodzenia, a praca ma być wykonana własnoręcznie (nie umieszczamy gotowych figur, manekinów etc.).

Zgłoszenie szopki do konkursu następuje poprzez wysłanie jednego zdjęcia szopki (powinno być przesłane w formie plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w wyniku głosowania prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.orszak.org . Zostaną wyłonione 3 szopki, które otrzymają największą ilość głosów i tym samym, zajmą kolejno I, II i III miejsce.

Dodatkowo zostaną nagrodzone 2 szopki wybrane przez jury – otrzymają one wyróżnienie. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 21 stycznia 2019 r.

Wyniki ukażą się na stronie www.orszak.org oraz na profilu FB Orszaku Trzech Króli.

PDF REGULAMIN

__________________________________________________

KONKURS PLASTYCZNY „Oblicze Dzieciątka Jezus, które powitali Trzej Królowie”

26/11/2018 – 07/02/2019

Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z  przedszkoli, szkół, klubów, świetlic jak i osoby prywatne do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym „Oblicze Dzieciątka Jezus, które powitali Trzej Królowie”.
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia przyjmowane są od 26 listopada 2018 r. do 7 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.)

Format pracy: A4, A3, A2

Ocena prac:

Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli, plastyków i artystów malarzy.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu i samodzielność wykonania pracy.

Prace z  dopiskiem „Konkurs Plastyczny” należy przysyłać wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres:

Fundacja Orszak Trzech Króli
Skrytka pocztowa 34
05-410 Józefów

PDF REGULAMIN

PDF KARTA ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNA

PDF KARTA ZGŁOSZENIA DLA PLACÓWEK

_________________________________________________

Konkurs Poetycki na napisanie kolejnej zwrotki do pastorałki „Oj Maluśki, Maluśki”

25/11 – 22/12/2018

Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z  przedszkoli, szkół, klubów, świetlic jak i osoby prywatne oraz całe rodziny do wzięcia udziału w konkursie poetyckim na napisanie kolejnej zwrotki do pastorałki „Oj Maluśki, Maluśki”.
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia przyjmowane są od 25 listopada 2018 r. do 22 grudnia 2018 r.

Nowa zwrotka pastorałki powinna bazować na rytmie i konstrukcji zdań, których użyto przy tworzeniu oryginału „Oj Maluśki, Maluśki” oraz mieć tę samą strukturę i melodię.

Musi treścią nawiązywać do zwrotek poprzednich oraz mieć takie same rymy.

Nowa zwrotka pastorałki może być napisana w języku regionalnym (np. góralskim, śląskim, kaszubskim itp.).

Ocena prac:

Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli oraz osób zaproszonych do komisji.

Przy ocenie tekstów będzie brana pod uwagę zgodność z tematem. Oceniane też będzie uwzględnienie rytmu, melodii i struktury pastorałki „Oj Maluśki, Maluśki”.

PDF REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content