Półkolonie w Roku Jubileuszu

100-lecia Odzyskania Niepodległości

Akcja Katolicka organizując półkolonie wspólnie z parafią  pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu włączyła się w szereg projektów np.  projekt z cyklu „Okno na Świat” – podróże. W ramach tego projektu zorganizowała  zajęcia kulinarne z potraw włoskich. Nawiązała do Roku 2018 związanego z Jubileuszem 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Polsce. Włączając się w te projekty zorganizowano kilka wycieczek dla dzieci, aby mogły zapoznać się  z historią, bohaterami  Powstania Styczniowego, twórcami Niepodległości w Polsce. Podczas wyjazdów dzieci  zapaliły znicz pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów:  Powstania Styczniowego na cmentarzu w Dobrej, Placu Stu Straconych w Zgierzu, w Warszawie  na Cmentarzu Bródnowskim  pod pomnikiem rodziny Dmowskich, Armii Krajowej, Katyńczyków, w Łodzi pod pomnikiem Ignacego Skorupki, dotarliśmy też do stróży Sanktuarium  Narodowego Andrzeja Boboli.

Zapoznały się z bohaterami, którzy walczyli o wolną Polskę i dowiedziały się dlaczego obchodzimy święto 11 listopada jako najważniejsze Święto Narodowe w Polsce. W tym dniu obchodzimy rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami okupantów. Wspomniano też o ustalonym przez  Sejm  roku 2018 – Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości. I wojna światowa zakończyła się właśnie 11 listopada 1918 r. po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim. W tym dniu Polska powróciła na mapę Europy.

Jednym z punktów programu było spotkanie z Ojcem Jezuitą u Św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski w Sanktuarium Narodowym.

Andrzej Bobola – polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, kaznodzieja, męczennik, święty Kościoła katolickiego, autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Jeden z katolickich patronów Polski.

Z historią życia Andrzeja Boboli zapoznał nas ojciec Jezuita – mówił o męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli i jego patriotyzmie do Ojczyzny i charyzmatach.

Jezuita wskazał  na siedem wydarzeń, które świadczą o zatroskaniu św. Andrzeja Boboli  o naszą Ojczyznę. 16 kwietnia 1702 roku – znalezienie trumny św.  Andrzeja po czterdziestu pięciu latach  od męczeńskiej śmierci oraz objawienie się w 1819 roku ks. Alojzemu Korzeniowskiemu, dominikanowi, któremu święty powiedział, że „gdy ta wojna się zakończy, ja będę jej głównym patronem”. Trzecia interwencja św. Andrzeja to zdarzenie z nocy 14 na 15 sierpnia 1920 roku, które przeszło do historii jako Cud nad Wisłą, czwarte – 26 września 1939 roku, gdy zdecydowano się na przeniesienie trumny z Mokotowa na Starówkę do kościoła Matki Bożej Łaskawej, gdzie znajdowała się do wybuchu powstania warszawskiego. Piąte związane  z przeniesieniem trumny św. Andrzeja Boboli w sierpniu 1944 roku do kościoła św. Jacka  przy ul. Freta, gdzie przetrwała  do 7 lutego 1945 roku, kiedy to przewieziono ją do Domu Pisarzy na Mokotowie, który św. Andrzej Bobola obrał sobie na stałą ziemską siedzibę. Ostatnim przywołanym przez księdza wydarzeniem był 10 kwietnia  2010 roku i tragedia smoleńska. Wśród członków była Teresa Walewska-Przyjałkowska, która miała przy sobie relikwiarz  z relikwiami św. Andrzeja Boboli. Relikwiarz uległ uszkodzeniu, ale same relikwie Świętego zostały nienaruszone.

Jezuita wskazał nam na szczególne charyzmaty, którymi odznaczał się św. Andrzej Bobola: jest wzorem jedności między narodami, wyznaniami i kulturami w każdym pokoleniu. Innym charyzmatem św. Andrzeja Boboli jest jego zawierzenie Matce Bożej. Choć był wspaniałym wykładowcą Pisma Świętego, poszukiwanym kaznodzieją, zauważał ludzką biedę. Szedł do biednego ludu z przesłaniem Ewangelii – porywał serca i całe miejscowości dla Boga. I dziś przywołujemy jego pomocy, gdy wkrada się bezradność w obliczu choroby, a on okazuje się szczególnie skutecznym orędownikiem.

Kolejnym punktem programu była Archikatedra św. Jana Chrzciciela. To tutaj w 1791 r. zaprzysiężona została pierwsza w Europie konstytucja – Konstytucja 3 Maja.

W XVII i XVIII w. miało tu miejsce wiele ważnych uroczystości, w tym m.in. śluby Władysława IV, a później Jana Kazimierza z Ludwiką Marią Gonzagą oraz Jana III Sobieskiego z Marią Kazimierą d’Arquien, zwaną Marysieńką. Tutaj także koronowany był Stanisław Leszczyński wraz z żoną oraz Stanisław August Poniatowski. W historii bazyliki jedna data zapisała się jednak szczególnie – 3 maja 1791. Wtedy to zaprzysiężona została w kościele Konstytucja 3 Maja, pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela stanowi jeden z najważniejszych panteonów narodowych Polski. W jej wnętrzach spoczywa wiele znaczących osobistości ze świata polityki, kultury i religii oraz wielu zasłużonych dla Polski takich jak król Stanisław August Poniatowski, Gabriel Narutowicz, Ignacy Mościcki, Ignacy Jan Paderewski, Kazimierz Sosnkowski, Henryk Sienkiewicz, czy też kardynałowie August Hlond i Stefan Wyszyński .

Na tablicy Wincentego Witosa widnieje napis: Potęgi Państwa i Jego Przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy geniusz – uczynić to może cały świadomy swych praw i obowiązków naród – Wincenty Witos.

Wojciech Korfanty – przywrócił Polsce Śląsk. Ignacy Jan Paderewski – pianista, kompozytor, wybitny polityk i działacz polonijny.

Prymas Polski kard. August Hlond w 1948 r. na Jasnej Górze w obecności Episkopatu i miliona wiernych dokonał aktu poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

Dzieci dowiedziały się, że  Ojciec Święty ogłosił heroiczność cnót Sługi Bożego Księdza Kard. Stefana Wyszyńskiego. Teraz czynione są kroki na tym ostatnim etapie beatyfikacji, jakim jest troska o uznanie cudu dokonanego przez wstawiennictwo Czcigodnego Sługi Bożego – mówił przewodnik.

Udaliśmy się pod Pomnik Powstania Warszawskiego należny czci Polaków walczących w 1944 w Powstaniu Warszawskim.

Podczas półkolonii dzieci były w gospodarstwie agroturystycznym w Chruścinie, kąpały się w kąpielisku w Arturówku, bawiły Parku Miejskim w Zgierzu, zwiedzały Kopalnię Soli w Kłodawie, Sanktuarium w Łagiewnikach, Skoszewie, zwiedzały  ruiny zamku w Biesiekierzach. Brały udział w zajęciach muzealnych w Oporowie, Nieborowie. Miały dyskotekę, ognisko, pieczenie kiełbasek, karmienie zwierząt w Chruścinie. Zwiedzały wystawę poświęconą 100-leciu Niepodległości w Chróścinie, Warszawie. Miały zajęcia na boisku orlik w Zgierzu.

Serdeczne słowa podziękowania składam osobom które wspierały to dzieło: Hannie  Florczak, Alinie Leszczak, Marii Rogali, Urszuli Kucharskiej, Aleksandrze Adamczyk, Zuzannie Pińkowskiej, Szymonowi Wieczorek, Felicji Kowalskiej, ks. Tomaszowi Cylińskiemu, ks. Andrzejowi Blewińskiemu – proboszczowi, ks. Pawłowi Kłysowi, Michałowi Kiriczenko, Sylwii Bełkowskiej, s. Agnieszce Wójt, Annie Skopińskiej, Antoniemu Zalewskiemu, Agnieszce Popielawskiej, Agnieszce i Ewelinie oraz rodzicom.

Dziękuję wszystkim darczyńcom: Urzędowi Miasta Zgierza, Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi, Departamentowi Sportu i Turystyki, Fundacji NON IRON, Fundacji Kółko Graniaste, KSM, Lucynie  Drygalskiej,  Zenonie Sobolewskiej, Bankowi Spółdzielczemu  w Zgierzu, przewodnikowi Piotrowi Solle, firmie przewozowej Stojeccy.

Marianna Strugińska-Felczyńska
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Skip to content