APEL AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

do rodziców dzieci i młodzieży wobec narastających zagrożeń

Wobec coraz mocniejszych ataków na polskie rodziny i edukację szkolną Akcja Katolicka w Polsce zwraca się z apelem do rodziców i wychowawców. Obserwujemy, jak świat staje się areną ideologicznych zmagań o człowieka. W krajach Europy Zachodniej funkcjonuje już programowa promocja często zakamuflowanej deprawacji dzieci i młodzieży. Pozbawia się rodziców prawa do wychowywania własnego dziecka. Wielu z nich przegrywa batalię w sądach, a ich dzieci poddawane są przymusowej indoktrynacji. Odbiera się rodzicom ich podstawowe prawo do wychowania. Wmawia się często, że instytucje państwowe wiedzą lepiej, jak wychowywać dziecko.
Na szczęście Polska na tle innych europejskich krajów ciągle jeszcze wyróżnia się podejściem do spraw rodziny i gwarantuje rodzicom bezpieczne wychowanie młodych pokoleń. Polska jeszcze jest perełką wśród krajów europejskich, gdzie rodzice mają prawo decydować o wychowaniu własnego dziecka. Jest to wyraźnie zapisane w Konstytucji i w prawie oświatowym.
W ostatnim czasie jednak zdaje się nam zagrażać to poczucie bezpieczeństwa. Polska szkoła staje wobec zagrożenia, jakim jest promocja niezgodnych z naturą ideologii. Różne osoby czy nawet instytucje usiłują wkraczać do środowisk wychowawczych, by – często w ukryty sposób – kształtować myślenie młodego pokolenia a przez to zmieniać kształt funkcjonowania całego państwa. To jest realizacja neomarksistowskiej ideologii gender, która od lat wkomponowuje się w ten mechanizm.
Akcja Katolicka w Polsce zwraca się także nie tylko rodziców, ale także do nauczycieli, wychowawców i dorastających młodzieży. Bądźmy czujni! Twierdzenia współczesnych ideologów ocierają się o absurdy. Wywracają naturalny porządek świata, tworząc nowe definicje klasycznych pojęć. Z tego szaleństwa zrodziło się pojęcie płci kulturowej, co oznacza, że o tym, jaką człowiek ma płeć, ma decydować nie biologia, ale subiektywne odczucia pojedynczego człowieka. Teoretycy gender klasyczny podział na kobiety i mężczyzn zastępują coraz to nowymi określeniami płci człowieka. To rodzi niebezpieczne konsekwencje dla całego społeczeństwa.
Świadome wprowadzanie młodego człowieka w taki kanał myślowy może wyrządzić ogromną szkodę w jego psychice, w jego samopoczuciu i kształtujących się emocjach. Tak zindoktrynowana grupa nie będzie w stanie założyć trwałej rodziny, podjąć zadań takich, jakie stoją przed obywatelem państwa. To jest działanie, które niszczy psychikę młodego człowieka, który nigdy nie będzie w stanie właściwie funkcjonować.
Papież Franciszek przypomina o potrzebie „pozytywnego i mądrego wychowania seksualnego” skierowanego do dzieci i młodzieży. Ważnym elementem jest tutaj prawo rodziców do wolności w kwestii religijnego wychowania własnych dzieci. Ten argument wciąż zachowuje swoje znaczenie, podobnie jak czymś słusznym jest pobudzać rodziców do współodpowiedzialności za życie szkoły. Żyjemy w ustroju demokratycznym, stąd rodzice więc mają niezbywalne prawo decydować o tym czego uczy się ich dzieci, kto tego uczy i w oparciu o jaki program.
Jednocześnie, zwracamy się z gorącym apelem do rodziców, aby nie godzili się zbyt łatwo na rezygnacje z udziału dzieci i młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Pamiętajmy, że nauczanie religii – obok tego, że w ogóle umożliwia życie wiary i modlitwy oraz wychowuje do życia sakramentalnego i liturgicznego – także kształtuje sumienia dzieci i młodzieży, uczy odróżniania dobra od zła i pomaga rodzinie i szkole w procesie wychowania. Nauczanie religii uczy także szacunku do narodowej i kulturowej tożsamości, uczy odpowiedzialności, dopełnia misję szkoły w zakresie rozwoju kulturalnego i społecznego, przywraca i uzdrawia właściwe relacje międzypokoleniowe, stwarza pole wychowawczego oddziaływania wobec wszystkich osób tworzących środowisko szkolne. Szkolna katecheza to warsztat człowieczeństwa!

Drodzy Rodzice, szanowni nauczyciele i pedagodzy! Ludzie dobrej woli! Uczyńmy wszystko, aby ochronić polską szkołę przed działaniami, które zagrażają właściwemu wychowaniu naszych dzieci i młodzieży! Niech Maryja, Wychowawczyni Syna Bożego i św. Józef – Opiekun Zbawiciela, wspierają nas w tych działaniach!

Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Warszawa, 11 lutego 2023 r. 

Skip to content