Informacje i zaproszenia

DIECEZJALNA ANKIETA NT. PARAFII

W archidiecezji łódzkiej trwa synod duszpasterski, który w roku 2020 poświęcony będzie parafii. Kuria Metropolitalna Łódzka i socjologowie z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali ankietę skierowaną do wszystkich wiernych naszej Archidiecezji. Jej wyniki zostaną wykorzystane w opracowaniach naukowych, z których korzystać będą badacze oraz uczestnicy Synodu. Ankieta dostępna od 1 stycznia 2019 roku ma formę internetowa, jest całkowicie anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje ok. 30 – 40 min. W przypadku większości pytań należy zaznaczyć wybrane odpowiedzi, ale jest też miejsce na wpisanie własnych opinii. Archidiecezja Łódzka zwraca się z serdeczną prośbą o jak najliczniejszy udział w tym badaniu i udzielenie pomocy w wypełnieniu ankiety osobom, które nie korzystają z Internetu.

      

Aktualności

Nowości na stronie fanpage

Stanowiska


STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI

Akcja Katolicka popiera inicjatorów i organizatorów manifestacji  STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI...


W OBRONIE PRAWDY

Ostatnie tygodnie w naszym kraju to wielka batalia o życie, to poczęte, dopiero rodzące się w łonie matki, życie bezbronnego, niewinnego człowieka. To walka o zapisanie każdemu prawa...


DAĆ ODPÓR LUDZIOM ANTYWARTOŚCI

Każdy człowiek sumienia broni życia jako wartości uniwersalnej. Nie trzeba być katolikiem, aby to rozumieć, ponieważ właśnie ta wartość w naturalny sposób...

Formacja

LISTOPADOWY SERWIS ORRK nr 101

Kościół młodych

Bieżący numer „Serwisu ORRK”, w dużej mierze, poświęcony jest Synodowi Biskupów. To ważne doświadczenie dla całego Kościoła - stworzenie właściwych warunków ludziom młodym, aby w Kościele czuli się jak u siebie w domu, a nie w chłodnej instytucji zajmującej się sprawami religii. To wielkie wezwanie nie tylko dla Kościoła lokalnego, ale dla nas ruchów i stowarzyszeń katolickich. Mam nadzieję, że listopadowe spotkanie Plenarne ORRK w tym nam dopomoże...

PAŹDZIERNIKOWY SERWIS ORRK nr 100

100. numer „Serwisu ORRK”

Obchodzimy jubileusz setnego wydania „Serwisu ORRK”. Pierwszy numer ukazał się w październiku 2009 roku w roku. Jesteśmy wdzięczni czytelnikom za wytrwałość oraz redaktorom za trud przygotowania tych kilku tysięcy stron opisujących życie i działalność ruchów oraz stowarzyszeń katolickich. Serwis przekazuje również inspiracje do pracy formacyjnej oraz rozwoju apostolstwa. Jest też pomostem pomiędzy Ojcem św. a ruchami w Polsce...

Na skróty