Archidiecezjalna pielgrzymka do Gniezna

Abp Ryś: Wyrastamy jako diecezja z grobu św. Wojciecha męczennika!  

Wielkimi krokami zbliża się jubileusz 100-lecia diecezji łódzkiej. Z tej okazji – w sobotę 12 września 2020 r. – z inicjatywy łódzkich księży biskupów – została zorganizowana jednodniowa pielgrzymka do Gniezna – najstarszej Metropolii Kościelnej na ziemiach Polskich, z której części ziem powstała w 1920 roku diecezja łódzka.

Z całej Archidiecezji Łódzkiej do gnieźnieńskiej katedry przyjechało blisko 1000 pielgrzymów, którzy poprzez modlitwę przy grobie Świętego Wojciecha Męczennika oraz uczestnictwo w Eucharystii modląc się w intencjach swoich rodzin oraz najważniejszych spraw Kościoła Łódzkiego przygotowywali się duchowo do obchodów jubileuszowych.

Łódzcy pątnicy zostali powitani katedrze gnieźnieńskiej przez księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka – Prymasa Polski, który życzył wszystkim pątnikom zgromadzonym w bazylice prymasowskiej, – aby ta pielgrzymka odbywająca się w sobotę – dzień Maryjny – przynosi wam błogosławione owce i niech będzie radością i mocą serc waszych. – mówił ksiądz prymas. Wspomniał także, że – Katedra gnieźnieńska – w styczniu 1949 roku – została z rynku ostrzelana przez radziecki czołg i część środkowa katedry zapadła się pod wpływem ognia. Te sklepienia, pod którymi jesteśmy zostały zniszczone. Wielkim dziełem Prymasa Tysiąclecia – naszego biskupa – była regotyzacja tej katedry i odtworzenie także tych pięknych sklepień, które po latach chcemy odnawiać. – tłumaczył metropolita gnieźnieński.

Następnie pątnicy wysłuchali konferencji metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia na temat gnieźnieńskich korzeni Kościoła Łódzkiego. – Najstarsza łódzka parafia została erygowana przez drugiego w historii Prymasa Polski – Wojciecha Jastrzębca w 1428 roku. Ten arcybiskup erygował oprócz tej łódzkiej parafii jeszcze 10 innych parafii na terenie dzisiejszej naszej diecezji. To są: Skoszewy, Ujazd, Wartkowice, Dobra, Szczawin, Wygiełzów, Dalików, Łaznów, Leźnica Wielka, Parzęczew. – mówił arcybiskup Grzegorz.

Wskazując na grób św. Wojciecha męczennika powiedział – Wyrastamy z tego grobu! Nawet jak ktoś nie ma szczęścia przynależności do jednej z tych 74 parafii, które założyli gnieźnieńscy arcybiskupi, a więcej niż połowa tych parafii to dzisiejsza Łódź, bo wtedy Łódź miała jedną parafię. Więc można powiedzieć, że się cała Łódź narodziła się z Gniezna. Przyjeżdżamy dzisiaj tutaj, żeby korzeniem sięgnąć do tego grobu, i żeby poczuć moc tej krwi męczennika. – zauważył łódzki pasterz.

Po konferencji łódzcy biskupi wraz z Księdzem Prymasem podeszli do pięciu miejsc w katedrze, gdzie upamiętnieni zostali biskupi gnieźnieńscy, którzy utworzyli parafie znajdujące się w granicach Archidiecezji Łódzkiej. W tych miejscach arcybiskup Grzegorz zapalił świece wyrażające pamięć i wdzięczność tym Pasterzom Kościoła.

W samo południe łódzcy pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii przy relikwiach św. Wojciecha, w czasie której Słowo Boże wygłosił arcybiskup metropolita gnieźnieński – ks. abp Wojciech Polak.

W homilii kaznodzieja wskazał na to, że – jak w czasach pasterskiego posługiwania Prymasa Tysiąclecia tu w Gnieźnie i tam w Warszawie, dzięki decyzji Ojca Świętego, który jak sam Prymas mówił – wczuł się w te nurty dziejowe narodu i dlatego swą decyzją związał latorośl – odradzającą się z gruzów Warszawy z krzewem winnym – Gnieznem, aby nowa Polska – jak mówił – nadal budowana z żywych i wybranych kamieni na fundamencie apostołów i proroków – gdzie głównym kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Tak samo u początków budzącej się po latach zaborów wolnej i niepodległej Polski papież Benedykt XV 100 lat temu powołał do istnienia waszą diecezję – dziś Archidiecezję Łódzką – latorośl związaną u samych początków chrześcijaństwa w Polsce z krzewem winnym – Gnieznem! Wasze więc pielgrzymowanie do Gniezna jest wyrazem duchowej więzi i jedności. – podkreślił ksiądz prymas.

Ksiądz Prymas zauważył również, że – wspólna przeszłość, a więc korzenie, z których wyrastamy, niesie niewątpliwie i odzwierciedla  nasze poczucie więzi i przynależności. Jeżeli bowiem jest prawdą – jak uczył nas tu Jan Paweł II – że musimy widzieć na nowo otwarty Wieczernik Zielonych Świąt, to właśnie te otwarte na oścież drzwi Wieczernika naszego millenium – jak nazywał tę katedrę Papież – muszą nam przypominać, że stąd wyszedł Kościół – nasz Kościół. I szedł z Chlebem połamanym w dłoniach, z męką Chrystusa w oczach, i z miłością w sercu! Dzięki wodzie Chrztu św. i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha narodził się Kościół, który żyje pośród synów i córek tej ziemi . – podkreślił abp Polak.

Pod koniec liturgii, tuż przed błogosławieństwem, Prymas Polski wręczył metropolicie łódzkiemu relikwii św. Wojciecha – Patrona Polski – wskazując na tego, który stoi u fundamentów Kościoła w Polsce, ale także Kościoła, który jest na ziemi łódzkiej.

Po zakończeniu Eucharystii miało miejsce wspólne zdjęcie na schodach prowadzących do gnieźnieńskiej katedry oraz czas na zwiedzanie.

Archidiecezja Łódzka – łac. Archidioecesis Lodziensis – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim. Ustanowiona diecezją 10 grudnia 1920 przez papieża Benedykta XV. Ustanowiona archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej przez Jana Pawła II dnia 25 marca 1992 bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”. Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 24 lutego 2004 ustanowił metropolię łódzką, w skład której wchodzi archidiecezja łódzka i diecezja łowicka.

Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl

Skip to content