Uroczystość Chrystusa Króla

Msza święta w intencji Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej o godz. 18.00 w kościele Świętej Anny w Łodzi ul. Śmigłego Rydza 24/26. Na przeżywanie uroczystości Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej ze swoimi kapłanami członkami i sympatykami. To święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W Eucharystii Chrystus Król zasiada na tronie miłosierdzia. To Królestwo zaczyna się w sercu człowieka – to przede wszystkim tam Chrystus chce królować. Trzeba nam więc zostawić stery naszego życia, aby pozwolić Chrystusowi w nim panować.

Kościół katolicki 21 listopada 2021r. obchodzi ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Podsumowaniem całego roku jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi. Ostatnia niedziela przed Adwentem – początkiem nowego roku liturgicznego – stanowi podkreślenie faktu panowania Zmartwychwstałego Chrystusa.

Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie jego miłości w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał on dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego.

W okresie pandemii, niepokoju na granicy prosimy Boga, aby ukoił nasz ból po stracie kogoś kogo tak bardzo kochaliśmy. Ta strata to wielkie cierpienie. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jest nam bliski szczególnie przez to, że sam doświadczył cierpienia.

Życie każdego człowieka ma chwile pełne radości, gdy z serca wyrywa się uskrzydlające wołanie: jak bardzo jestem szczęśliwy, jak bardzo chce mi się żyć. Równocześnie nasze życie przenikają także chwile cierpienia, kiedy dusza nasza przeżywa tak wielki smutek, że wyrywa się z niej tylko jęk bólu. Do każdego człowieka cierpiącego On nasz Zbawiciel mówi: Jeśli pragniesz ukojenia przyjdź do kochającego Ojca. Ktoś może powiedzieć, że modlitwa jest wtedy tak trudna, iż myśli nasze krążą tylko wokół cierpienia. I Jezus mówi: przyjdź właśnie z tym cierpieniem, nie tłum go w sobie, ale wykrzycz go na modlitwie. On mówi do nas: Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. A więc przyjdźcie, to takie ważne. Często myślimy, że na modlitwie mamy tłumić emocje, a Jezus mówi: Przyjdź do mnie z tym co nosisz w sercu i powiedz o tym. On ciebie wesprze, ocali. On patrzy na nas z miłością, jemu nie jest obce nasze cierpienie.

Zapraszam do uczestnictwa we Mszy Świętej Jubileuszowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

W Imieniu Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej dziękuje prezesom ich członkom, kapłanom za wspieranie tego dzieła Bożego Akcji Katolickiej. Niech Chrystus Król doda nam odwagi, siły i mocy.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Prezes DIAK

Skip to content