Akcja Katolicka u Królowej Polski

Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej wraz ze swymi księżmi Asystentami 9 czerwca 2018 r. uczestniczyli w 23. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej, która była pod hasłem: „Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Poprzez uczestnictwo w Eucharystii, Akcja Katolicka dziękowała dobremu Bogu za: stulecie odzyskania niepodległości, dziewięćdziesiątą rocznicę erygowania przez papieża Piusa XI Akcji Katolickiej oraz uznanie przez papieża Franciszka heroiczności cnót Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda. Eucharystii przewodniczył senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, biskup Stefan Regmunt. Główny celebrans podczas homilii, odnosząc się do działalności Akcji Katolickiej w Polsce, podziękował za jej obecność w przestrzeni społecznej, kulturowej i eklezjalnej. Biskup Regmunt zaznaczył, że w dzisiejszym świecie Akcja Katolicka ma przed sobą wielkie zadanie do spełnienia. „Dzisiaj trzeba stawać na wielu areopagach, by bronić wartości chrześcijańskich, bronić wartości narodowych, by zajmować publicznie stanowisko w różnych sprawach, które burzą dotychczasowy porządek i to wszystko, co budowało naszą Ojczyznę, budowało wspólnoty Kościoła”, powiedział Biskup Regmunt. Na zakończenie uroczystości pielgrzymi złożyli uroczysty Akt Zawierzenia, który ponowiła prezes KIAK, Urszula Furtak.

W drodze powrotnej jedni udali się do Sanktuarium w Gidlach a inni do Cerkwi pod wezwaniem Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie, która jest nowoczesną prawosławną cerkwią parafialną. Świątynia jest bardzo ciekawym przykładem nowoczesnej architektury sakralnej, a bryła zewnętrzna robi interesujące wrażenie. Bardzo serdecznie nas przyjął i ks. mitrant Mirosław Drabiak.

Marianna Srugińska-Felczyńska

Skip to content