W MIEJSCU URODZIN GEN. ANDRESA I U STÓP MATKI BOSKIEJ BRDOWSKIEJ

Parafianie z Parafii pw. Matki Boskiej Dobrej w Zgierzu wspólnie z ks. proboszczem Andrzejem Blewińskim wybrali się na pielgrzymko-wycieczkę, w ramach projektu wspartego przez Urząd Marszałkowski na rzecz aktywnych seniorów. W parafii powstał chór seniorów, chór prowadzi Krystian Lewandowski. Przy parafii istnieje Klub Seniora prowadzony przez Sylwestra Sobiecha a następna grupa seniorów uczestniczy w warsztatach muzycznych oraz w pracach zwianych z przygotowaniem poczęstunku na uroczystościach. Dla uczestników biorących udział w projekcie zorganizowano wyjazdy.

W listopadzie 2022 roku udaliśmy się do Krośniewic. W 2022 roku przypadała 130. rocznica urodzin gen. Władysława Andersa wybitnego dowódcy 2. Korpusu Polskiego, który urodził się Krośniewicach. Zwiedzaliśmy Muzeum im. J. Dunina- Borkowskiego W muzeum zwiedziliśmy wystawę „Żołnierze Generała Andersa”. Wkrótce eksponaty poświęcone generałowi trafią do „Andersówki”- powiedział przewodnik.

Muzeum posiada w swoich zbiorach cenne dzieła malarstwa polskiego (Marcello Bacciaraelli), znaczący zespół rycin, rysunków i akwareli. Zbiory te uzupełnia bogaty zespół rzemiosła artystycznego i pamiątek historycznych, związanych z wybitnymi Polakami. W muzeum mieści się Centrum Kolekcjonerstwa Polskiego. Przewodnik powiedział – corocznie w muzeum osoby zasłużone dla popularyzacji i rozwoju kolekcjonerstwa wyróżniane są Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin – Borkowskiego oraz organizowane jest Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów.

Byliśmy też z przewodnikiem przy Pomniku generała Władysława Andersa w Zespole Pałacowo-Parkowy im Rembielińskich oraz pod pomnik Poniatowskiego, zobaczyliśmy też budynek tzw. Andersówkę, w którym 11 sierpnia 1892 przyszedł na świat Władysław Anders – późniejszy legendarny dowódca 2. Korpusu Wojska Polskiego, zwycięzca spod Monte Cassino.

Zwiedziliśmy Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obecna neogotycka murowana świątynia została wzniesiona w latach 1866-1872 z fundacji Rembielińskich i parafian. Kościół został wybudowany na planie krzyża łacińskiego jako budowla składająca się z jednej nawy. Przy prezbiterium są umieszczone dwie piętrowe zakrystie. Na elewacji frontowej znajduje się wysoka wieża z zegarem umieszczonym w profilowanym obramieniu. W oknach świątyni są umieszczone witraże. Figura św. Faustyny przed kościołem.  Po zwiedzeniu Krośniewic udaliśmy się na obiad do Karczmy w Miłosnej a następnie do Brdowa do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, gdzie Mszę Świętą celebrował ks. Proboszcz Andrzej Blewiński.

Brdów

Zespół Kościoła pw. św. Wojciecha i jednego z pierwszych w Polsce Klasztorów oo. paulinów jest interesującym przykładem sakralnej architektury barokowej. Na szczególną uwagę zasługuje uznawany za cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, tradycyjnie zwany obrazem Matki Boskiej Brdowskiej, wiązany przez tradycję z bitwą pod Grunwaldem w czasie wojny polsko-krzyżackiej, a podarowany kościołowi przez króla Władysława III Warneńczyka. Brdów malowniczo położony nad wysokim wschodnim brzegiem Jezio­ra Brdowskiego.

Miejscowość (będąca kiedyś miastem) zasłynęła z bitwy powstańczej z 1863 roku, w której wyzwoleńcy ponieśli druzgocącą klęskę w walce z wojskami carskiej Rosji. Zginął w niej syn wielkiego poznańskiego filozofa Karola Libelta. Skarbem Brdowa jest kościół i klasztor Paulinów. Akt erekcyjny z 1436 roku pochodził od króla Władysława III zwanego Warneńczykiem, ale tradycja mówi, że właściwym fundatorem był Władysław Jagiełło.

Przewodnik powiedział – Klasztor Paulinów w Brdowie – jest zakonem łączącym kontemplację z działalnością duszpasterską, którą cechuje otwartość na aktualne potrzeby Kościoła. Zasadniczym rysem duchowości paulinów jest maryjność, kontemplacja Boga w samotności, umiłowanie modlitwy liturgicznej i pokuty, działalność duszpasterska oraz służba pielgrzymującemu Ludowi Bożemu. Zakon powstał w 1215 r., w Polsce jest od 1382 r. Na świecie jest 490 paulinów, w tym 446 Polaków. Pełna nazwa: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE).

Matka Boża pod Grunwaldem

Według tradycji sztandar króla Władysława Jagiełły zdobił wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej a widniejące do dziś na Cudownym Obrazie srebrno-pozłacane nimby są dziękczynnym wotum o tą jedną z największych wiktorii oręża polskiego. 15 lipca 1410 r. wojska polsko-litewskie, wspierane przez oddziały ruskie, czeskie i tatarskie, pod wodzą króla Władysława Jagiełły pokonały wojska Zakonu Krzyżackiego. Ślady tej jednej z największych bitew średniowiecza są nie tylko na Jasnej Górze. Także w powierzonym paulinom Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie. Według najdawniejszych przekazów znajdujący się tam obraz Matki Bożej Zwycięskiej powstał na życzenie króla Władysława Jagiełły. Monarcha wziął go ze sobą pod Grunwald i modlił się przed nim tuż przed bitwą. Ponad dwadzieścia lat po zwycięstwie Władysław Warneńczyk, syn i następca zwycięskiego króla, podarował ten szczególny wizerunek Bogarodzicy ojcom paulinom z Jasnej Góry, przekazując im jednocześnie pod opiekę parafię w Brdowie.

Mimo dość mroźnej pogody wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content