Miesiąc Serca Jezusowego

Czerwiec – miesiąc oddawania szczególnej czci Najświętszemu Sercu Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe są jedną z form kultu Serca Jezusowego, ale jego centrum stanowi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Inicjatywa ustanowienia święta dla Kościoła powszechnego wyszła z Polski. Dekret ustanawiający je na ziemiach polskich podpisał Klemens XIII w 1765 r., w ten sposób zaaprobował prośbę biskupów polskich skierowaną do Stolicy Apostolskiej. Uroczystość rozszerzył na cały Kościół Pius IX w 1856 roku. Ojciec święty Benedykt XVI mówił 7 czerwca 2006 r. do Polaków: „To Serce jest symbolem miłości Jezusa do Ojca i do każdego z nas. Niech wasza modlitwa wynagradza Chrystusowi ludzkie zaniedbania i grzechy. Niech uprasza nawrócenie serc i pokój na świecie”.

Pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej początków należy szukać w klasztorze francuskich sióstr wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego Papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył do Litanii akt poświecenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt Wynagradzania Sercu Jezusowemu. Pierwsze nabożeństwo tego typu zostało odprawione 1 czerwca 1857 roku. Składa się na nie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

„Litania ukazuje Najświętsze Serce przede wszystkim w relacji do człowieka, a następnie zachęca wierzących do nawiązywania więzi z Sercem Pana Jezusa. Rozważania, które towarzyszą śpiewaniu tej litanii, ukazują pobożność i życie chrześcijańskie w świetle, w szkole Najświętszego Serca. Litania inspiruje pobożność, a przez medytacje ma prowadzić do duchowego kształtowania ludzkiego serca. Kult Serca Jezusowego winien przekładać się na życie osobiste, rodzinne, społeczne. Serce Jezusa czcimy jako pełne prawdy i miłości, a więc znajdujemy w Nim wskazanie, by prawda i miłość stawały się konstytucją życia społecznego” – wyjaśnia ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Skip to content