Informacje i zaproszenia

Archidiecezja Łódzka – łac. Archidioecesis Lodziensis – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim. Ustanowiona diecezją 10 grudnia 1920 przez papieża Benedykta XV. Ustanowiona archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej przez Jana Pawła II dnia 25 marca 1992 bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”. Ojciec św. Jan Paweł II dnia 24 lutego 2004 ustanowił metropolię łódzką, w skład której wchodzi archidiecezja łódzka i diecezja łowicka.

      

Aktualności

Nowości na stronie fanpage

Stanowiska


STANOWISKO W SPRAWIE KARTY LGBT+

Stanowczo protestujemy przeciw wprowadzeniu do przedszkoli i szkół standardów edukacji seksualnej WHO...


STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI

Akcja Katolicka popiera inicjatorów i organizatorów manifestacji  STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI...


W OBRONIE PRAWDY

Ostatnie tygodnie w naszym kraju to wielka batalia o życie, to poczęte, dopiero rodzące się w łonie matki, życie bezbronnego, niewinnego człowieka. To walka o zapisanie każdemu prawa...

Formacja

WRZEŚNIOWY SERWIS ORRK nr 123

Stanowisko katolików wobec LGBT+

Episkopat Polski przedstawił zdecydowane stanowisko wobec osób związanych z ruchem LGBT+. Niewielkie grupy osób związane z tym ruchem próbują agresywnie narzucić swoją ideologię społeczeństwu. Opracowany przez Episkopat 27-stronicowy dokument bardzo jasno przedstawia nauczanie i stanowisko Kościoła wobec ruchu LGBT+. Zachęcam do zapoznania się całym dokumentem, nie tylko z jego pracowaniem, na stronie Episkopatu. Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym będziemy mogli swobodniej działać i podejmować inicjatywy apostolskie i ewangelizacyjne...

SIERPNIOWY SERWIS ORRK nr 122

Okres wakacji czasem formacji

Okres wakacyjny to czas intensywnych działań formacyjnych: odbywają się seminaria, rekolekcje, oazy, i inne spotkania, które pogłębiają formację członków ruchów. W tym roku mniej jest spotkań wyjazdowych, częściej odbywają się spotkania i rekolekcje z wykorzystaniem internetu. Ale ważne jest, że praca formacyjna postępuje, gdyż żyjemy w okresie ostrej walki duchowej, walki z chrześcijaństwem, z Chrystusem oraz Kościołem. Wszystko to dokonuje się pod płaszczykiem wolności, tolerancji, szerzenia pluralizmu, demokracji, poszanowania mniejszości itp. Wierzę, że Duch Święty w tym trudnym czasie będzie nas szczególnie umacniał, inspirował, pomagał rozeznawać jakimi drogami mamy pójść, aby pozostać wiernymi Ewangelii oraz charyzmatowi ruchu, czy stowarzyszenia...

Na skróty