Informacje i zaproszenia

      

Aktualności

Nowości na stronie fanpage

Stanowiska


STANOWISKO W SPRAWIE KARTY LGBT+

Stanowczo protestujemy przeciw wprowadzeniu do przedszkoli i szkół standardów edukacji seksualnej WHO...


STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI

Akcja Katolicka popiera inicjatorów i organizatorów manifestacji  STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI...


W OBRONIE PRAWDY

Ostatnie tygodnie w naszym kraju to wielka batalia o życie, to poczęte, dopiero rodzące się w łonie matki, życie bezbronnego, niewinnego człowieka. To walka o zapisanie każdemu prawa...

Formacja

PAŹDZIERNIKOWY SERWIS ORRK nr 112

Eucharystia  daje  życie

Miesiąc październik jest w tym roku szczególnym miesiącem intensywnej modlitwy za misje, o ich owocność, o nowe powołania misyjne. Jeszcze tylu ludzi nie zna Chrystusa! W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczniemy nowy trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, który będzie przeżywany pod hasłem „Eucharystia daje życie”. W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). Jest to dla nas dobra okazja, aby pogłębić naszą wiarę, aby to była wiara w Boga żyjącego i działającego tu i teraz. A zarazem trzyletni program duszpasterski Kościoła stwarza nam warunki do pogłębienia życia Eucharystią. 13 października odbędą się wybory do Parlamentu RP, pójdźmy do urn i wybierzmy tych, którzy nie tylko powołują się na Naukę Społeczną Kościoła, ale ją w praktyce realizują.

SIERPNIOWY SERWIS ORRK nr 110

Kościół a gender

Mimo wakacji przesyłamy kolejny numer „Serwisu ORRK”, który zawiera ważny dokument Stolicy Apostolskiej. W tekście czytamy: „Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej powierza ten tekst – szczególnie w środowiskach, których dotyczy to zjawisko, tym wszystkim, którym leży na sercu sprawa wychowania, a zwłaszcza wspólnotom wychowawczym szkół katolickich oraz osobom inspirującym się chrześcijańską wizją życia, pracującym w innych typach szkół. Dokument ten jest adresowany także do rodziców, uczniów, dyrektorów szkół i ich pracowników, a również do biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, ruchów kościelnych, stowarzyszeń wiernych świeckich oraz innych organów”...

Na skróty