Obchody Bożego Ciała w Łowiczu

31 maja 2018 roku odbyła się zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych  i Akcję Katolicką Archidiecezji Łódzkiej, wycieczka do Księstwa Łowickiego na obchody Bożego Ciała.

Pierwszym przystankiem w drodze do Łowicza były Bratoszewice, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć opuszczony obecnie, zbudowany w I połowie XX wieku przez Kazimierza Rzewuskiego, pałac wraz z zespołem pałacowo-ogrodowym. Na tym terenie aktualnie znajduje się Zespół Szkół Rolniczych oraz park ze ścieżką przyrodniczą obejmującą min. 8 pomników przyrody.  Ciekawostką jest, że pałac jest jednym z ulubionych miejsc amatorów turystyki typu Urban exploration.

Z okien autokaru podziwialiśmy zabytkowy, późnogotycki Kościół pod wezwaniem św. Augustyna oraz posadowiony w centrum Bratoszewic obelisk ku czci Idziego Radziszewskiego, którego oficjalne odsłonięcie nastąpi we wrześniu.

Kolejnym przystankiem na trasie naszej wycieczki była miejscowość Domaniewice, nad którą góruje neogotycki kościół św. Bartłomieja (1910-12) projektu J.P. Dziekońskiego. Najważniejszą atrakcją turystyczną miejscowości jest Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych i Pięknej Miłości, w którym znajdują się zabytkowe organy z prospektem organowym w kształcie orła w koronie z rozłożonymi skrzydłami oraz łaskami słynący obraz najświętszej Marii Panny, w ołtarzu głównym. Interesującym faktem jest, że w Domaniewicach trenował mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z Soczi, Zbigniew Bródka.

Około godziny 10.30 dotarliśmy do jednego z najstarszych miast w Polsce, Łowicza. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od centralnego miejsca miasta, Starego Rynku, przy którym znajdują się: klasycystyczny ratusz, który swoje podobieństwo do ratusza łódzkiego zawdzięcza temu samemu architektowi, Muzeum w Łowiczu w dawnym seminarium Księży Misjonarzy oraz kamienica Kosiorkiewicza, w której w 1806 roku zatrzymał się w drodze do Warszawy Napoleon Bonaparte, a w której obecnie znajduje się restauracja Polonia. Najważniejszym budynkiem przy rynku jest jednak Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, potocznie zwana Kolegiatą, miejsce pochówku 12 prymasów Polski. Uczestnicy wycieczki mieli okazję wziąć udział w odbywającej się w niej uroczystej mszy św. oraz wyjątkowej procesji Bożego Ciała. Podczas procesji podziwiać mogliśmy łowiczan ubranych w niezwykłe stroje ludowe z Księstwa Łowickiego. Jest to przepiękna, widowiskowa oprawa obchodów Bożego Ciała, przyciągająca turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Maurzycach, gdzie znajduje się zabytkowy, pierwszy na świecie, drogowy most spawany i  Łowicki Park Etnograficzny, gromadzący zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Po skansenie oprowadził nas miejscowy przewodnik, który opowiedział o obyczajowości i poczuciu odrębności mieszkańców Księstwa, samych siebie nazywających Ksinżokami oraz życiu wsi w  XIX w.

Następnym miejscem naszego zwiedzania była wieś Sobota. Obejrzeliśmy tam kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła stanowiący ciekawy przykład budowli sakralnej okresu przejściowego gotyku i renesansu oraz znajdujący się tamtejszym parku, dwór Zawiszów, przebudowany na neogotycki w latach międzywojennych.

Kolejnym naszym przystankiem był pałac w Walewicach zbudowany w stylu klasycystycznym dla Anastazego Walewskiego. 4 maja 1810 roku urodził się w nim syn Napoleona i Marii Walewskiej, Aleksander Colonna-Walewski, późniejszy ambasador Francji w Wielkiej Brytanii.

Trasa przez tereny pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, będącej świadkiem bitwy nad Bzurą, największej batalii Kampanii Wrześniowej zaprowadziła nas do samego geometrycznego środka Polski – Piątku, ostatniego miejsca naszego zwiedzania.

Z nowo zdobytą wiedzą, pełni wrażeń, lekko zmęczeni upałem, ale zadowoleni z aktywnie spędzonego dnia wieczorem wróciliśmy do domów.

Skip to content