ZARZĄD KIAK ZACHĘCA DO PODJĘCIA REAKCJI W OBRONIE ŚW. JANA PAWŁA II

Podczas rekolekcji dla Rady KIAK w sobotę 11 marca 2023 r., które miały miejsce w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej. Z myślą przewodnią by podjąć zadanie promieniowania wiarą w dzisiejszym świecie, omówiono kolejne tematy przygotowania zadań wynikających z kalendarium na rok 2023.

Zarząd Krajowy w ślad za oficjalnym komunikatem w obronie Św. Jana Pawła II zachęca do podjęcia modlitwy i akcji ukazujących nasze przywiązanie do tego Wielkiego Świętego Polaka. Wyrazem tego niech będzie ofiarowana Eucharystia i nasza ufna modlitwa za Ojczyznę, nasze rodziny i zniewolonych przez „moce zła” wielu Polaków. Zarząd KIAK zachęca też do zewnętrznych czytelnych znaków jak: wywieszenie flagi, udekorowanie okien naszych domów, otoczenie troską poprzez złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i modlitwy przy Jego pomnikach. Szczególnym wyrazem naszego poparcia niech będzie uczestnictwo w marszach i procesjach wynagradzających, planowanych już w wielu miastach Polski w dniu 2 kwietnia. Zabierzmy na nie flagi i emblematy Akcji Katolickiej.

W imieniu Zarządu KIAK
Urszula Furtak, prezes

Skip to content