Koronka na ulicach miast świata – Zgierz

28 września 2020 r. na placu Kilińskiego – w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny, o godz. 15.00, Zgierzanie dołączyli do akcji „Iskra Bożego Miłosierdzia” modląc się w intencjach ojca świętego Franciszka oraz w sprawach ważnych dla społeczności, w której żyją. W tym roku wspólnie modlono się o Miłosierdzie Boże dla nas i o pokój na świecie oraz zaprzestanie pandemii Coronovirusa.
Licznie zebrani mieszkańcy Zgierza, pamiętali o maseczkach. Od lat ludzie organizują się spontanicznie, zapraszają nawzajem poprzez plakaty, e-maile, SMS-y, ogłoszenia w lokalnej prasie, przez portale społecznościowe, a także przez ogłoszenia parafialne.
Wraz z mieszkańcami modlili się ks. Dziekan Dekanatu Zgierskiego – ks. kan. Andrzej Chmielewski, ks. proboszcz kan. dr Andrzej Blewiński i ks. kan. Stanisław Kaniewski z parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.
Osoby poprzez wspólną modlitwę ze swoimi kapłanami, zatrzymali się w zadumie i kontemplacji Bożego Miłosierdzia, dali świadectwo integracji ze swoimi kapłanami, świadectwo wiary i odpowiedź na Apel Ojca Świętego Jana Pawła II.
Wierni są świadectwem dla innych, dla wierzących i tych, którzy są daleko od Pana Boga. Pokazują, że Kościół to ludzie i że modlitwą można przemieniać świat. Pokazują czym jest Boże Miłosierdzie i jak ważna jest przekazana św. Faustynie modlitwa. Przechodzący obok dołączali do modlących, przyglądali się, inni odchodzili. – Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia!

Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca, rodzi pokój.
Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w świetle której odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. – Apel Ojca Świętego

Idea „Koronki na ulicach miast świata” zrodziła się w Łodzi w 2007 r. podczas koncertu na cześć patronki miasta św. Faustyny, który zorganizowały osoby z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wraz z opiekunem o. Remigiuszem Recławem, jezuitą. Do Łodzi przyjechał wtedy ks. Andrzej Kozakiewicz – kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku i poprosił, by mieszkańcy miasta odmawiali Koronkę w intencji beatyfikacji ks. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny i wielkiego apostoła Bożego Miłosierdzia. Łodzianie podchwycili prośbę księdza, ale postanowili także wyjść z tą cudowną modlitwą na ulice. Koronkę zaplanowano na 28 września 2008 r. Kilka miesięcy potem okazało się, że jest to także termin beatyfikacji ks. Sopoćko. Zespół organizujący akcję przyjął nazwę „Iskra Bożego Miłosierdzia”. Pierwsza modlitwa na ulicach to 111 łódzkich skrzyżowań. Kolejne lata to także inne polskie miasta. Koronka obejmuje już blisko 50 polskich miast i mniejszych miejscowości, ale też wychodzi poza granice Polski. Ludzie stają z różańcem w ręku na ulicach miast europejskich, afrykańskich, amerykańskich, australijskich i azjatyckich. W 2009 r. w akcję włączyło się Haiti. W kwietniu 2010 r. delegacja z tego kraju przyleciała do Polski po relikwie św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćko. Organizatorzy akcji są pewni, że Koronka do Miłosierdzia Bożego to modlitwa, która zdolna jest przemieniać świat. – Każdy może się przyłączyć.

Po błogosławieństwie kapłani zaprosili w imieniu swoim i Ks. Abp. Grzegorza Rysia wszystkich wiernych do uczestniczenia we Mszach św. związanych z Jubileuszem 100-lecia Diecezji Łódzkiej:
– W dn. 4 października 2020 r. godz. 18.00 w par. Św. Katarzyny w Zgierzu pod przewodnictwem zaproszonego biskupa Wiesława Meringa.
– 5 października 2020 r. o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej z obecnością Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

Marianna Strugińska
Zdjęcia Marianna

Skip to content