Informacje i zaproszenia

      

Aktualności

Nowości na stronie fanpage

Stanowiska


STANOWISKO W SPRAWIE KARTY LGBT+

Stanowczo protestujemy przeciw wprowadzeniu do przedszkoli i szkół standardów edukacji seksualnej WHO...


STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI

Akcja Katolicka popiera inicjatorów i organizatorów manifestacji  STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI...


W OBRONIE PRAWDY

Ostatnie tygodnie w naszym kraju to wielka batalia o życie, to poczęte, dopiero rodzące się w łonie matki, życie bezbronnego, niewinnego człowieka. To walka o zapisanie każdemu prawa...

Formacja

WRZEŚNIOWY SERWIS ORRK nr 123

Stanowisko katolików wobec LGBT+

Episkopat Polski przedstawił zdecydowane stanowisko wobec osób związanych z ruchem LGBT+. Niewielkie grupy osób związane z tym ruchem próbują agresywnie narzucić swoją ideologię społeczeństwu. Opracowany przez Episkopat 27-stronicowy dokument bardzo jasno przedstawia nauczanie i stanowisko Kościoła wobec ruchu LGBT+. Zachęcam do zapoznania się całym dokumentem, nie tylko z jego pracowaniem, na stronie Episkopatu. Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym będziemy mogli swobodniej działać i podejmować inicjatywy apostolskie i ewangelizacyjne...

SIERPNIOWY SERWIS ORRK nr 122

Okres wakacji czasem formacji

Okres wakacyjny to czas intensywnych działań formacyjnych: odbywają się seminaria, rekolekcje, oazy, i inne spotkania, które pogłębiają formację członków ruchów. W tym roku mniej jest spotkań wyjazdowych, częściej odbywają się spotkania i rekolekcje z wykorzystaniem internetu. Ale ważne jest, że praca formacyjna postępuje, gdyż żyjemy w okresie ostrej walki duchowej, walki z chrześcijaństwem, z Chrystusem oraz Kościołem. Wszystko to dokonuje się pod płaszczykiem wolności, tolerancji, szerzenia pluralizmu, demokracji, poszanowania mniejszości itp. Wierzę, że Duch Święty w tym trudnym czasie będzie nas szczególnie umacniał, inspirował, pomagał rozeznawać jakimi drogami mamy pójść, aby pozostać wiernymi Ewangelii oraz charyzmatowi ruchu, czy stowarzyszenia...

Na skróty