UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła stawia nam przed oczyma dwóch wielkich apostołów  Piotra i Pawła. Kościół już od roku 258 obchodził święto obu apostołów razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie , jak i na Wschodzie, co by wskazywało  na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu apostołów. Taki bowiem był dawny zwyczaj , że wspomnienia liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników. Obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w czasie prześladowania za cesarza Nerona. Piotr zginął około 64r. Tradycja głosi, że został ukrzyżowany Apostoł jednak wyznał, że nie jest godny umrzeć jak Jezus. Dlatego też został przybity do krzyża głową w dół. Paweł, przez jakiś czas więziony w Rzymie, został ścięty mieczem . Obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie .

Posługa apostolska Piotra i Pawła w Rzymie oraz poniesione tam męczeństwo sprawiły , że Kościół Rzymski nabrał kluczowego znaczenia w chrześcijaństwie . Biskup Rzymu, następca św. Piotra oraz spadkobierca tradycji apostolskiej św. Pawła cieszy się pierwszeństwem i władzą biskupią w całym Kościele. Św. Piotr –pierwszy biskup Rzymu-jest uznawany za pierwszego w gronie Apostołów otrzymał od  Jezusa specjalną władzę określaną mianem prymatu. Jego następcy, papieże są obdarzeni łaska nieomylności w oficjalnym i uroczystym nauczaniu całego Kościoła w sprawach wiary i moralności. Sprawują też najwyższą władzę kościelną wynikającą z przywileju prymatu.

Na znak łączności biskupów ze Stolicą Apostolską w uroczystość św. Piotra i Pawła papież wręcza metropolitom paliusze. Są to koliste wstęgi w kształcie naszyjnika, ozdobione sześcioma krzyżami i wykonane z białej wełny. Papież nakłada paliusze arcybiskupom metropolitom mianowanym w ostatnim okresie. Paliusze są  symbolem władzy, jaką zgodnie z prawem metropolita pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii. Arcybiskup metropolita zakłada paliusz tylko na terenie swojej własnej archidiecezji podczas uroczystej liturgii.

Skip to content