Wakacyjnej wojaże

W dniach od 20 do 31 lipca 2015 r. ponad 60 dzieci z miasta Zgierza uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Zgierzu oraz Parafię Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

„Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, dębów i buków”
Jan Amos Komeński

Półkolonie wśród dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. W trakcie wypoczynku mali podopieczni mieli zapewnione wiele ciekawych atrakcji, którymi poszerzali swoją wiedze na temat walorów przyrodniczych, kulturalnych i wypoczynkowych ziemi łódzkiej.

Udali się między innymi do Leśnictwa Miejskiego i Łódzkiego Klubu Jeździeckiego w Łagiewnikach, zapoznali się z pracą dziennikarza w redakcji „Dziennika Łódzkiego”, a także podziwiali niebo nad Łodzią w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi. Nasi koloniści wybrali się również do Białej Fabryki – Muzeum Włókiennictwa w Lodzi, Muzeum Ziemi Łaskiej, Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, a także oglądali samoloty wojskowe w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Dzieci miały możliwość zapoznali się ze specyfiką pracy Wojskowej Straży Pożarnej w Łasku oraz oglądały helikoptery w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Łodzi. W trakcie wypoczynku był czas na rekreację fizyczną m.in. zabawy sportowe, wizyty w pływalni „Wodny Raj”, w Poddębicach – baseny termalne.

Organizatorzy mieli również na uwadze rozwój duchowy dzieci, dlatego też koloniści uczestniczyli w Mszy św. w ich intencji w Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi – Łagiewnikach. Spotkali się z Ojcami Franciszkanami, Ojcami Bonifratrami, gdzie mogli poznać ich codzienną pracę, usłyszeć o historii zgromadzenia, charyzmacie zakonu. W Zakonie Szpitalnym św. Jana Bożego Bonifratrzy w Łodzi koloniści poznawali zioła, procesy powstawania maści, kropli, mieszanek ziołowych. W trakcie podróży zwiedzili także Bazylikę archikatedralną św. Stanisława Kostki w Łodzi, gdzie oglądali film o historii Łodzi w sali multimedialnej. Mali podróżnicy odwiedzili również Kolegiatę Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku. Z wizyta udali się również do kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Łodzi, gdzie w raz z ks. proboszczem parafii Ewangelicko – Augsburskiej Michałem Makulą  podziwiali przepiękny kościół pw. Św. Mateusza.

Jedną z form organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi są wycieczki. Ułatwiają one poznanie rzeczy i zjawisk, wpływają na rozwój spostrzeżeń, wyobraźni i myślenia, przyczyniają się do kształtowania i rozwijania uczuć patriotycznych, społecznych, estetycznych oraz wpływają na kształtowanie się takich cech charakteru, jak np. koleżeńskość, wytrwałość czy zaradność.

Wypoczynek dla dzieci nie byłby możliwy bez społecznej pracy i zaangażowania ks. Andrzeja Blewińskiego, Marianny Strugińskiej-Felczyńskiej Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz członków  i sympatyków Akcji Katolickiej: Aliny Leszczak, Hanny Florczak, Hanny Wójciak, Felicji Kowalskiej, Agnieszki Gajek, Elżbiety Adamczyk, Katarzyny Grzegorzewskiej, Katarzyny Wieczorek. To zespół osób, które otaczały swoją opieką dzieci, przygotowywały kanapki dla małych podróżników i dbały o miła i życzliwa atmosferę w trakcie półkolonii. Letni wypoczynek dla dzieci odbył się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Zgierza.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej już od 2000 roku organizuje kolonie dla dzieci lub półkolonie.

Zapraszamy osoby zainteresowane wsparciem dzieci i młodzieży ze świetlicy działającej od 15 lat przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Bliższe informacje w u Ks. proboszcza  Andrzeja Blewińskiego i prezesa Akcji Katolickiej Marianny Strugińskiej-Felczyńskiej (kontakt 517 944 230) oraz w Świetlicy Środowiskowej (od połowy września godz.15.00-17.00 )

Marianna Strugińska-Felczyńska
Agnieszka Gajek

Skip to content