Wybory w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę

13-10-2019 BIALYSTOK WYBORY KOMISJA WYBORCZA GLOSOWANIE URNA FOT. WOJCIECH WOJTKIELEWICZ/KURIER PORANNY GAZETA WSPOLCZESNA / POLSKA PRESS

W kontekście zbliżających się wyborów, w duchu odpowiedzialności za naszą Ojczyznę, zachęcamy do udziału w wyborach, napisali członkowie Rady Stałej KEP. „Wyrażamy nasze najgłębsze przekonanie, że głoszona codziennie w tysiącach polskich parafii Ewangelia ma ciągle moc przemiany polskich sumień i „oblicza tej ziemi”, pozostając tym samym owym moralnym i duchowym fundamentem, bez którego demokracja ostać się nie może” czytamy w opublikowanym już w maju stanowisku polskich biskupów.
Pragniemy przywołać także zasadę, że akt wyborczy, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą, co zaznaczono w „Vademecum wyborczym katolika” stanowiącym dokument Rady ds. Społecznych KEP. Ten krótki dokument oparty na społecznej nauce Kościoła może pomóc w podejściu do wyborów. Obowiązek wyborczy wymaga odpowiedzialnych decyzji. W Vademecum odnajdziemy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik w wyborach: uczestnictwo w wyborach, znaczenie dobra wspólnego oraz jakie wartości są nienegocjowalne. Wśród nich – prawo do życia od poczęcia do naturalnego kresu, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, prymat rodziców w wychowaniu swoich dzieci, wolność sumienia i wolności religijnej, sprzeciw wobec budowania świata „tak, jakby Boga nie było”. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności” czytamy dalej w Vademecum, które zakończono prośbą o modlitwę w intencji Ojczyzny.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy już podjęli nowennę w intencji Ojczyzny, przed wyborami parlamentarnymi, za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, innych zachęcam do jej podjęcia i włączenia się w ten modlitewny szturm do nieba.

Pełny tekst przywołanych dokumentów: „Vademecum wyborczego katolika” dokumentu Rady ds. Społecznych KEP oraz „Stanowiska Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w kontekście nadchodzących wyborów” opublikowany jest na stronie: https://ak.org.pl
Urszula Furtak,

prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Skip to content