OŚWIADCZENIE W SPRAWIE USTAWY „O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI”

Oświadczenie Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w sprawie ustawy „o leczeniu niepłodności”.

W dniu 24 czerwca 2015 r. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej wydał Oświadczenie w którym czytamy:

„Projekt legalizuje kontrowersyjną metodę in vitro w prawie polskim. Pod pozorem spełniania pragnień niepłodnych małżeństw do posiadania dziecka obecny rząd stwarza pole niekontrolowanej ekspansji biznesu związanego z technologią in vitro” i dalej:

„Dotychczasowa dyskusja, naszym zdaniem, nie spełniała wymogów merytorycznych konsultacji społecznych, które winny poprzedzić tak istotne zmiany prawa. (…) Tym głosowaniem okażecie lekceważenie zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa, pokażecie także jednoznacznie komu służycie – czy normalnym rodzinom, czy środowiskom LGBT ośmieszającym i deformującym życie rodzinne.

Pragnę wyrazić głęboką nadzieję, że spokojna refleksja, jaka winna poprzedzić ostateczne głosowanie w tak ważnym przedmiocie, pozwoli Państwu zagłosować w sposób  potwierdzający stałość i uniwersalność wartości chrześcijańskich i etycznych oraz prawa naturalnego, które nie podlegają koniunkturalnym zmianom dyktowanym przez doraźne interesy grup nieprzyjaznych Polskiej Rodzinie.

Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej”

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, już  przed  I czytaniem projektów ustaw dotyczących  in vitro, wraz z przedstawicielami szeregu środowisk umieścił na swojej stronie internetowej (www.aklodz.pl) Oświadczenie zatytułowane „Nie chcemy finansowania sztucznego zapłodnienia” i przekazał je posłom   województwa łódzkiego. Następnie wystąpił (13 maja 2015 r.) do Marszałka Sejmu RP z wnioskiem o rozszerzenie składu posłów procedujących w/w projekty.

Dziś  wiemy już, że w III czytaniu, po odrzuceniu ze wszech miar słusznych wniosków mniejszości i poprawek zgłaszanych przez profesora etyki posła Jarosława Gowina, głosami 261 posłów ustawa została uchwalona. Z naszego województwa łódzkiego, przeciw uchwaleniu tej haniebnej ustawy, głosowali posłowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości: Marcin Mastalerek, Antoni Macierewicz, Marek Matuszewski, Piotr Polak, Grzegorz Schreiber, Dariusz Seliga, Robert Telus; poseł Zjednoczonej Prawicy – Tadeusz Woźniak, poseł niezrzeszony – Jarosław Jagiełło i Pani Poseł Krystyna Ozga z PSL-u.

Dziękujemy im za to. Dziękujemy też gorąco Paniom i Panom Posłom, którzy na posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach Komisji Zdrowia i Podkomisji bronili naukowej prawdy o dziecku poczętym i jego prawach, wnosili poprawki i składali wnioski mniejszości. Ich wystąpienia poszerzyły i pogłębiły naszą wiedzę o zbrodniczości  zapisów rządowego projektu ustawy i o wieloaspektowej szkodliwości samego procesu „in vitro”.

Akcja Katolicka Archidiecezji  Łódzkiej będzie wytrwale i konsekwentnie uświadamiać  posłów i kandydatów na posłów i senatorów oraz ogół społeczeństwa Ziemi Łódzkiej, o sprzeczności z Prawami Człowieka i Obywatela, z Konstytucją RP i ze zdrowym rozsądkiem, zapisów uchwalonej przez Sejm ustawy i  o jej szkodliwości również dla budżetu państwa tworzonego przecież z naszych podatków.

Już w najbliższym czasie będzie zorganizowana Konferencja poświęcona tej tematyce. Skierujemy też do posłów Ziemi Łódzkiej, którzy głosowali za projektem rządowym, właściwie projektem Bartosza Arłukowicza, człowieka ekstremalnej lewicy, szereg fundamentalnych pytań związanych z poszczególnymi aspektami tej zbrodniczej ustawy.

Pozostaje mieć nadzieję, że Senat RP wniesie stosowne poprawki i projekt wróci do Sejmu. Pozostaje jeszcze prezydenckie weto bądź odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Trwajmy więc w modlitwie do Ducha Świętego i prośmy Go o  interwencję, aby ta ustawa przynosząca wstyd Polsce i Polakom nigdy nie weszła w życie.

Łódź, 26 czerwca 2015 r.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej 

Skip to content