WPROWADŹMY ZAKAZ SUROGACJI

Surogacja, dokładniej określana jako macierzyństwo zastępcze, to umowa, której celem jest poczęcie, urodzenie, a następnie porzucenie dziecka i przekazanie go innej osobie lub osobom.

WEJDŹ NA WWW.PROTESTUJ.PL I PODPISZ PETYCJĘ

W ten sposób uprzedmiatawia się kobiety, a dzieci stają się towarem, który ma być poczęty, a następnie porzucony przez matkę. Macierzyństwo zastępcze prowadzi do zerwania więzi z rodzicami biologiczni, a tym samym do utraty przez dziecko własnej tożsamości i pochodzenia. Ludzka prokreacja przybiera natomiast postać działalności zarobkowej.

To nie jest abstrakcyjny problem, proceder ten ma miejsce w różnych krajach, uchodzących za cywilizowane. Razem możemy to zmienić.

Pamiętaj – to specyficzny handel żywym towarem!

Praktyka surogacji narusza zarówno prawo europejskie, jak i prawo międzynarodowe. Jednak wiele państw członkowskich Unii Europejskiej toleruje lub akceptuje ten rodzaj handlu ludźmi. Jeżeli w tej chwili nie wyrazimy swojego sprzeciwu, już niedługo proceder ten upowszechni się także w Polsce!

Nie dopuść do tego!

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy rozpoczyna wkrótce debatę na temat macierzyństwa zastępczego. To doskonały moment, aby skutecznie potępić tę praktykę.

Kliknij i podpisz protest, my zaś przekażemy go Radzie Europy, by ta podjęła kroki zmierzające do skutecznej walki z tym procederem!

Z serdecznymi pozdrowieniami,  

Zespół Protestuj.pl

Skip to content