Wizytacja kanoniczna w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

Wizytacja kanoniczna to czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalność Ducha Świętego. Łacińskie słowo visito oznacza: odwiedzać, pokazywać, zjawiać się, dać się widzieć, oglądać, wizytować, wyświadczać łaskę, wspierać. Często termin „wizytacja” w tekstach biblijnych odnosi się do działania Boga względem Narodu Wybranego. Nowy Testament ukazuje Chrystusa w spotkaniach z ludźmi jako dobrego pasterza, lekarza czy nauczyciela zatroskanego o Lud Boży. Apostołowie Chrystusa, jako Jego następcy sami odbywali wiele podróży, by odwiedzić nowe gminy chrześcijańskie i głosić Dobrą Nowinę. Wizytacja kanoniczna odbywa się raz na pięć lat i wynika z przepisów prawa kanonicznego.

W naszej parafialnej wspólnocie w dniach 23—24 marca 2019 roku gościliśmy Księdza Marka Marczaka – biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej. Był to piękny czas ubogacony obecnością Apostoła naszych czasów, który krzepił wiernych swoim słowem. Wspólnie z wiernymi przeżywał radość chrześcijańskiej wiary. Słuchał o radościach, naszych troskach, modląc się, prosząc Boga o dar łaski dla nas oraz udzielał błogosławieństwa. Ksiądz biskup przybył na wizytację kanoniczną jako gospodarz Archidiecezji Łódzkiej dlatego wcześniej zapoznał się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Odbyły się też wizyty duszpasterzy w 10 placówkach oświatowych, które są na terenie parafii, aby zapoznać się z przebiegiem katechizacji dzieci i młodzieży.

Wizytacja rozpoczęła się od spotkania ks. biskupa z katechetami, księżmi, zapoznania z pracą w kancelarii parafialnej, ministrantami oraz liderami grup parafialnych. Podczas spotkania liderzy przedstawiali swoje działania i przekazywali sprawozdania na piśmie ks. biskupowi.

23 marca o godz. 18.00 podczas Eucharystii biskup udzielił stuosobowej grupie młodzieży sakramentu bierzmowania. Uświadomił młodzieży, że przyjmując sakrament bierzmowania wkraczają na niełatwą drogę wierności Chrystusowi. Zachęcał, aby nie wstydzili się Jezusa i szli z Jego nauką, aby byli świadkami Chrystusa. W swoim działaniu wybierali to, co jest Bożą wartością i w stronę Boga ich prowadziło. Prosił obecnych podczas Eucharystii o modlitwę w intencji bierzmowanych, aby dary Ducha Świętego, które otrzymali nigdy w nich nie zostały wygaszone.

W Eucharystii uczestniczyli księża z Dekanatu Zgierskiego wraz z ks. Dziekanem Andrzejem Chmielewskim.

24 marca w niedzielę ks. biskup modlił się z nami podczas Mszy świętych o godz. 10.00, 11.30, i 13.00 sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże, udzielał błogosławieństwa, wskazywał drogowskazy do dalszego naszego działania. Podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 parafianie powitali biskupa w naszej parafii a ks. proboszcz Andrzej Blewiński złożył sprawozdanie z działalności duszpasterskiej, gospodarczej parafii.

Obecność biskupa uświadamia nam, że Kościół potrzebuje naszej modlitwy, naszego osobistego nawrócenia i dojrzałej, silnej wiary. Pasterz wskazywał, że zmieniając nasze serce, zmieniając siebie zmieniamy oblicze naszej parafii, miasta i świata. Zachęcał do stosowania praktyk wielkopostnych: modlitwy, postu i jałmużny oraz aby Eucharystię odczytywać jako osobiste spotkanie z Bogiem.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. proboszcz Andrzej Blewiński oraz parafianie podziękowali biskupowi za obecność wśród nas, za sprawowane Eucharystii, słowo pasterskie skierowane do każdego z nas podczas niedzielnych Mszy Świętych, udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, modlitwę w naszej intencji, drogowskazy do dalszego działania w naszej lokalnej winnicy oraz za trud kanoniczny naszej parafii.

Po zakończeniu Eucharystii ks. biskup udał się do „Care” Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, aby tam wspólnie z chorymi odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia i udzielić Bożego błogosławieństwa pacjentom oraz personelowi. Pacjenci nie kryli radości z wizyty księdza biskupa wśród nich oraz dziękowali za słowo pasterskie skierowane do nich i modlitwę w ich intencji.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content