MIGAWKI Z PÓŁKOLONII W ZGIERZU

15.07.2022 roku zakończył się I turnus półkolonii przy pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

W półkoloniach uczestniczyło 54 uczestników. Organizatorami są Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, Akcja Katolicka działająca przy pw. Matki Bożej Dobrej Rady, Urząd Miasta Zgierza.

Wypoczynek dzieci połączony był z edukacją. Dzieci poprzez uczestnictwo w Mszy świętej, wycieczkach mogły poznać dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo kulturowe to dorobek naszych czasów, który zostawiamy w spadku dla następnej generacji zarówno materialne jak i duchowe. Uczestnicy poznali historie świętych i wartości jakimi się kierowali w życiu np. Święty Antoni z Padwy w Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego i bł. Rafała Chylińskiego – o. Mirosław podczas Mszy świętej przybliżył postać Św. Antoniego oraz cuda dokonane za wstawiennictwem Świętego. O. Jakub podczas wspólnych śpiewów z dziećmi nawiązał do Św. Franciszka z Asyżu i Jego ogromnej miłości do natury, a zwłaszcza do zwierząt. O miłości Św. Franciszka do przyrody opowiedział też podczas spaceru po Parku Krajobrazowych Wzniesień Łódzkich pan Adam Świć i Joanna Kasprzyk. Przewodnik nawiązał również z czego wynikała ta szczególna miłość św. Franciszka do stworzeń. Dlaczego on tak je ukochał? I to ze wzajemnością. Powiedział: – „Jego postawa wynikała przede wszystkim z pogłębionej wiary w Boga. Uważał, że skoro Bóg stworzył wszystko, to cały świat ożywiony i nieożywiony są siostrami i braćmi dla ludzi. Wszyscy mamy tego samego Ojca – Boga Stworzyciela, pochodzimy z tego samego Źródła, a „pokrewieństwo” w końcu zobowiązuje.”

W Świnicach Warckich w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, Ks. proboszcz Janusz Kowalik przybliżył postać Św. Faustyny Kowalskiej a siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia opowiedziała historię Św. Faustyny. Poinformowała: – Siostra Faustyna Kowalska doznała pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. W spisanym później „Dzienniczku” wspominała o wizji Jezusa, który kazał jej namalować obraz Miłosierdzia Bożego z podpisem „Jezu, ufam Tobie”. Ikona została namalowana w Wilnie. Siostra Tymotea powiedziała – Pan Jezus wybrał św. Siostrę Faustynę, aby przekazała światu orędzie Bożego Miłosierdzia, choć mógł przyjść do kogoś bardziej wykształconego, doświadczonego, kto napisałby niejedno dzieło o Bożym Miłosierdziu, to jednak „wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć”. W Kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Męczennicy w Zgierzu ks. Dziekan Andrzej Chmielewski opowiedział o relikwiach św. Faustyny i modlitwach zanoszonych za Jej wstawiennictwem.

Byliśmy też w domu rodzinnym Św. Faustyny w Głogowcu.

Gdzie jeszcze były dzieci podczas półkolonii i co zwiedziły?

Zwiedzaliśmy Warszawę – podczas pobytu w Warszawie pomodliliśmy się u stóp bł. Stefana Wyszyńskiego w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela. Dzieci zwiedziły też Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, Starówkę. Stare Miasto to najstarsza część Warszawy, pełna galerii, klimatycznych kawiarni, restauracji, a także cennych zabytków miasta, jak Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta III, czy Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

W czasie półkolonii dzieci były też w PKWŁ, Skoszewach. W Skoszewach poznały historię grodziska, kościoła pw. NM Panny, historię Matki Boskiej Skoszewskiej. W Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich hasały podziwiając urokliwe drzewa. Przewodnik poinformował, iż powierzchnia PKWŁ wynosi: 11.580 ha najwyższy punkt: 284,1 m n.p.m. tzw. wzgórze „Radary”, powierzchnia leśna: 3.845 ha, powierzchnia wód otwartych wynosi 46 ha, długość rzek i cieków powierzchniowych to 58,5 km.

Byliśmy przy pomniku przyrody – dąb szypułkowy „Jarosław” rosnący w parku dworskim w Byszewach o obwodzie pnia 580 cm. Pan Adam powiedział – na obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich rośnie ponad 100 drzew o wymiarach kwalifikujących je do miana drzew pomnikowych.

Wypoczynek połączony był też z edukacją dotyczącą między innymi bezpiecznego spędzania wakacji – kom. Magdalena Nowacka w Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu zapoznała dzieci z filmem na temat bezpiecznego wypoczynku.

Nie mogło zabraknąć podczas wypoczynku kąpieli w basenach termalnych w Poddębicach i na Malince w Zgierzu.

Dziękuję osobom zaangażowanym podczas I turnusu: Ks. proboszczowi Andrzejowi Blewinskiemu, który towarzyszył nam podczas wyjazdów, wychowawcom Alinie Dranc, Katarzynie Wojtczak, Marii Rogali, Ewelinie Dębskiej osobom wspierającym: Alinie Leszczak, Hannie Florczak. Kapłanom, którzy celebrowali Mszę świętą, przybliżyli postacie Świętych, panu przewodnikowi Adamowi Świć i Jolancie Kacprzak z PKWŁ za ciekawe informacje o PKWŁ i pomoc przy ognisku.

Koordynatorzy półkolonii:

  • Ks. Andrzej Blewiński, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
  • Marianna Strugińska-Felczyńska, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

Tekst i zdjęcia
Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content