Brońmy naszej wiary

Współczesna nauka stwierdza jednoznacznie, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. To prawda ponadwyznaniowa, obowiązująca każdego: wierzącego i niewierzącego, katolika, muzułmanina i żyda. Choć prawda ta jest szeroko dostępna w literaturze naukowej (dzisiaj w Polsce także w podręcznikach szkolnych i encyklopediach dla dzieci), bywa praktycznie przemilczana. Dlatego Akcja Katolicka z wielkim uznaniem przyjmuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zgodnie z Konstytucją RP stanął po stronie życia tych, którzy sami bronić się nie mogą. Papież Jana Pawła II w Encyklice Evangelium Vitae  podkreślił, że „świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. (…) «Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. (…) Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać, ani na to przyzwalać»” (Evangelium Vitae, 57).

Wspieramy rodziców, zwłaszcza kobiety, które przyjęły dar życia i z wielką troską dbają o wychowanie dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych. Święty Jan Paweł II nauczał, iż troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

Z przykrością patrzymy jednak na wielotysięczne manifestacje w czasie pandemii i tak dużej liczby zachorowań na Covid-19. Tłumy ludzi walczące o prawo do aborcji eugenicznej czyli zabijania dzieci nienarodzonych. Protestujące przeciwko Kościołowi.  Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów,  ale każdego obowiązuje także kultura i szacunek do drugiego człowieka. Pamiętajmy o tym.

Apelujemy do wiernych o odwagę w wyznawaniu wiary.  Bądźmy  wsparciem dla tych, którzy przekazali życie i wiarę! Brońmy swoich kapłanów i Kościołów którzy są bazą przekazywania dziedzictwa kulturowego i duchowego.

Naszą bronią niech będzie modlitwa.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Łodzi

Skip to content