ANIOŁOWIE

Aniołowie występują już w religiach starożytnych, co świadczy o potrzebie człowieka do kontaktowania się z Bogiem za pomocą pośredników. W chrześcijaństwie w ramach dogmatyki wykreowano naukę o aniołach zwaną angelologią. Każdy z nas jako chrześcijanin pamięta od dzieciństwa modlitwę do Anioła Stróża zaczynającą się od słów ,,Aniele Boży stróżu mój ty zawsze przy mnie stój….” oraz obrazek dzieci przechodzących przez wąską kładkę nad strumieniem w asekuracji Anioła Stróża. Poprzez ewangelizację dowiedzieliśmy się, że aniołowie służą Panu Bogu, służą również ludziom i opiekują się nimi.

Aniołowie, jako stworzenia doskonalsze i potężniejsze opiekują się również całymi narodami. Opieka nad całym światem świadczy, że dotyczy ona ludzi różnych narodowości, różnych wyznań, a także tych, którzy odwrócili się od Pana Boga. Według św. Tomasza nasz Anioł Stróż będzie towarzyszył nam również po śmierci. Na co dzień spotykamy się z dziełami wielu artystów malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i poetów przedstawiających aniołów w różnych sytuacjach  i okolicznościach ludzkiego życia.

Przytaczając te dzieła należy wspomnieć obraz Zwiastowania NMP. Aniołów znajdziemy również w komorze grobowej po zmartwychwstaniu Jezusa itd.

Anioł Stróż w walce ze złem zawsze zwycięża. Porażka człowieka wynika stąd, że posługując się wolną wolą odstępuje od zasad ewangelicznych i ulega pokusom na skutek działania duchów złych. Na co dzień niejednokrotnie zapominamy o kimś tak ważnym jak nasz Anioł Stróż, ale w chwilach próby jak choćby w czasie wojny, wielu uratowanych mówiło o cudownym uratowaniu życia, co może świadczyć o ingerencji Anioła Stróża wypełniającego wolę samego Boga. Dobrym przykładem może być życie młodego żyda Henryka Szenkera, który swoje uratowanie zawdzięcza swojemu Aniołowi, co pięknie opisał w swojej książce pt. „Dotknięcie Anioła” (filmowa wersja pod tym samym tytułem dostępna w internecie).

Wielki Papież Leon XIII w 1884 r. słysząc groźby ze strony szatana posłużył się egzorcyzmem zaczynającym się od słów „Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce”.

Potrzeba wsłuchania się głos Boży przekazywany nam przez naszego Anioła Stróża wynika również z agresywnego działania szatana, którego namowy wydają nam się niejednokrotnie bardziej przekonywujące co niestety zawsze prowadzi do upadku.

Skip to content