Wspólna wieczerza wigilijna 16.12.2015

W dniu 16 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna w Świetlicy Środowiskowej przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej i Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi wspólnie zorganizowali spotkanie opłatkowe.

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia Bożego Narodzenia. Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, która ma charakter rodzinny. Zaprasza się na nią oprócz krewnych osoby samotne i bliskie naszemu sercu. W organizacjach są osoby aktywne i zaangażowane w działalność społeczną i tworzą jedną wielką rodzinę, gdzie nawzajem się wspierają w różnych działaniach, pomagają i razem przebywają wiele godzin.

Spotkanie wigilijne rozpoczęło się od powitania wszystkich uczestników wieczoru przez prezes Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej i Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi Mariannę Strugińską-Felczyńską.

Powitała opiekunów Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, prezesów parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli instytucji, którzy zaszczycili swoją obecnością. Wśród zaproszonych gości byli:

 1. Waldemar Domarańczyk – wiceprezes Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie
 2. Insp. Andrzej Wolak-Komendant Powiatowej Policji w Zgierzu
 3. Jolanta Świderska – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych reprezentowała Przemysława Staniszewskiego Staniszewskiego – prezydenta Miasta Zgierza
 4. Ewa Lesiak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. Rafała Chylińskiego
 5. Janusz Łuczak-przedstawiciel Telewizji Kablowej ,,Centrum” w Zgierzu
 6. Ks. dr Tomasza Falak – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej przy parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łodzi
 7. Ks. kan. dr Andrzej Blewiński – Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
 8. Ks. Krzysztof Basztabin – z parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
 9. Ks. dr Tomasz Cyliński – z parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

Dyrektorzy placówek: Krystyna Wojtczak Dom Dziecka w Dąbrówce Wielkiej, Ewa Świętosławska Dom Dziecka nr 9 ,,Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi, Irena Konsowicz – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie, Teresa Socalska – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach, Ewa Osówniak – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku, Anna Cain – Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

Podczas uroczystego spotkania nie mogło zabraknąć na niej najważniejszego elementu każdej Wigilii czyli Słowa Bożego. Fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa przeczytał ks. dr Tomasz Cyliński. W świąteczny nastrój wprowadziła nas też młodzież z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku „Słowikowe Trele”, śpiewając kolędy i melodie Bożonarodzeniowe przygotowane pod kierunkiem nauczyciela Wiktora Kaźmierczaka.

Podczas wieczoru wigilijnego podsumowano działalność w organizacjach w 2015 roku i wręczono dyplomy oraz odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny PTSM w Warszawie oraz prezydenta Miasta Zgierza. Prezes Marianna Strugińska-Felczyńska podziękowała za współpracę: Zarządowi Głównemu PTSM, Zarządowi Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, Zarządowi Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz prezesom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Wyraziła swoją wielką radość za wspieranie ją w różnych działaniach. Słowa podziękowania skierowała dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza, dziękując za wsparcie.

Waldemar Domarańczyk, wiceprezes Zarządu Głównego PTSM oraz Członek Zarządu Głównego – Cezary Piotrowski wręczyli dyplomy oraz odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny PTSM dla wyróżniających się działaczy PTSM w roku 2015.

Dyplomy Zarządu Głównego PTSM otrzymali:

 1. Dorota Rózga – członek Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi,
 2. Anna Łada – członek Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi,
 3. S. Agnieszka Wójt – CSFN (Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth) – za założenie i prowadzenie strony internetowej PTSM oraz Akcji Katolickiej
 4. Agnieszka Gajek – członek PTSM

Odznaczenia Zarządu Głównego PTSM wręczono następującym osobom.

 1. Irenie Konsowicz – dyrektorowi Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie – Złotą Odznakę PTSM
 2. Ewie Osówniak – dyrektorowi Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku – brązowa odznakę PTSM
 3. Halinie Kubis – członek PTSM – Złota Odznakę PTSM.

Podziękowania były też dla członków Akcji Katolickiej oraz instytucji wspierających działalność Świetlicy Środowiskowej przyznane przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Podziękowania otrzymały następujące osoby:

 1. Inspektor Andrzej Wolak – Komendant Powiatowej Policji w Zgierzu,
 2. Hanna Wójciak – członek Akcji Katolickiej, wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej
 3. Hanna Florczak -członek Akcji Katolickiej, wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej
 4. Zenona Kalbarczyk – za wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 5. Maria Rogala – członek Akcji Katolickiej, wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 6. Małgorzata Szewczyńska – członek Akcji Katolickiej, wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 7. Urszula Kucharska – członek Akcji Katolickiej, wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 8. Irena Wołoszyńska – wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 9. Alina Leszczak – członek Akcji Katolickiej, wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 10. Maria Olszewska – wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 11. Grażyna Korolewska – wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 12. Hieronima Bretes Wdowiak – członek Akcji Katolickiej, wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 13. Małgorzata Wieczorek – członek Akcji Katolickiej, wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 14. Agnieszka Gajek – wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,
 15. Bogdan Pietrzak – członek Akcji Katolickiej, wspieranie działań w Świetlicy Środowiskowej,

Po wręczeniu podziękowań głos zabrał Waldemar Domarańczyk – wiceprezes Zarządu Głównego PTSM składając podziękowania wszystkim wyróżnionym oraz złożył życzenia życząc radosnych, spokojnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz satysfakcji z działalności w organizacjach.

Życzenia złożyła też prezes AK i PTSM Marianna Strugińska-Felczyńska życzyła wszystkim Świąt wypełnionych radością, miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku 2016 spełniającego wszelkie marzenia ukryte w sercu, wiary i powodzenia, aby wszystkie nasze wspólnie podjęte działania przynosiły sukcesy.

Historię Świąt Bożego Narodzenia przypomniał oraz życzenia złożył ks. kan. dr Andrzej Blewiński życząc słuchania Słowa Bożego i życia według Słowa Bożego oraz zaprosił do wspólnej wieczerzy. Pani prezes Mariannie Strugińskiej-Felczyńskiej życzenia złożyła w imieniu członków i sympatyków PTSM pani Bożena Ober opiekun Sz. K. PTSM w 26 LO. Głos zabrała pani dyrektor Iwona Jędrzejczak – Dyrektor Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przedstawiając działalność edukacyjną w Schronisku Młodzieżowym. Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Zarząd Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza w Łodzi oraz Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej składają wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne słowa podziękowania za udział w uroczystym spotkaniu i zapewnienie miłej serdecznej atmosfery oraz pomoc przy organizacji wieczerzy wigilijnej.

Życzymy Bożego Błogosławieństwa oraz pomyślności na cały rok 2016.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Skip to content