Oferta 2022

Oferta realizacji zadania publicznego na rok 2022

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO:

Organizowanie i prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego.

 

W miarę rozwoju zamieszczać będziemy informacje aktualne.

Skip to content