KEP wybrała prezesa dla Akcji Katolickiej w Polsce

Podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego w Warszawie w dniach 13-14 marca 2024 r. biskupi wybrali prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, na czas kolejnej VIII kadencji w latach 2024-2028. Tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję powierzyli Panu Andrzejowi Kamińskiemu, prezesowi Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie zachęcamy do otoczenia modlitwą Pana Andrzeja i całe powierzone mu dzieło Akcji Katolickiej w Polsce.

 

W imieniu Zarządu Krajowego

Urszula Furtak,

prezes Akcji Katolickiej w latach 2016-2020 oraz 2020-2024

Andrzej Kamiński, Diecezja Bielsko – Żywiecka

Jest żonaty. Mieszka w Dankowicach. Gmina Wilamowice. Powiat Bielski. Województwo Śląskie.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych. Jego zawodowa ścieżka związana była z oświatą. Pracował jako nauczyciel, wizytator szkół zawodowych oraz dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach. Ponad rok pracował na stanowisku Dyrektora ds. organizacyjnych i eksploatacji Przedsiębiorstwa i Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Od 1996 jest członkiem Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej w parafii pw. Św. Wojciecha

w Dankowicach. Pełni funkcję prezesa POAK. Od 2006 roku jest prezesem Zarządu Diecezjalnego Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Jest wieloletnim członkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Przez wiele lat był samorządowcem (radnym powiatowym, a następnie radnym sejmiku województwa śląskiego). Od 2010 roku jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2015-2019 był senatorem IX kadencji Senatu RP. Od 24 czerwca 2021 roku do 22 lutego 2024 roku wicestarosta Powiatu Bielskiego. Z dniem 23 lutego 2024 roku przeszedł na emeryturę.

Skip to content